Nykytanssi / Contemporary dance

KEVÄT / SPRING 2023

Janne Aspvik

Janne Aspvik valmistui tanssitaiteen kandidaatiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta vuonna 2010. Hän on työskennellyt tanssijana mm. Janina Rajakankaan, Liisa Pentin, Elina Pirisen, Maya M. Carrollin, Tero Saarisen, Alpo Aaltokosken ja Petri Kekonin teoksissa. Aspvik on tehnyt omaa koreografista tuotantoaan vuodesta 2012 lähtien. Hänen viimeisin teoksensa "Anskri" tuli ensi-iltaan ja kiersi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla kesällä 2022. 

Pyrin sisällyttämään tuntieni lämmittelyosioon perinteisimpien lämmittelyliikkeiden lisäksi tehtävälähtöisiä impro-harjoitteita, josta jatkamme ennaltamääriteltyjen "release"-pohjaisten liikefraasien parissa. Fraasit liikkuvat dynaamisesti lattialla ja pystytasossa.

//

Janne Aspvik graduated with a BA in Dance Arts from the University of the Arts Helsinki in 2010. He has worked as a dancer in works by Janina Rajakangas, Liisa Pentti, Elina Pirinen, Maya M. Carroll, Tero Saarinen, Alpo Aaltokoski, Petri Kekoni and others. He has also been creating his own works since 2012. His latest work "Anskri" premiered and toured in the Swedish speaking region of Finnish Ostrobothnia in the summer of 2022. 

I try to include in the warm-up section of my classes, in addition to the more traditional warm-up movements, task-oriented improv exercises, from which we continue with pre-defined "release"-based movement phrases. The phrases move dynamically on the floor and in the vertical plane.

Mari Koponen

Mari Koponen on tanssitaiteilija ja- pedagogi, joka on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi 2018 (Teak) sekä tanssinopettajaksi 2006(AMK Kuopio). Hän on opettanut tanssitaidetta Helsingissä vuodesta 2006 lähtien. Tällä hetkellä Mari työskentelee tanssitaiteen saralla freelancerina. Mari on kehittänyt oman praktiikan Mayojen pyhään Cholq'ij kalenteriin syventymisen ja päivittäisen käytön pohjalta. Kalenteri koostuu 20 eri energiasta, jotka ilmenevät kukin 13 kertaa yhden kalenterisyklin aikana. Näiden energioiden pohjalta Mari suunnittelee improvisaatio harjoituksia, liikkeellistä sanastoa sekä tanssitunteja. Tanssitunneillaan Mari käyttää paljon erilaisia improvisaatio ja läsnäolo harjoituksia. Tanssiteknisissä harjoitteissa on tarkoitus kasvattaa kehotietoisuutta ja liikkeen sujuvuutta oman kehon mahdollisuudet huomioon ottaen.

//

Mari Koponen is a dance artist and pedagogy. She has a Master´s degree in Dance Art from the Theater Academy 2018 and has gratuaded from Kuopio Polytechnic as a dance teacher in 2006. Mari has been teaching dance art in Helsinki from 2006. At the moment Mari is working as a freelancer. Mari has developed her own practice based on Mayan sacred calendar Cholq'ij. The Calendar consists of 20 different energies which appear 13 times in one calendar cycle. Mari creates improvisation exercises, movements and dance classes based on these energies. In her classes Mari uses different kind of methods for being in the present and improvisation exercises. For Mari, the main focus in dance technique is to become more aware of ones own body and its possibilities.

kuva: Emilia Kangasluoma

Kati Korosuo

Kati Korosuo on helsinkiläinen tanssitaiteilija, jota kiinnostaa hierarkioita purkavat metodit. Kati on koulutukseltaan tanssitaiteen maisteri (Teak 2011) ja hän on työskennellyt tanssijana ja esiintyjänä lukuisien suomalaisten ja kansainvälisten koreografien teoksissa viimeisen viidentoista vuoden ajan. Kati on myös Toisissa tiloissa -esitystaidekollektiivin jäsen ja lisäksi toimii yhtenä Höyhentämö-teatteriyhdistyksen taiteellisista vastaavista.

Katin aamutunti on suloisen pehmeä ja hurmaavan vauhdikas kehollinen aamunavaus, jossa liikettä johdetaan mielikuvien ja anatomian kautta. Tunneilla liikumme keskeytyksettä yhdessä ohjaajan liikkeen ja sanallisten ohjeiden mukana. Tutkimme oman tanssin synnyttämistä, sen lukemattomia variaatioita ja dynaamisia mahdollisuuksia.

//

Kati Korosuo is a Helsinki-based dance artist who is interested in the methods for dissolving hierarchies. Kati has a MA degree in Dance (Teak 2011) and she has worked as a dancer and performer with various Finnish and international choreographers during the past fifteen years. Kati is also a member of the live art collective Other Spaces and she acts as one of the artistic directors of Höyhentämö - Pluckhouse theater association.

Kati's morning class is a gently soft and dynamically vivid class, where motion is guided through mental images and references to human anatomy. The lessons consist of non-stop motion guided by the instructor's movements and verbal instructions. The aim is to explore the creation of personal motion, its limitless possibilities and dynamic variations..

Ella Snellman

Ella Snellman on Helsingissä asuva tanssija, musikaaliartisti, koreografi, sekä tanssinopettaja. Ella on valmistunut tanssijaksi Tukholman Balettakademin ammattitanssijan tutkinnosta päälajinaan Jazztanssi, jonka jälkeen hän on työskennellyt muun muassa musikaaleissa kuten "Robin Hood The Musical", "Snövit", "Evita", sekä "Something Rotten". Ella on lisäksi työskennellyt kiertue-esityksissä (Golden ABBA Show), yritystapahtumissa (Nobel-palkintojenjakojuhla, WDM-gaala) sekä musiikkivideoilla. Ellan tunneilla syvennytään Jazz-tekniikkaan, sekä musikaalien teatraaliseen ilmaisuun. Tunnit sisältävät lämmittelyn, tekniikkaharjoituksia, sekä koreografiatyöskentelyn, missä pureudutaan sekä tarinan kerrontaan, että teknisten elementtien omaksumiseen. Ellalle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri oppimiseen ja heittäytymiseen.

//

Ella Snellman is a dancer, musical artist, choreographer and dance teacher living in Helsinki. Ella has graduated from The Ballet Academy´s Professional dancer´s education in Stockholm with a focus on Jazz dance and after that worked in musicals such as "Robin Hood The Musical", "Snow White", "Evita" and "Something Rotten. Ella has also worked in touring productions (Golden ABBA Show), company events (Nobel-prize awards, WDM-Gala) and music videos. Ella´s classes will focus on Jazz-technique, theatrical expression and storytelling. Classes will include a warmup, technical exercises and choreography, where one will focus on both storytelling and technical elements. For Ella it´s important to create a safe space for learning and getting out of the comfort zone.

Kaisa Torkkel

Olen helsinkiläinen tanssija, näyttelijä, koreografi ja tanssipedagogi.

Tanssijana olen työskennellyt monipuolisesti niin nykytanssi-, show-, kuin musikaalirintamalla. Helsinki Dance Company oli tanssillinen kotini kuitenkin pisimpään, eli 18 vuoden ajan. Nykyään työskentelen kiinnitettynä näyttelijänä ja tanssijana Helsingin Kaupunginteatterissa.

Tanssin opetusta minulla on takanani jo 40 vuotta. Opettajana minua ohjaa vahva intuitio ja energioiden tunnustelu. Minua kiinnostaa ilmaisun ja liikkeen kokonaisvaltaisuus. Rehellisyys.

Tunnit aloitamme mielen ja kehon virittelyllä. Jatkamme tutkimalla esim. optimaalista voiman käyttöä, energian suuntausta, sekä liikelaatuja, erilaisten liikkeiden, liikesarjojen ja improvisaatiotehtävien avulla.

//

I am a dancer, actress, choreographer and dance pedagogue from Helsinki. 

As a dancer I have worked versatilely on the contemporary dance, show, and musical fronts. However, Helsinki Dance Company was my dance home for the longest time, i.e. for 18 years. Today I work as an attached actress and dancer at the Helsinki City Theatre.

I have been teaching dance for 40 years. As a teacher, I am guided by a strong intuition and feeling of energies. I am interested in the comprehensiveness of expression and movement. Integrity.

We start the lessons by tuning up the mind and body. We continue by studying e.g. optimal use of force, direction of energy, and movement qualities, with the help of various movements, combinations and improvisational tasks.

Kuva: Ilkka Saastamoinen

Anna Virkkunen

Anna on Helsingissä asuva tanssitaiteilija, esiintyjä ja joogaopettaja. Hän on valmistunut tanssijaksi SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance -tanssiakatemiasta 2015 ja tehnyt töitä tanssijana monissa kokoonpanoissa mm. Suomessa ja Sveitsissä. Esiintyjän töiden lisäksi Anna on työskennellyt fasilitaattorina UrbanApa taideyhteisön nuorten taiteilijoiden mentorointiryhmässä sekä järjestänyt Quercimovers-tanssiretriittejä Korsikalla.

 

Annan nykytanssitunneilla heittäydytään tanssiin ja nautitaan yhdessä tekemisestä. Tunneilla tehdään lyhyitä (lattia)tekniikkasarjoja, pidempää loppusarjaa sekä improvisaatioharjoitteita yksin ja ryhmässä. Tunti alkaa kehoa lämmittävillä ja avaavilla harjoitteilla, jotka valmistavat dynaamisempaan osioon tunnin lopussa. Valmiin liikemateriaalin kautta pehmennytään lattiaa kohti ja etsitään liikkeen virtaavuutta ja dynaamisuutta painonsiirron ja kehon kierron avulla. Monipuoliset improvisaatioharjoitteet yksin, pareittain ja ryhmässä avaavat fokusta ja kehon monisuuntaisuutta. Tuntia säestää ajatuksella koottu soittolista.

//

Anna is a dance artist, performer and a yoga teacher based in Helsinki. She graduated as a dancer at SEAD Salzbrug Experimental Academy of Dance in 2015 and has worked as a dancer in various projects among others in Finland and in Switzerland. Next to working as a performer Anna has been a facilitator of the mentoring group for young artists at the UrbanApa art community and she has organized Quercimovers-dance retrites in Corsica.

 

In Anna's contemporary class you will throw yourself into dancing and enjoy sharing the dance with the others. The class consists of short technical phrases, longer choreography in the end and improvisation tasks in solo and in the group. The beginning of the class focuses on making the body warm and available in order to access more dynamic parts of the class towards the end. The fixed materials guide you to soften towards the floor and to search for the flow of the movement by using the momentum and the spirals of the body. The improvisation tasks in solo, in couples and with the group opens up the focus and the multidirectionality of the body. The class is accompanied by a carefully designed set of music.