Opettajat // Teachers  2022

7.2 - 17.2

kuva: Ilkka Saastamoinen

Jenni-Elina Von Bagh

Jenni-Elina von Bagh on suomalainen koreografi ja esiintyjä. Von Baghilla on takanaan pitkä kansainvälinen ura tanssijana ja esiintyjänä niin Suomessa, Ruotsissa kuin Keski-Euroopassa ennen valmistumistaan koreografiksi Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitokselta vuonna 2018. Hän on kiinnostunut nykyfilosofisten paradoksien näyttämöllistämisestä, missä esiintyjän ruumis voi altistua paradokseille. Hän työskentelee usein kompositionaalisten rinnakkaisuuksien verkostoissa, joissa keho, kieli, ääni ja muut näyttämölliset elementit resonoivat keskenään. Hänen viimeisimpiä koreografisia töitään ovat "Void - A Psychodrama" (Culture Centre Caisa, Helsinki, 2021) "A Prologue" (Zodiak- Uuden Tanssin Keskus, 2020), Living Documents, (MDT Tukholma/ Image Tanz, Wien 2019), "Posthuman days" (Zodiak, 2018). Vuosina 2020 -2022 von Bagh työskentelee Taiteen edistämiskeskuksen kolmivuotisen työskentelyapurahan turvin.

Työpajassa tulemme virittymään tanssille suhteisuutena ja olemiselle dynaamisena tapahtumana erinäisten ryhmä ja sooloharjoitteiden avulla. Keskitymme myös eri ilmaisullisten rekistereiden rinnakkaisuuksille, joka oli keskeistä erityisesti soolotyössä "A Prologue"(2020).

//

Jenni-Elina von Bagh is a choreographer-performer from Finland, Helsinki. She has carved a remarkable international career as a dancer before graduating from Ma programme in Choreography Teak, Helsinki year 2018.

In her works she is interested in contemporary philosophical thematics and singularity of performer. She often works with compositional networks where body, text, voice and other stage-elements resonate with each other.

Von Bagh ́s latest works as a choreographer are "Void - A Psychodrama" (Culture Centre Caisa, Helsinki, 2021), "A Prologue" (Zodiak -Centre for New Dance, 2020), "Living Documents" (MDT Stockholm/Vienna, 2019)" Posthuman days" (Zodiak, 2018). Years 2020-2022 von Bagh is supported with states 3-year artistic working grant.

In this two-days workshop we`ll tune the body for its relationality and the dynamic nature of being through different group tasks and solo-working. We will attune for different registers of expression and practices that where central for the solo-work of "A Prologue"(2020).

Manon Santkin

https://hiros.be/en/artist/manon-santkin/

Sonja Jokiniemi

https://sonjajokiniemi.com/