Nykytanssi / Contemporary dance

KEVÄT / SPRING 2022

Nelody Ahlroth

NELLI 'NELODY' AHLROTH on Berliinissä asuva koreografi, tanssija ja tanssinopettaja. Hän rakastui alunperin katutanssiin ja -kulttuuriin, ja valmistui nykytanssijaksi vuonna 2014. Nelody työskentelee kansainvälisissä elokuva- ja musiikkivideoproduktioissa, tanssi- ja tanssiteatteriproduktiossa sekä opettaa alan oppilaitoksissa, tanssijoiden ammattilaistunneilla ja tanssikouluissa sekä Saksassa että muualla Euroopassa ja on työskennellyt myös Iranissa ja Sri Lankalla. Nelody tutkiskelee tanssin eri tyylisuuntauksia ja kulttuureita sekä niiden yhtäläisyyksiä ja ammentaa inspiraationsa monista eri tanssityyleistä ja tekniikoista. Hän kutsuu praktiikkaansa ja filosofiaansa 'conFUSIONconcept' iksi.

Nelody opettaa tunneillaan tekniikoita ja konsepteja eri tanssityyleistä ja -suuntauksista. Osallistujat pääsevät tutkiskelemaan liikettä, tanssia ja esiintymistaidetta uusista näkökulmista ja täten rikastuttamaan omaa liikekieltään sekä käsitystään tanssista, ensin improvisaation kautta ja myöhemmin samankaltaisia teemoja lähestytään koreografian kautta. Hän haluaa rohkaista osallistujia uteliaisuuteen tavassa tutkiskella tanssia ja ympäröivää maailmaa, yksilön oman tanssijuuden ja liikekielen kehittämistä, sekä turvallisen oppimisympäristön luomista, unohtamatta.

//

NELLI 'NELODY' AHLROTH is a Berlin-based dancer, choreographer and dance teacher. Her career started with hip hop dance and culture and she gratuated as a contemporary dancer in 2014. She works internationally in film, music video and dance theatre productions and teaches her conFUSIONconcept in professional dance educations ja programs, festivals and dance schools across Germany as well as elsewhere in Europe. In her artistic work and in her classes, she draws inspiration from different dance styles, cultures and techniques. The connections between these elements are being researched, first through improvisation and afterwards through choreography. She encourages the participants to view dance and the surrounding world with playful curiosity, allowing the individuals to search for their own style and movement language. For Nelody it is important to create a safe and allowing atmosphere for everyone in order to guarantee the most constructive learning experience.

 www.conFUSIONconcept.com

kuva: Ceren Oran

Samuli Emery

Samuli on queer tanssitaiteilija, -opettaja ja fasilitoija. Hän opiskeli SEAD-akatemiassa Itävallassa ja on sittemmin työskennellyt ympäri Eurooppaa, muun muassa Meg Stuartin, Jerome Belin, Jill Crovisierin, Hanna Brotheruksen, Sonya Lindforsin ja Jaakko Niemisen produktioissa sekä Suomen tunnetuimpien musiikkiartistien kanssa. Hän on saanut useita palkintoja saavutuksistaan esiintyjänä ja koreografina kotimaan lisäksi Saksassa, Puolassa, Virossa ja Italiassa. Samulin tunneilla syvennytään huomion, painon ja katseen liikkeeseen. Näiden suhteita ja ääriä tutkitaan niin fyysisten mielikuvien ja rajausten kuin tarkasti koreografioitujen kehysten kautta. Tavoitteena on muodostaa uusia ratoja, laatuja ja rytmisyyksiä kehomielemme repertuaariin kohtaavassa ja inspiroivassa vuorovaikutteisen oppimisen tilassa.

//

Samuli is a queer dance artist, teacher and facilitator. They studied at SEAD Salzburg and have since worked across Europe, for example in productions of Meg Stuart, Jerome Bel, Jill Crovisier, Hanna Brotherus, Sonya Lindfors and Jaakko Nieminen as well as Finland's most renowned music artists. They have been awarded for their work as a performer and choreographer in Finland, Germany, Poland, Estonia and Italy. Their classes delve into the movement of attention, mass and the gaze. These notions and their interrelations and edges get examined within a series of physical images and boundaries as well as formalized choreographic frames. The goal is to carve new pathways, textures and rhythmicalities into the repertoire of our bodyminds in an inspiring, exchange-based space of shared learning.

kuva: Simo Liukka

Tiia Kasurinen

Tiia Kasurinen on taiteilija, koreografi ja tanssija, joka työskentelee Helsingissä ja Tukholmassa. Hän tutkii töissään identiteetin, sukupuolen, vallan ja pop-kulttuurin teemoja, usein maskeerauksen ja visuaalisen muodonmuutoksen kautta. Youtube- tutorialit ja somaattinen liike kulkevat hänen töissään rinnakkain, luoden tunnistettavan estetiikan. Kun Tiia ei työskentele omien projektien parissa, hän tekee töitä tanssijana, esiintyjänä ja kollaboraattorina muille taiteilijoille.

Kasurisen nykytanssitunnilla nautitaan musiikista, ravistellaan kehoa ja tutkitaan liikelaatuja - liikkuen vuoroin pehmeästi ja vuoroin jäntevästi. Tunnit koostuvat pääasiassa ohjatuista improvisaatioharjoitteista, joiden aikana osallistujien on mahdollista tutkia liikkeellisiä laatuja ja soveltaa työkaluja omalle keholle ja sen impulsseille sopivaksi.

//

Tiia Kasurinen is a choreographer and artist who works in Helsinki and Stockholm. Her works explore the themes of identity, gender, power and popular culture, often through makeup and visual transformations. YouTube tutorials and somatic movement go side by side in her output, creating a recognisable aesthetic. When not working with her own projects, she works as a dancer and performer in collaboration with other artists.

In addition to dancing, participants of the class enjoy music, shake up the body and explore qualities in movement - with exercises ranging from soft to dynamic. The classes primarily consist of guided improvisation exercises where the participants can indulge in different qualities of moving, adapting the assignments to their own bodies and physical capacities.

https://tiiakasurinen.wordpress.com

Sibiry Konaté

Afrikan mantereella on 54 maata ja jo pelkästään Burkina Fasossa on yli 60 eri heimoa. Jokaisella heimolla on oma kieli kulttuuri ja tanssi. Samalla tavalla nykytanssissa jokaisella koreografilla on oma tyyli ja pedagoginen ote. Sibiryn NykyAfro tunneilla perinteisen afrikkalaisen tanssin liikekieli yhdistyy nykytanssiin.

Perinteisessä afrikkalaisessa tanssissa rytmi, maasta lähtevä voima ja musiikki ovat tärkeässä osassa; tanssi on fyysistä ja rytmikästä. Sibiryn tunneilla nämä ominaisuudet yhdistetään nykytanssin mielikuvatyöskentelyyn ja ajatusmaailmaan. Yllättävät liikeyhdistelmät virkistävät kehoa ja mieltä ja tuovat uutta inspiraatiota. Tule yllättämään kehosi ja itsesi! Tunnit ovat fyysisiä, vauhdikkaita ja hikisiä.

Sibiryn tanssifilosofia on hyväksyä maailma, ihmiset ja eri kulttuurit sellaisina kuin ne ovat; erilaisuus on rikkautta. Sibiryn tunnit ovat yhdistelmä eri tanssityylejä, live-musiikkia, energiaa, nopeutta, fyysisyyttä ja iloa. Tunnit vapauttavat kehosi löytämään uusia liikkeitä ja uuden tavan liikkua. Kehollisen rytmin tutkiminen vapauttaa stressistä ja liiasta ajattelemisesta. Tyhjennä mielesi, heittäydy liikkeeseen ja ole läsnä hetkessä!

Sibiry Konaté on kotoisin Bobo-Dioulassosta Burkina Fasosta ja hänen äidinkieliään ovat dioula ja ranska. Hän on asunut Suomessa noin 8 vuotta ja puhuu sujuvaa suomea. Hän aloitti tanssijan uransa kotimaassaan perinteisen tanssin pohjalta ja alkoi suuntautua nykytanssiin osallistuttuaan Carolyn Carlssonin opetukseen Ouagadougoussa ja Kettlyn Noêlin kurssille Bamakossa. Konaté suoritti koreografin opintojaan Centre de Dévélopement Chorégraphique La Térmitèressa ja Ranskan kansallisen tanssin keskuksessa (CND). Suomessa hän on esiintynyt tanssijana Turun Kaupunginteatterin, Zodiak - Uuden tanssin keskuksen ja Interkult Kassandran produktioissa. Konaté on tehnyt omia koreografioita vuodesta 2010 lähtien. Viimeisin Saviruukku esiintyi Täydenkuun Tanssifestivaalilla 2018.

Iiris Raipala

KAARTAEN KIERTÄEN KEHÄLLISEEN TILAAN

Niin luonto kuin ihmiskehommekin karttaa suoria linjoja. Puut ja kasvit kasvavat spiraalin muodossa, samoin luut ja lihakset seurailevat kaaria ja kierteitä. Täten koko anatominen rakenteemme ehdottaa myös spiraloivia ja kaarteisiä liikeratoja. Monet liikepraktiikat pyrkivät asettamaan kehon ja sen liikeradat johonkin tiettyyn muottiin palvelemaan rajattua estetiikkaa. Tällä kurssilla teemme luonnolle kunniaa, vapauttamalla kehon spiraalit ja kolmiulotteiset liikeradat palvelemaan funktionaalista liikkuvaa kehoa mahdolllistaen keveyden, helppouden ja liike-energian älykkään kierrättämisen. Soolo- ja ryhmäimprovisaatioharjoitteiden myötä sukellamme kehälliseen pyörteiseen tilaan, joka avautuu tanssilliseksi ja tilalliseksi tapahtumaksi, joka on täynnä mahdollisuuksia. Huomio on myös kehon ja mielen huoltamisessa erilaisin somaattisin menetelmin. Tunneilla teemme myös koreografioitua liikemateriaalia.

Iiris Raipala on helsinkiläinen tanssija ja tanssinopettaja. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi 2004 (teak). Hän on opettanut improvisaatiota ja kontakti-improvisaatiota jo 20 vuotta ja on useamman kansainvälisen improvisaatiofestivaalin järjestäjä. Iiris on Axis Syllabus International Research Community:n aktiivinen jäsen. Axis Syllabus pyrkii luomaan vuoropuhelua tieteellisen ja kokemuksellisen tiedon välille. Iiristä kiinnostaa, miten biomekaniikka ja funktionaalinen anatomia voivat palvella liikkuvaa kehoamme.

//

Iiris Raipala is dance artist, performer and teacher living in Helsinki. She graduated in 2004 as Master of Arts in dance from the Theatre Academy of Finland. She has also completed her Pedagogic studies in Art University in 2018. Iiris is greatly inspired by how biomechanics and functional anatomy can support te moving body. She is an active member of the Axis Syllabus International Research Community and currently in the teacher certification process. The aim of axis syllabus is to encourage the dialogue between scientific and experiential knowledge. Besides teaching Iiris has been working closely with improvisation and contact improvisation in several performing groups and is organizing international improvisation festivals.

kuva: Mikko Juntura

Ilona Salonen

Ilona Salonen on freelance-tanssitaiteilija, joka työskentelee esiintyjänä, koreografina ja opettajana Suomessa ja muualla Euroopassa. Koulutukseltaan Ilona on tanssinopettaja (AMK) ja tanssijantaiteen maisteri (TeaK). Lisäksi hän on opiskellut SEAD / Salzburg Experimental Academy of Dancessa, Itävallassa. Ilonaa kiehtovat etenkin improvisaatiotyöskentely sekä eri taiteen- ja tieteenalojen rajapinnoilla toimiminen. Tällä hetkellä hän työskentelee mm. Fern Orchestran kanssa ja omien projektiensa parissa.

Ilonan nykytanssitunneilla herätellään kehoa lempeästi hieroen, ravistellen, tanssien - mikä milloinkin sopii osallistujien dynamiikkaan ja päivään. Vaihtelevien lämmittelyiden jälkeen siirrytään erilaisiin lattiatekniikka- ja improvisaatioharjoitteisiin ja liikkuvaan sarjaan. Tunnit rakentuvat harjoitus harjoitukselta kohti moniulotteisempaa tanssijan- ja esiintyjäntyötä, jossa liikkeen flow, tilallisuus ja nautinto ovat läsnä. Viime aikoina Ilonaa ovat inspiroineet mm. Linda Kapetanea, Jozef Frucek (RootlessRoot / Fighting Monkey) ja Judith Sánchez Ruíz

//

Ilona Salonen is a freelance dance artist who works as a performer, choreographer and teacher in Finland and elsewhere in Europe. Ilona holds a BA in dance pedagogy and an MA in dance performance (TeaK). She has also studied at the SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance, Austria. Ilona is fascinated by improvisational work and exploring the interfaces between different art forms and sciences. She is currently working with e.g. With the Fern Orchestra and doing her own projects.

Ilona's contemporary dance classes awaken the body by gently massaging, shaking, dancing - which ever suits the dynamics and needs of the participants. After varying warm-ups, there are various floorwork and improvisation exercises and a moving sequence. The classes build on each other from rehearsal to rehearsal towards a more multifaceted and nuanced way of working as a dancer and performer, incorporating flow, space and enjoyment of movement. Recently, Ilona has been inspired by e.g. Linda Kapetanea, Jozef Frucek (RootlessRoot / Fighting Monkey) and Judith Sánchez Ruíz.

Jasmiina Sipilä

Tunnilla keskitymme osallistujien tanssijan työllisten työkalujen kehittämiseen kunkin osallistujan omista lähtökohdista käsin. Työskentelemme aistien, kehon ja tilan kuuntelun kanssa. Aktivoimme kehon refleksejä ja impulssien kulkua liikkeen kautta. Työskentelemme yksin, mutta yhdessä, jakaen tilaa soolo-, pari- ja ryhmätyöskentelyssä. Tunnilla on paljon vaihtoehtoisia tapoja osallistua yhteiseen työskentelyyn, jotta voit etsiä mielekästä tapaa olla läsnä ja kehittää omaa työskentelyäsi. Fasilitoin tunnin turvallisemman tilan sääntöjen mukaan. Tunti alkaa ja loppuu lyhyellä keskustelulla. Tunnin kantava ajatus on tarjota inklusiivista ammattitreeniä, josta hyötyvät, sekä ammattitanssijat että erityistarpeiset ammattitanssijat.

Olen tanssija, koreografi ja pedagogi. Pääkiinnostukseni on inklusiivisien tanssin praktiikoiden kehittäminen, somaattiset lähtökohdat, sekä improvisaatio ja monitaiteelliset esityspraktiikat. Työskentelen vastuuopettajana Ammattiopisto Liven tanssialalla, jossa tarjotaan tanssialan perustutkintoa erityistarpeisille opiskelijoille.

//

In the class, we focus on creating space for each participant to develop dancer's practice from their own starting points. We work with listening to the senses, the body and the space. We activate the reflexes of the body and the passage of impulses through the body. We work alone, but together, sharing space in solo, partner and group work. There are many alternative ways to participate in working together so that you can find a meaningful way to be present and develop your own work. I facilitate the class following the rules of a safer space. The class begins and ends with a short discussion. The underlying idea of ​​the class is to provide inclusive professional training that benefits both professional dancers and professional dancers with special needs.

I am a dancer, choreographer and teacher. My main interest is in the developing of inclusive dance practices, somatic work, as well as improvisation and multidisciplinary performance practices. I work as a vocational special needs teacher in the dance department of Vocational College Live, which offers a vocational degree in dance for students with special needs.