Hallinto // Administration


Yhdistyksen toimintaa johtaa ja hallinnoi Tanssille ry:n hallitus.

Tanssille ry vuosikokous pidettiin 15.5.2023. Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallitukseen 2023-24 kaudelle Heli Keskikallio (puheenjohtaja), Elina Hauta-aho (varapuheenjohtaja), Katriina Kantola ja Susanna Nurminen sekä varajäsenet Mari Koponen, Saara Anttonen ja Ville Välikoski. Hallitus jatkaa seuraavaan vuosikokoukseen asti.

//

The association is managed by its board.

The annual meeting of Tanssille ry was held on May 15, 2023. A new Board of the Association for the term 2023-24 was elected: Heli Keskikallio (chairman), Elina Hauta-aho (vice-chairman), Katriina Kantola and Susanna Nurminen, and vice-board members Mari Koponen, Saara Anttonen and Ville Välikoski. The Board will continue until the next annual meeting.

Heli Keskikallio

Heli Keskikallio on helsinkiläinen koreografi ja tanssitaiteilija, joka työskentelee esityksen, tanssin sekä laajemmin ruumiillis-liikkeellisen ajattelun parissa tehden esityksiä ja esityksellisiä tapahtumia, fasilitoiden taiteellisia yhteentulemisia, kirjoittaen sekä toimien tanssin opettajana ja ohjaajana. Keskikallio on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta koreografian koulutusohjelmasta 2016 sekä tanssinopettajaksi Savonia ammattikorkeakoulusta 2010. Taiteellisen työnsä ohessa hän on toiminut Länsi-Suomen opiston tanssitaiteen linjan vastaavana opettajana vuosina 2011-2019. Tanssille ry:n hallituksessa Keskikallio on toiminut vuodesta 2018.

//

Heli Keskikallio is a Helsinki-based choreographer and dance artist. She works with performance, dance and bodily thinking making performances and performative events, writing, facilitating artistic gatherings and working as a dance teacher. Keskikallio has graduated as a Master of Arts from the choreography programme of the Theatre Academy of Uniarts Helsinki in 2016, and as a dance teacher from the Savonia University of Applied Sciences in 2010. In addition to her artistic work, she has worked as the head teacher of dance in West Finland College from 2011 to 2019. In the board of Tanssille ry Keskikallio has worked since 2018.

Elina Hauta-aho

Elina Hauta-aho on helsinkiläinen tanssitaiteilija. Hän on toiminut tanssin ammattikentällä Suomessa vuodesta 2008 toimien laaja-alaisesti tanssintekijänä: koreografina, tanssijana, opettajana, mentorina, tapahtumien järjestäjänä, kansanopiston tanssitaiteen koulutuslinjan vetäjänä ja viime vuosina yhä enemmän myös tuottajana / koordinaattorina. Tanssille ry: n hallituksen jäsen hän on ollut keväästä 2021 asti, koordinaattorina hän toimi kevätkauden 2022 jatkaen työtä taas keväällä 2023. Välissä hän tekee työpätkän Zodiak - Uuden tanssin keskuksen osa-aikaisena tuottajana. Elinan omat viimeisimmät taiteelliset työt ovat teospari Flow of Death (2019) ja And Life (2021), sekä työn alla oleva Mysteerio Animus (2022). Hän on seuraavien ryhmien ja festivaalin perustajajäsenistöä: Tanssiryhmä Kuumat Putket, Vivarium Kollektiivi ja Hetki-festivaali. Lisäksi hän on tehnyt töitä esiintyjänä muun muassa koreografien/ ohjaajien Iina Taijonlahti, Laura Pietiläinen, Paula Tuovinen, Leena Harjunpää, Maija Linturi, Ervi Sirén, Jenni Kivelä, Maija Mustonen, Hanna Pajala-Assefa ja Beniamino Borghi kanssa.

www.elinahautaaho.com

//

Elina Hauta-aho is a dance artist based in Helsinki. She has worked professionally in the field of dance since 2008 as a choreographer, dancer, teacher, mentor and as a head of 1-year dance education, in the recent years also more and more as a producer / coordinator. She has been a member of Tanssille ry board since 2021, worked as a coordinator for the association during spring 2022, continuing the work again at spring 2023. Elinas last artistic works include her pieces Flow of Death (2019), And Life (2021) and up-coming Mysteerio Animus (2022). She is a founding member in the following collectives and festival: Go Go Dance Group Hot Pipes, Vivarium Kollektiivi and Hetki-festival. She has worked also a dancer with choreographers / directors Iina Taijonlahti, Laura Pietiläinen, Leena Harjunpää, Maija Linturi, Ervi Sirén, Jenni Kivelä, Maija Mustonen, Hanna Pajala-Assefa ja Beniamino Borghi. Elina graduated (MA in Dance) from Theatre Academy (Helsinki) in 2008.

Susanna Nurminen

Susanna Nurminen on kotoisin Rovaniemeltä ja on koulutukseltaan tanssitaiteen maisteri (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Helsinki, 1993). Opintojen jälkeen hän työskenteli 10 vuotta pohjoisessa tanssinopettajana mm. Lapin Tanssiopistossa Rovaniemellä sekä tanssijana mm. Barents Dansensemble-ryhmässä.

Helsingissä hän on asunut vuodesta 2003 ja työskennellyt tanssinopettajana. Klein-tekniikan opettajaopinnot veivät hänet New Yorkiin, jossa hän opiskeli Susan Klein School of Movement and Dance-koulussa. Hän sertifioitui Klein-opettajaksi 2016, mutta on ehtinyt opettaa Suomessa jo vuodesta 2008.

Susanna on ollut Tanssille ry hallituksen toiminnassa mukana vuodesta 2008 alkaen. Hän toimi hallituksen puheenjohtajana kevät 2021-kevät 2023. "Koen, että Tanssille ry'n toiminta tuo sekä jatkuvuuden että yhteenkuuluvuuden tunnetta laajaan freelance tanssitaitelijoiden kenttään. Tunnit tukevat työssä jaksamista myös vertaistuen muodossa."

//

Susanna Nurminen has born in Rovaniemi, Lapland. She graduated with a MA in Dance from the Theatre Academy at the University of Arts, Helsinki in 1993. After graduating, she worked for 10 years in Lapland as a dance teacher at the Lapland Dance Institute and as a dancer with several choreographers and at the Barents Dansensemble.

She has lived and worked as a dance teacher in Helsinki since 2003. She has studied Klein Technique™ with Susan Klein in the Second Teacher Certification Program at the Susan Klein School of Movement and Dance in New York and graduated in 2016 as a Certified Instructor of Klein Technique™.

Susanna has been a member of the board of Tanssille ry since 2008 and from 2021 to 2023 she was a chairperson of the board. " I think that the activities of Tanssille ry form a significant space that provides continuity, fellowship, and support for an extensive field of the freelancer dance artists."

Katriina Kantola 

Katriina Kantola on Helsingissä asuva tanssitaiteilija. Hän on koulutukseltaan tanssitaiteen maisteri (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu / tanssit. maist.). Aiemmin hän on valmistunut Oulun seudun ammattikorkeakoulusta tanssinopettajaksi ja Ruotsissa Falunin konservatoriosta tanssijaksi. Viime vuosina Katriina on työskennellyt enimmäkseen freelance-tanssijana, minkä lisäksi hän opettaa tanssia, työskentelee koreografin ja koreografin assistentin tehtävissä. Katriina on ollut Tanssille ry:n hallituksen jäsen keväästä 2017 alkaen ja toiminut varapuheenjohtajana keväästä 2019.

//

​​Katriina Kantola is a dance artist based in Helsinki. She holds a Master of Arts degree in Dance from the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki (TeaK). In addition, she has graduated as a dance teacher from Oulu University of Applied Sciences, Finland, and as a dancer from Falun Conservatoire, Sweden. In recent years, Katriina has focused on her career as a freelance dancer while also working as a dance teacher and a choreographer. Katriina has been a member of the Tanssille ry board since spring 2017 and a vice-chairman since spring 2019.

Mari Koponen

Mari Koponen on tanssitaiteilija ja- pedagogi, joka on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi 2018 (Teak) sekä tanssinopettajaksi 2006(AMK Kuopio). Hän on opettanut tanssitaidetta Helsingissä vuodesta 2006 lähtien. Tällä hetkellä Mari työskentelee tanssitaiteen saralla freelancerina. Mari on kehittänyt oman praktiikan Mayojen pyhään Cholq'ij kalenteriin syventymisen ja päivittäisen käytön pohjalta. Kalenteri koostuu 20 eri energiasta, jotka ilmenevät kukin 13 kertaa yhden kalenterisyklin aikana. Näiden energioiden pohjalta Mari suunnittelee improvisaatio harjoituksia, liikkeellistä sanastoa sekä tanssitunteja. Tanssitunneillaan Mari käyttää paljon erilaisia improvisaatio ja läsnäolo harjoituksia. Tanssiteknisissä harjoitteissa on tarkoitus kasvattaa kehotietoisuutta ja liikkeen sujuvuutta oman kehon mahdollisuudet huomioon ottaen.

//

Mari Koponen is a dance artist and pedagogy. She has a Master´s degree in Dance Art from the Theater Academy 2018 and has gratuaded from Kuopio Polytechnic as a dance teacher in 2006. Mari has been teaching dance art in Helsinki from 2006. At the moment Mari is working as a freelancer. Mari has developed her own practice based on Mayan sacred calendar Cholq'ij. The Calendar consists of 20 different energies which appear 13 times in one calendar cycle. Mari creates improvisation exercises, movements and dance classes based on these energies. In her classes Mari uses different kind of methods for being in the present and improvisation exercises. For Mari, the main focus in dance technique is to become more aware of ones own body and its possibilities.

Saara Anttonen

Saara Anttonen on helsinkiläinen tanssinopettaja ja pilates-ohjaaja, joka on työskennellyt pitkään etenkin tanssin aikuisharrastajien opetuksen parissa. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta tanssitaiteen maisteriksi vuonna 2015 ja tanssinopettajaksi Turun taideakatemiasta vuonna 2007. Hän on myös opiskellut SEAD:ssä Itävallassa sekä työskennellyt tanssinopettajana Belgiassa. Lisäksi Saara on kouluttautunut Somatic Pilates-ohjaajaksi. Opetustyön ohella hän on työskennellyt alaan liittyvien hallinnollisten töiden parissa ja toiminut Tanssille ry:n sihteerinä vuosina 2014-2019. Elokuusta 2022 alkaen hän työskentelee Helsingin aikuisopiston liikunnan, tanssin ja hyvinvoinnin alueen koulutuspäällikkönä.

//

Saara Anttonen is Helsinki-based dance teacher and Somatic Pilates instructor. She graduated in Theatre Academy in 2015 (MA from dance pedagogy department) and as a dance teacher from Turku University of Applied Sciences in 2007. She has studied at SEAD in Austria as well as worked as a dance teacher in Belgium. In addition to teaching, she has experience in administrative work related to the field. Saara worked as secretary of Tanssille ry in 2014-2019. Starting in August 2022, she will work as a head of education in the sports, dance and well-being department of the Institute of Adult Education in Helsinki.

Ville Välikoski

Ville Välikoski on Helsingissä asuva tanssitaiteilija. Hän on kansainvälisesti koulutettu tanssija, koreografi ja tanssielokuvantekijä (Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, Lontoo). Tällä hetkellä Villetyöskentelee pääkaupunkiseudulla freelance-tanssijana, koreografina ja tuottajana sekä itsenäisenä tanssielokuvantekijänä. Häntä kiinnostaa erityisesti tanssitaiteen ja ilma-akrobatian yhdistäminen eri tavoin ja liikkeen moniulotteisuuden välittäminen elokuva- ja videotaiteessa.

Urallaan Ville on tehnyt töitä Suomessa ja ulkomailla. Hän on työskennellyt tanssijana mm. Tavaziva Dancen (UK), Dam van Huynhin (UK), Adam Rutherfordin (UK), Ismo Dance Companyn, Opera Boxin ja Ooppera Skaalan teoksissa. Ville on fyysisen teatterin ryhmän Physical Operan jäsen ja toimii tällä hetkellä ryhmän taustalla toimivan LET ry:n puheenjohtajana. Aiemmin hän on tanssinut osana kansainvälisiä Ludic ja Scatterlings -taidekollektiiveja. Ville työskentelee laaja-alaisesti kulttuurialalla, ja onkin työskennellyt esimerkiksi monimuotoisena esiintyjänä ja näyttelijänä Fire Hazard ja SeaSylph Games pelifirmojen peleissä sekä monissa Iso-Britannian ja Hollywoodin elokuvateollisuuden tuotannoissa.

Tanssitaiteilijan töiden lisäksi Ville opettaa nykytanssia ja lattia-akrobatiaa eri ikäryhmille sekä on sertifioitu kuntovalmentaja.

//

Ville Välikoski is a dance artist based in Helsinki. He is an internationally trained dancer, choreographer, and dance filmmaker who received his professional training from Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance in London. Currently, Ville works as a freelance dancer, choreographer, and producer as well as an independent dance filmmaker. He is especially interested in how dance and aerial acrobatics can be combined together in different ways, and conveying the multi-dimensional meaning of movement within film and video art.

In his career, Ville has worked in Finland and abroad. He has worked as a dancer for companies such as Tavaziva Dance (UK), Dam van Huynh (UK), Adam Rutherford (UK), Ismo Dance Company (FI), Opera Box (FI) and Ooppera Skaala (FI), amongst others. Ville is a member of the physical theatre group Physical Opera (FI) and is also the current chairman of the arts association LET ry which operates the group. Previously he has been a member of the art collective Ludic (UK) and worked for the art collective Scatterlings (UK). Ville's work also spans across the cultural industry, having worked as a diverse performer and actor for the live action gaming companies Fire Hazard (UK) and SeaSylph Games (UK) as well as for multiple film and television productions by the British and Hollywood film industries.

Alongside his work as a dance artist, Ville teaches contemporary dance and floor acrobatics to different age groups. He is also a certified personal trainer.