Nykytanssi / Contemporary dance

KEVÄT / SPRING 2023

Janne Aspvik

Janne Aspvik valmistui tanssitaiteen kandidaatiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta vuonna 2010. Hän on työskennellyt tanssijana mm. Janina Rajakankaan, Liisa Pentin, Elina Pirisen, Maya M. Carrollin, Tero Saarisen, Alpo Aaltokosken ja Petri Kekonin teoksissa. Aspvik on tehnyt omaa koreografista tuotantoaan vuodesta 2012 lähtien. Hänen viimeisin teoksensa "Anskri" tuli ensi-iltaan ja kiersi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla kesällä 2022. 

Pyrin sisällyttämään tuntieni lämmittelyosioon perinteisimpien lämmittelyliikkeiden lisäksi tehtävälähtöisiä impro-harjoitteita, josta jatkamme ennaltamääriteltyjen "release"-pohjaisten liikefraasien parissa. Fraasit liikkuvat dynaamisesti lattialla ja pystytasossa.

//

Janne Aspvik graduated with a BA in Dance Arts from the University of the Arts Helsinki in 2010. He has worked as a dancer in works by Janina Rajakangas, Liisa Pentti, Elina Pirinen, Maya M. Carroll, Tero Saarinen, Alpo Aaltokoski, Petri Kekoni and others. He has also been creating his own works since 2012. His latest work "Anskri" premiered and toured in the Swedish speaking region of Finnish Ostrobothnia in the summer of 2022. 

I try to include in the warm-up section of my classes, in addition to the more traditional warm-up movements, task-oriented improv exercises, from which we continue with pre-defined "release"-based movement phrases. The phrases move dynamically on the floor and in the vertical plane.

Kuva: Tommi Mäntysalo

Akim Bakhtaoui

Akim Bakhtaoui on tanssija-koreografi, joka käy myös nimellä Alpha Extreme. Akim on yksi tunnetuimmista katutanssijoista Suomessa. Hän on monille tuttu ryhmästä Will Funk For Food (WFFF). Akim on katutanssilajien monitaitaja, sekä nykytanssin ammattilainen. Kentällä Bakhtaoui tekee tanssijan töitä, toimii tanssinopettajana, koreografioi, tuomaroi, kilpailee kansainvälisesti sekä toimii DJ:nä kotimaisesti. Akim on valmistunut tanssitaiteen kandidaatiksi keväällä 2019.

Akim on opettajana mukaansatempaava, mutta vaativa. Hän kehittää myös omaa osaamistaan jatkuvasti ja jakaa tieto-taitoaan haastamalla oppilaita sekä itseään. Akimille on tärkeää uuden oppimisen ja hauskuuden yhdistäminen sekä se, että tekee aina parhaansa eikä luovuta. Tunneilla perehdytään lajin estetiikkaan, perusteisiin, tekniikkaan, historiaan, musiikkiin, sekä grooveihin. Koreografioiden lisäksi harjoitellaan liike variaatioita ja kombinaatioita, sekä tutustutaan freestyle/improvisaatio harjoitusten kautta oman tyylin löytämiseen. Tule mukaan ja anna oma panoksesi tunnilla!

//

Akim Bakhtaoui is a dancer-choreographer who also goes by the name Alpha Extreme. Akim is one of the most famous street dancers in Finland. He is known to many from the group Will Funk For Food (WFFF). On the field, Bakhtaoui works as a dancer, dance teacher, choreographs, judges, competes internationally and acts as a DJ domestically. Akim has graduated with a bachelor's degree in dance arts in spring 2019.

In the class, we learn the given styles aesthetics, basics, technique, history, music, and grooves. In addition to choreographies, movement variations and combinations, we go deeper in to musicality in dance and get to know how to find our own unique style through freestyle/improvisation exercises.

Mari Koponen

Mari Koponen on tanssitaiteilija ja- pedagogi, joka on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi 2018 (Teak) sekä tanssinopettajaksi 2006(AMK Kuopio). Hän on opettanut tanssitaidetta Helsingissä vuodesta 2006 lähtien. Tällä hetkellä Mari työskentelee tanssitaiteen saralla freelancerina. Mari on kehittänyt oman praktiikan Mayojen pyhään Cholq'ij kalenteriin syventymisen ja päivittäisen käytön pohjalta. Kalenteri koostuu 20 eri energiasta, jotka ilmenevät kukin 13 kertaa yhden kalenterisyklin aikana. Näiden energioiden pohjalta Mari suunnittelee improvisaatio harjoituksia, liikkeellistä sanastoa sekä tanssitunteja. Tanssitunneillaan Mari käyttää paljon erilaisia improvisaatio ja läsnäolo harjoituksia. Tanssiteknisissä harjoitteissa on tarkoitus kasvattaa kehotietoisuutta ja liikkeen sujuvuutta oman kehon mahdollisuudet huomioon ottaen.

//

Mari Koponen is a dance artist and pedagogy. She has a Master´s degree in Dance Art from the Theater Academy 2018 and has gratuaded from Kuopio Polytechnic as a dance teacher in 2006. Mari has been teaching dance art in Helsinki from 2006. At the moment Mari is working as a freelancer. Mari has developed her own practice based on Mayan sacred calendar Cholq'ij. The Calendar consists of 20 different energies which appear 13 times in one calendar cycle. Mari creates improvisation exercises, movements and dance classes based on these energies. In her classes Mari uses different kind of methods for being in the present and improvisation exercises. For Mari, the main focus in dance technique is to become more aware of ones own body and its possibilities.

Hanna Mäkelä

Tervehdys!

Olen tanssitaiteilija Hanna Mäkelä. Kuvaan toimijuuttani myös sanaparilla somaattinen liiketutkija. Tulokulmani liikkeeseen on uusi tanssi ja somaattinen liiketyöskentely. Opiskelen tällä hetkellä somaattiseksi liikekouluttajaksi ja terapeutiksi SOLU- somaattisen liikkeen koulutusohjelmassa. 

Olen loputtoman kiinnostunut liikkeen tutkimisesta ja ruumiin eri aspektien tunnistamisesta. Tanssijana itseäni inspiroi liittyä liikkeeseen tunnistamalla oma kolmiulotteinen ruumis ja virittäytymällä eri kudosten ehdottamiin laatuihin. Missionani tuntuu olevan kurottaminen tanssitaiteen kautta kohti sellaisia yhteisöjä, jotka eivät välttämättä tanssin äärelle muuten pääsisi, olen työskennellyt mm. päiväkoti-, koulu- ja näkövammaisten liikkujien yhteisöissä. Haluan kohdata liikkeen ja ruumiillisuuden kautta ihmisyyden kaikkia puolia, uteliaana ja mitään kaihtamatta. Tällä hetkellä työskentelen Älä(!)-jää hyvästi teossarjan parissa, jonka kiertue toteutuu mm. lukioissa ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköissä.

Ohjaan somatiikkaopintojeni puitteissa näytetunnin kokemuksellisesta anatomiasta, tarkempana aspektina iho. Kokemuksellinen anatomia on prosessinomaista hienovireistä liikkeen tutkimista ja ruumiin aspekteihin virittäytymistä alustettujen anatomisten, fysiologisten ja embryologisten mielikuvien kannattelemana. Kokemuksellinen anatomia ehdottaa antautumista ja uteliaisuutta, ruumiillisen toimijuuden uudellleen mallintumista ja integraatiota. Työskentelemme ihon somatisaation äärellä mm. liikkujan oman liikkeen tutkimuksen, mielikuvien, kosketustyöskentelyn ja sanallisen jakamisen kautta.

Maija Nurmio

Maijan tunneilla tutkitaan oman liikkeen synnyttämistä, sen loputtomia mahdollisuuksia ja jatkuvaa liikkeelläoloa. Liikkeelläolon keskiössä on oman liikkeen kuunteleminen ja sen valpas, sitoutunut seuraaminen suhteessa eri lähtöihin. Tulemme eri teemojen äärelle ohjattujen reittien, anatomisten referenssien, kysymysten ja mielikuvien avulla, herättämään ruumiin valmiuden aistillisuuteen, nautintoon, eri olomuotoihin, tilallisuuteen ja yhteiseksi löydettyyn.

Maija Nurmio on Helsingissä asuva tanssija ja koreografi, joka työskentelee laaja-alaisesti tanssitaiteen parissa Suomessa ja ulkomailla. Hänen taiteellisen työskentelynsä keskiössä on ruumiillisuus: ruumiin kantamaan tietoon ja ulottuvuuksiin käsiksi pääseminen. 

| www.maijanurmio.com |

//

In Maija's classes, we seek the source of our movement, its endless possibilities and constant motion. In constant motion, we focus on listening to our movement and its vigilant, committed tailing in relation to different starting points. We approach varied themes through directed routes, anatomical references, questions and imagination, to awaken the body's alertness to sensuality, pleasure, different states, spatial intent and togetherness.

Maija Nurmio is a dancer and choreographer based in Helsinki who works extensively in dance art in Finland and abroad. At the heart of her artistic work is corporeality: access to bodily knowledge and its dimensions. | www.maijanurmio.com |

Kuva: Jenni Pystynen

Janina Rajakangas

Janina Rajakankaan tunti pohjautuu tehtävälähtöiseen tanssiin ja release-tekniikan vaikutteisiiin liikkuessa. Tunti on tanssin houkuttelua esiin kehonosien painon, liikkeen suuntien moninaisuuden, musiikin rytmin ja yhteisen aistimisen kautta.

Janina on opiskellut tanssitaiteen kandiksi London Contemporary Dance Schoolissa ja EDDC:ssä vuosisadan vaihteessa. Hänen tanssitunneissaan kaikuu sekä modernin tanssin tekniikat että Hollannissa opitun somaattiseen tanssin ja itsenäisen koreografin praktiikan äänet.

//

Janina's class is built from task-based dance and release-based moving. The tasks are tempting dance through focusing on the weight of different body parts, direction of movement, rhythm and sensing the others.

Janina studied dance at London Contemporary Dance School and European Dance Development Centre at the turn of the century. Her independent choreographic voice is echoed with somatic practice learned in the Netherlands and Modern dance techniques from London.

Ella Snellman

Ella Snellman on Helsingissä asuva tanssija, musikaaliartisti, koreografi, sekä tanssinopettaja. Ella on valmistunut tanssijaksi Tukholman Balettakademin ammattitanssijan tutkinnosta päälajinaan Jazztanssi, jonka jälkeen hän on työskennellyt muun muassa musikaaleissa kuten "Robin Hood The Musical", "Snövit", "Evita", sekä "Something Rotten". Ella on lisäksi työskennellyt kiertue-esityksissä (Golden ABBA Show), yritystapahtumissa (Nobel-palkintojenjakojuhla, WDM-gaala) sekä musiikkivideoilla. Ellan tunneilla syvennytään Jazz-tekniikkaan, sekä musikaalien teatraaliseen ilmaisuun. Tunnit sisältävät lämmittelyn, tekniikkaharjoituksia, sekä koreografiatyöskentelyn, missä pureudutaan sekä tarinan kerrontaan, että teknisten elementtien omaksumiseen. Ellalle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri oppimiseen ja heittäytymiseen.

//

Ella Snellman is a dancer, musical artist, choreographer and dance teacher living in Helsinki. Ella has graduated from The Ballet Academy´s Professional dancer´s education in Stockholm with a focus on Jazz dance and after that worked in musicals such as "Robin Hood The Musical", "Snow White", "Evita" and "Something Rotten. Ella has also worked in touring productions (Golden ABBA Show), company events (Nobel-prize awards, WDM-Gala) and music videos. Ella´s classes will focus on Jazz-technique, theatrical expression and storytelling. Classes will include a warmup, technical exercises and choreography, where one will focus on both storytelling and technical elements. For Ella it´s important to create a safe space for learning and getting out of the comfort zone.

Elke Schroeder

Through the Fighting Monkey Practice and contemporary dance techniques, I offer a class of solo improvisation/dance "tasks", coordinations, choreographed sequence and floorwork. The training has a One Animal (full integration) approach to awareness and bodily communication; we work with instinctual/reactive movement, dynamic range and elastic capacity for power and mobility, and the use of sensation and imagination. Task-based movement is the core. We look to discover how its application in a dancer's personal practice is vital for longevity: how do we ride the edge of possibility with our bodies without crashing over? This is not a Fight practice, rather we, "fight our monkey minds."

Elke Schroeder is a Canadian born dance artist living in Helsinki. A dancer, teacher and creator, she has worked with dance and movement institutions internationally and has been a designated a Fighting Monkey teacher (by its creators, Jozef Frucek and Linda Kapetanea) since 2017.She is currently a dancer in the Susanna Leinonen Company and studying dramaturgy.

IG: @elkebschroeder

Kuva: Vesa-Pekka Grönfors

Iina Taijonlahti

Tunnit koostuvat erilaisista tehtävälähtöisistä harjoitteista, joissa tutkitaan kehon tonusta, painovoimaa sekä liikkeen ketjuuntumista/ fragmentaatiota. Lisäksi kokeilemme yhdessä komposition erilaisia ilmenemisiä suhteessa havainnointiin, tilaan, aikaan ja sattumaan. Tunnit ovat saaneet vaikutteita qigongista, biomekaniikasta, sekä Lisa Nelsonin ja Deborah Hayn praktiikoista.

Iina Taijonlahti on koreografi, joka tutkii teknologian ja ruumiillisuuden suhteita posthumanismin aikakaudella. Hän työskentelee erilaisissa taiteellisissa kokoonpanoissa koneoppimisen, sensoreiden ja digitaalisesti tuotettujen visuaalisten elementtien kanssa. Iina on opiskellut Teatterikorkeakoulun koreografian maisteriohjelmassa ja Turun Taideakatemiassa. Tällä hetkellä hän on inspiroitunut tulevaisuuden ennakoinnista suhteessa ruumiillisuuteen, miten ruumiilla on taipumus kantaa mukanaan ennustettavaa ainesta. 

https://www.iinataijonlahti.com 

https://www.ekho.fi

//

The classes consist of various task-oriented exercises where we study body tone, gravity and movement chaining/ fragmentation. Also we test different manifestations of composition in relation to observation, space, time and coincidence. The classes are influenced by qigong, biomechanics, and the practices of Lisa Nelson and Deborah Hay.

Iina Taijonlahti is a choreographer who studies the relationship between technology and corporeality in the era of posthumanism. She works in various artistic assemblages with machine learning, sensors and digitally produced visual elements. Iina has studied in the master's program in choreography at Theater Academy and Turku Arts Academy. Currently she is inspired by anticipating the future in relationship to the corporeality: how the body tends to carry predictable matter with it. 

https://www.iinataijonlahti.com 

https://www.ekho.fi

Jukka Tarvainen

Jukka Tarvainen on Helsingissä asuva freelancer tanssija, esiintyjä ja koreografi, joka on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2009. Tarvainen tunnetaan monipuolisena tekijänä, jolla on tanssin lisäksi osaamista parkourissa, akrobatiassa, teatterissa ja musiikissa.

Tunneilla suuntaamme tanssisalin sijasta ulos parkourin pariin. Tutustumme parkourin perustekniikoihin ja suuntaamme katseen ympäristön tarjoamiin liikkeen mahdollisuuksiin. Parkourissa keskiössä on juuri itselle sopivan ja inspiroivan haasteen löytäminen, eikä ennakkotaitoja tarvita.

Treenaamme ulkona, joten pukeudu sään mukaisiin vaatteisiin ja kenkiin, joissa on hyvä liikkua ja hyppiä. Kokoontuminen 5 krs. aulassa, josta suuntaamme lähiympäristöön. Sateen yllättäessä suuntaamme läheisiin parkkihalleihin.

//

Jukka Tarvainen is a Helsinki based freelance dancer, performer and choreographer, who graduated with a master's degree in dance from the Theater Academy in 2009. Tarvainen is known as a versatile artist who, in addition to dance, has expertise in parkour, acrobatics, theater and music.

During classes, instead of the dance studio, we head outside to do parkour. We get to know the basic techniques of parkour and focus on the possibilities of movement offered by the environment. In parkour, the focus is on finding a proper and inspiring challenge for oneself, and no previous skills are needed.

We train outside, so wear weather-appropriate clothes and shoes in which you can move and jump. Meeting in the lobby on the 5th floor, from where we head to the surrounding area. If it's too rainy, we head to the nearby parking garages.

Kaisa Torkkel

Olen helsinkiläinen tanssija, näyttelijä, koreografi ja tanssipedagogi.

Tanssijana olen työskennellyt monipuolisesti niin nykytanssi-, show-, kuin musikaalirintamalla. Helsinki Dance Company oli tanssillinen kotini kuitenkin pisimpään, eli 18 vuoden ajan. Nykyään työskentelen kiinnitettynä näyttelijänä ja tanssijana Helsingin Kaupunginteatterissa.

Tanssin opetusta minulla on takanani jo 40 vuotta. Opettajana minua ohjaa vahva intuitio ja energioiden tunnustelu. Minua kiinnostaa ilmaisun ja liikkeen kokonaisvaltaisuus. Rehellisyys.

Tunnit aloitamme mielen ja kehon virittelyllä. Jatkamme tutkimalla esim. optimaalista voiman käyttöä, energian suuntausta, sekä liikelaatuja, erilaisten liikkeiden, liikesarjojen ja improvisaatiotehtävien avulla.

//

I am a dancer, actress, choreographer and dance pedagogue from Helsinki. 

As a dancer I have worked versatilely on the contemporary dance, show, and musical fronts. However, Helsinki Dance Company was my dance home for the longest time, i.e. for 18 years. Today I work as an attached actress and dancer at the Helsinki City Theatre.

I have been teaching dance for 40 years. As a teacher, I am guided by a strong intuition and feeling of energies. I am interested in the comprehensiveness of expression and movement. Integrity.

We start the lessons by tuning up the mind and body. We continue by studying e.g. optimal use of force, direction of energy, and movement qualities, with the help of various movements, combinations and improvisational tasks.

Kuva: Ilkka Saastamoinen

Anna Virkkunen

Anna on Helsingissä asuva tanssitaiteilija, esiintyjä ja joogaopettaja. Hän on valmistunut tanssijaksi SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance -tanssiakatemiasta 2015 ja tehnyt töitä tanssijana monissa kokoonpanoissa mm. Suomessa ja Sveitsissä. Esiintyjän töiden lisäksi Anna on työskennellyt fasilitaattorina UrbanApa taideyhteisön nuorten taiteilijoiden mentorointiryhmässä sekä järjestänyt Quercimovers-tanssiretriittejä Korsikalla.

Annan nykytanssitunneilla heittäydytään tanssiin ja nautitaan yhdessä tekemisestä. Tunneilla tehdään lyhyitä (lattia)tekniikkasarjoja, pidempää loppusarjaa sekä improvisaatioharjoitteita yksin ja ryhmässä. Tunti alkaa kehoa lämmittävillä ja avaavilla harjoitteilla, jotka valmistavat dynaamisempaan osioon tunnin lopussa. Valmiin liikemateriaalin kautta pehmennytään lattiaa kohti ja etsitään liikkeen virtaavuutta ja dynaamisuutta painonsiirron ja kehon kierron avulla. Monipuoliset improvisaatioharjoitteet yksin, pareittain ja ryhmässä avaavat fokusta ja kehon monisuuntaisuutta. Tuntia säestää ajatuksella koottu soittolista.

//

Anna is a dance artist, performer and a yoga teacher based in Helsinki. She graduated as a dancer at SEAD Salzbrug Experimental Academy of Dance in 2015 and has worked as a dancer in various projects among others in Finland and in Switzerland. Next to working as a performer Anna has been a facilitator of the mentoring group for young artists at the UrbanApa art community and she has organized Quercimovers-dance retrites in Corsica.

In Anna's contemporary class you will throw yourself into dancing and enjoy sharing the dance with the others. The class consists of short technical phrases, longer choreography in the end and improvisation tasks in solo and in the group. The beginning of the class focuses on making the body warm and available in order to access more dynamic parts of the class towards the end. The fixed materials guide you to soften towards the floor and to search for the flow of the movement by using the momentum and the spirals of the body. The improvisation tasks in solo, in couples and with the group opens up the focus and the multidirectionality of the body. The class is accompanied by a carefully designed set of music.