Nykytanssi / Contemporary dance

Syksy / Autumn 2024

Olli Lautiloa

Olli Lautiola on Helsingissä pääsääntöisesti toimiva freelance tanssin tekijä, tanssinopettaja ja äänisuunnittelija. Hän valmistui tanssin kandidaatiksi Tukholman taideyliopistosta (DOCH) vuonna 2017.

Tanssijana hän on työskennellyt nykytanssin kentällä laajalti monien ryhmien ja koreografien teoksissa sekä ollut osana useita freelance tuotantoja. Lautiolan tanssijan työhön liittyy myös tiiviisti tanssin opetustyö. Opetettavia lajeja hänellä on nykytanssi, tanssiakrobatia, lattiatekniikka ja kontaktityöskentely joita hän ohjaa niin alkeistason oppilaille kuin ammattilaisillekin.

''Tunneillani lämmitellään usein pienillä leikkimielisillä peleillä, joilla saadaan aistit auki ja hiki pintaan. Tunnit etenevät salin poikki tehtäviin harjoitteisiin, jotka rakentuvat lopulta pieniin liikesarjoihin. Liikemateriaali purkaa ja lainaa erilaisia liikkeen mekanismeja muun muassa akrobatiasta ja hyödyntää niitä uusien reittien ja liikemateriaalin luomiseen. Näin olen onnistunut luomaan materiaalia, joka on monisuuntaista ja dynaamista. Liike soljuu luontevasti, mutta samalla haastaa liikkujan fysiikkaa rennolla otteella.''

//

Olli Lautiola is Helsinki based freelance dance maker, dance teacher and sound designer. He graduated with BA from Stockholm university of arts in 2017.

As a dancer he has worked mainly and widely on the field of contemporary performances with different groups and choreographers as well as in various different freelance productions. For him the work as dancer goes closely along with dance teaching as well. He is teaching contemporary dance, dance acrobatics, floorwork and contact work form beginners to professionals.

''In the classes we are warming up with game like exercises to awaken the senses and get the sweat going. The classes will continue with various exercises through the space which are evolving into short prepared phrases in the end. The phrase material deconstructs and borrows mechanisms form different movement practices such as acrobatics for example and utilizes those mechanisms to create new movement material. This has been one way for me to create material that is multi-directional and dynamic. The movement flows nicely but challenges the mover with a relaxed grip.''