Nykytanssi / Contemporary dance

Kevät / Spring 2024

Kuva: Mikko Juntura
Kuva: Mikko Juntura

Ilona Salonen

Ilona Salonen on freelance-tanssitaiteilija, joka työskentelee esiintyjänä, opettajana ja koreografina Suomessa ja muualla Euroopassa. Koulutukseltaan Ilona on tanssinopettaja (AMK) ja tanssijantaiteen maisteri (TeaK). Lisäksi hän on opiskellut SEAD / Salzburg Experimental Academy of Dancessa, Itävallassa. Ilonaa kiehtovat etenkin improvisaatiotyöskentely sekä eri taiteen- ja tieteenalojen rajapinnoilla toimiminen. Ilona työskentelee mm. Fern Orchestran ja MP-kollektiivin kanssa sekä muiden projektien parissa.

Ilonan nykytanssitunneilla herätellään kehoa lempeästi hieroen, ravistellen, tanssien - mikä milloinkin sopii osallistujien dynamiikkaan ja päivään. Vaihtelevien lämmittelyiden jälkeen siirrytään erilaisiin lattiatekniikka- ja improvisaatioharjoitteisiin ja liikkuvaan sarjaan. Tunnit rakentuvat harjoitus harjoitukselta kohti moniulotteisempaa tanssijan- ja esiintyjäntyötä, jossa liikkeen flow, tilallisuus ja nautinto ovat läsnä. Viime vuosina Ilonaa ovat inspiroineet mm. Linda Kapetanea, Jozef Frucek (RootlessRoot / Fighting Monkey) ja Judith Sánchez Ruíz.

//

Ilona Salonen is a freelance dance artist who works as a performer, teacher and choreographer in Finland and elsewhere in Europe. Ilona holds a BA in dance pedagogy and an MA in dance performance (TeaK). She has also studied at the SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance, Austria. Ilona is fascinated by improvisational work and exploring the interfaces between different art forms and sciences. Ilona works with e.g. Fern Orchestra, MP-kollektiivi, as well as other projects.

Ilona's contemporary dance classes awaken the body by gently massaging, shaking, dancing - whichever suits the dynamics and needs of the participants. After varying warm-ups, there are various floorwork and improvisation exercises and a moving sequence. The classes build on each other from rehearsal to rehearsal towards a more multifaceted and nuanced way of working as a dancer and performer, incorporating flow, space and enjoyment of movement. In recent years, Ilona has been inspired by e.g. Linda Kapetanea, Jozef Frucek (RootlessRoot / Fighting Monkey) and Judith Sánchez Ruíz.

Kuva: Petra Tiihonen
Kuva: Petra Tiihonen

Mikko Makkonen

Mikko Makkonen toimii tanssija-koreografina, tanssinopettajana ja Tanssiteatteri Minimin taiteellisena johtaja. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopistosta ja tanssinopettajaksi Turun AMK:sta. Tanssijana ja koreografina Mikko on työskennellyt laajalti kotimaisten koreografien, ryhmien sekä taidelaitosten tuotannoissa.

Mikon opetustyö liikkeen parissa ammentaa monipuolisista tanssi- ja liiketekniikoista. Liikkeellinen maasto sisältää elementtejä, jotka juontuvat katutanssilajien, lattia-akrobatian sekä nykytanssin eri tekniikoiden parista. Liikkeen ketjuttaminen, virtaavuus ja monisuuntaisuus ovat keskeisiä teemoja opetuksessa. Mikko soveltaa tunneilla asetetun liikkeen kanssa työskentelyä, tehtäväpohjaista improvisaatiota sekä erilaisia karkeamotorisia pelejä.

//

Mikko Makkonen works as a dancer-choreographer, dance teacher and as the artistic director of Dance Theatre Minimi. He graduated with MA in Dance Performance from Uniarts Helsinki and with BA in dance pedagogy from Turku Arts Academy. Mikko has worked widely in productions by several Finnish choreographers, companies and performing arts institutions.

Mikko's teaching draws from versatile dance and movement techniques aiming for clarity in articulation, flow and multidirectionality. His vocabulary of movement includes elements from different floor techniques (acrobatics, breaking etc.) and different practices of contemporary dance. Mikko's teaching applies fixed movement coordinations, task based improvisations and social playfulness towards contact based movement and rhythm.

Mirva Vogt

Mirva Vogt on tanssija, tanssinopettaja ja joogaopettaja. Hän on valmistunut Tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2011 ja sitä ennen tanssinopettajaksi Turun Taideakatemiasta vuonna 2009. Mirva on työskennellyt vapaalla kentällä esiintyjänä eri työryhmissä ja produktioissa. Viimeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Tanssiteatteri Glims & Gloms ja Fieldworks -ryhmä: Avdal & Shinozaki. Mirva opettaa tanssia tällä hetkellä Vantaan Tanssiopistossa ja Vapaassa Tanssikoulussa, jossa hän toimii myös koordinaattorina.

Mirvan nykytanssitunneilla keskitytään liikkumiseen ja läsnäoloon eri tehtävien ja harjoitusten avulla. Harjoituksissa hyödynnetään hengitystä, lihasten rentouttamista, painovoimaa ja liikkeen anatomiaa. Tunneilla etsitään yhdessä mahdollisimman vapaasti liikkuvaa kehoa, pehmeitä niveliä, liikkeen moninaisuutta, luovaa ja liikkeestä riemuitsevaa mieltä, dynamiikkaa, flowtilaa ja rohkeutta tulla nähdyksi. Lämmittelyosion jälkeen liikutaan lattian poikki, tehdään erilaisia lattiatekniikkaharjoitteita ja tehtävälähtöistä tanssia. Lopuksi harjoitellaan liikkuvampi loppusarja.

//

Mirva Vogt is a professional dancer, dance teacher and yoga teacher. She has graduated as a Master of Arts from Theatre Academy/University of Arts Helsinki in 2011. Before that she studied dance pedagogy in Turku Arts Academy 2005 to 2009 from where she gratuated as a Bachelor of Arts. Mirva is certificated Hatha Yoga Teacher (200hr RYT) from One Yoga Teacher training with Tanya Kaps in 2015 Bali, Indonesia.

In Mirvas contemporary dance sessions, participants will engage in exercises and tasks designed to heighten awareness while in motion. The fundamental components of these exercises include attention to breath, muscle relaxation, alignment with gravity, and understanding the anatomical aspects of movement. Throughout the class, emphasis is placed on cultivating a fluid body with supple joints, fostering a creative mindset, and nurturing the confidence to express oneself authentically. The session typically commences with a thorough warm-up, followed by a series of exercises involving moving across space, floorwork, and tasked based improvisation. The class concludes with the integration of learned elements into a final composition.

Hanna Mäkelä

Tervehdys!

Olen Hanna Mäkelä, tanssitaiteilija ja somaattisen liikkeen tutkija. Taustani liikkeeseen on uusi tanssi ja somaattinen liiketyöskentely. Opiskelen tällä hetkellä somaattiseksi liikekouluttajaksi ja -terapeutiksi SOLU- somaattisen liikkeen koulutusohjelmassa ja valmistun kesäkuussa 2024.

Olen loputtoman kiinnostunut liikkeen tutkimisesta ja ruumiin eri aspektien tunnistamisesta. Tanssijana itseäni inspiroi liittyä liikkeeseen tunnistamalla oma kolmiulotteinen ruumis ja virittäytymällä eri kudosten ehdottamiin laatuihin. Missionani tuntuu olevan kurottaminen tanssitaiteen kautta kohti sellaisia yhteisöjä, jotka eivät välttämättä tanssin äärelle muuten pääsisi. Tämän vuoden työskentelen mm. Älä(!)-jää hyvästi sooloteoksen parissa toteuttaen kiertueita mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköissä eri puolella Suomea.

Aamutunneilla ohjaan liiketyöskentelyä keskittyen kokemukselliseen anatomiaan. Tarkempina teemoina iho, keuhkot, alaraajan ja yläraajan luiset ketjut. Kokemuksellinen anatomia on prosessinomaista hienovireistä uppoutumista liikkeen tutkimiseen alustettujen anatomisten, fysiologisten ja embryologisten mielikuvien kautta. Kokemuksellinen anatomia tukee ruumiin kokonaisvaltaista integraatiota ja liikkeen uudelleen organisoitumista. Tunneilla työskentelemme oman liiketutkimuksen, mielikuvien, kosketuksen sekä sanallisen jakamisen kautta.

Kuva: Ceren Oran
Kuva: Ceren Oran

Samuli Emery

Samuli on queer tanssintekijä, joka väsää esityksellisiä tilanteita, kutsuu ihmisiä yhteen mullistavien ja voimaannuttavien tilojen äärelle sekä harjoittelee rakkaudellista kehon asuttamista. Hän opiskeli SEAD-akatemiassa Itävallassa ja on sittemmin työskennellyt esimerkiksi Meg Stuartin, Jerome Belin, Imre & Marne Van Opstalin, River Linin, Jill Crovisierin, Gloria Höcknerin ja Ceren Oranin produktioissa sekä Suomen tunnetuimpien artistien, kuten Jenni Vartiaisen, Isac Elliotin, Elastisen, Saara Aallon, Apulannan, Jari Sillanpään ja Club for Fiven kanssa. Hän on saanut useita palkintoja ja stipendejä saavutuksistaan esiintyjänä ja koreografina kotimaan lisäksi Saksassa, Puolassa, Virossa ja Italiassa. Samulin tunneilla liikutetaan ja havahdutetaan koko ihmisolemusta päästä varpaisiin ja silmistä sieluun asti. Pyrimme esiinkutsumaan iloa, yllätystä, luottamusta, mysteeriä, eeppisyyttä sekä muita voimallisia tunne- ja olotiloja.

//

Samuli is a queer dance artist, teacher and facilitator. They studied at SEAD Salzburg and have since worked across Europe, for example in productions of Meg Stuart, Jerome Bel, Jill Crovisier, Imre & Marne Van Opstal, River Lin, Gloria Höckner and Ceren Oran as well as Finland's most renowned music artists. Samuli has been awarded for their work as a performer and choreographer in Finland, Germany, Poland, Estonia and Italy. During their course, we engage in movements that awaken our entire existence, from head to soul and gaze to toes. Our aim is to evoke joy, surprise, trust, mystery, epicness, and other powerful states of feeling and being.