Opettajat ja tuntikuvaukset // Teachers and classes

Opettajat ovat aakkosjärjestyksessä. // Teachers are in alphaphetical order.

Elina Häyrynen/ Pilates

Elina Häyrynen on tanssija (tanssitaiteen maisteri, Teak, 2009) ja Pilates-ohjaaja (Somatic Studio, 2010). Hän toimii freelance nykytanssijana ja opettaa Pilatesta tanssijantyön ohessa. Elina on ohjannut ryhmä- ja yksityistunteja usealla eri Pilates- ja jooga-studiolla kymmenen vuoden ajan sekä aamutunteja tanssijoille (HDC). Hänellä on kokemusta lajin ohjaamisesta aloittelijoista ammattiliikkujiin.

Elinan Pilates-tunnit ovat kehoa kokonaisvaltaisesti avaavia ja vahvistavia. Aamutuntien tavoite on herätellä, lämmittää ja virittää keho valmiiksi päivän muuta liikkumista varten. Elinalle Pilates on toiminut tärkeänä oheisharjoittelulajina päätoimisen tanssijantyön rinnalla. Ammattilaisten tunneilla käydään läpi Pilateksen työkaluja erityisesti suhteessa tanssijantyöhön.


Petia Ilieva/ Baletti

"My classes are challenging in consideration with the needs of the dancers, with understanding how to be in best help for keeping in good shape and developing the individual qualities. I am using my long experience as a professional ballet dancer and my Master's degree in Ballet pedagogy in the traditions of Vaganova methodology with the knowledge trough the years working in many different styles with many different teachers and choreographers."


Hely Järvinen/ Pilates & SPS-spiraalistabilaatio

Hely Järvinen valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitokselta 1996. Valmistuttuaan hän muutti Lontooseen esiintyen mm. maineikkaassa Laban Center tanssikoulun ryhmässä ja Scottish Dance Theatressa. Tanssijauransa aikana häntä alkoi kiinnostaa yhä enemmän kuinka keho anatomisesti toimii ja kuinka pysyä terveenä tanssijan ammatissa. 2002 Hely valmistui Lontoossa pilates-ohjaajaksi Pilates Foundation UK mattokoulutuksesta ja 2005 laitekoulutuksesta. Hely ohjaa pilatesta päätoimisesti ja lisäkouluttautuu jatkuvasti. Tällä hetkellä hän keskittyy kansainvälisiin Spiraalistabilaatio-opintoihin. Helyn tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään oman kehon optimaalista fysiologista toimintaa, jotta jokainen voisi tuntea mitä esimerkiksi ovat syvät lihakset mistä liike lähtee ja kuinka hengitys vaikuttaa tähän kaikkeen. Näistä perusasioista syntyvät haastavat harjoitukset, mutta samalla myös liikkumisen turvallisuus, helppous ja ilo.

//

Hely graduated from the Theatre School Dance department in 1996 with an MA in Dance Theatre and was then working as a dancer with several companies in the UK for nearly ten years. As a dancer she became interested in the latest knowledge about the human anatomy and function and started studying Pilates and yoga and also qualified as a massage therapist. She is fully qualified Pilates-instructor in mat 2002 and equipment 2005 by Pilates Foundation UK as well as one of the only two instructors in Finland fully certified with distinction by Canadian STOTT PILATES®. After teaching Pilates and yoga full time for close to 20 years Hely is now the leader Pilates equipment instructor trainer at the Somatic studio and is also responsible for the studios new equipment teacher training program. In the last five years Hely has been studying more functional anatomy with doctor Richard Smisek in Prague, the creator of Spiral Stabilization method. SPS musche chains now have a great influence on Hely's teaching, on understanding why and how movement happens the way it does in each individual. In Hely's Pilates class you have time to explore anatomical connections and relationships between different parts of the body and how muscles work together forming muscle chains that either lengthen (spiral) or compress (vertical) the spine. At the end of the class you will be using Spiral Stabilization (SPS) elastic bands to enhance the experience of muscular and fascial connections within movement. Please bring a towel with you to the class to fold and use as a support under the head.


Kuva: Maija Hartikainen
Kuva: Maija Hartikainen

Minna Karttunen / Nykytanssi

Minna Karttunen on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi vuonna 2015 (Teak). Hän toimii freelance-tanssijana pääosin Suomessa, mutta on työskennellyt myös Kanadan Vancouverissa sekä New Yorkissakin. Eri koreografien lisäksi Minna on työskennellyt viime aikoina omien projektiensa parissa sekä kolmen tanssijan yhteisen /\/\ /\/\ /\/\ -kollektiivin jäsenenä. Minna kokee tärkeäksi luoda tunneilleen rento, pehmeä ja leikkisä ilmapiiri, jossa jokaisen yksilöllinen suhde kehonsa taustaan ja liikkeeseen voi avautua. Tunneilla tutkaillaan kehon kolmiulotteisuuden mahdollisuuksia kallistua, kaatua ja löytää keholle reittejä sukkuloida tilassa yllättäviinkin suuntiin. Minna teettää liikelähtöisen improvisaation harjoituksia, opeteltavia liikekudelmia sekä yhdistelee näitä kahta. Hänen tunneilleen ominaista ovat vaihtelevia tunnelmia luovat eri genrejen musiikit.

//

Minna Karttunen earned her Master's Degree in Arts (Dance) in 2015. She works as a freelance dancer in Finland and has also been in productions in Vancouver and New York. In addition to collaborating with various choreographers, Minna works on her own projects and as one of the three members of the /\/\ /\/\ /\/\ - collective.

For her classes, Minna feels it important to create a relaxed, soft, and playful atmosphere, where everyone's unique relation to their body movement and past can be explored. The classes examine the body's abilities to lean, fall, and find paths, even surprising ones, along which to move in space. Minna's exercises include both movement-oriented improvisation and choreographed movement combinations. Her classes are known for the variety of music genres that keep the atmosphere fresh.  


Kuva: Simo Liukka
Kuva: Simo Liukka

Tiia Kasurinen/ Nykytanssi

Tiia Kasurinen on taiteilija, koreografi ja tanssija, joka työskentelee Helsingissä ja Tukholmassa. Hän tutkii töissään identiteetin, sukupuolen, vallan ja pop-kulttuurin teemoja, usein maskeerauksen ja visuaalisen muodonmuutoksen kautta. Youtube- tutorialit ja somaattinen liike kulkevat hänen töissään rinnakkain, luoden tunnistettavan estetiikan. Kun Tiia ei työskentele omien projektien parissa, hän tekee töitä tanssijana, esiintyjänä ja kollaboraattorina muille taiteilijoille.

Kasurisen nykytanssitunnilla nautitaan musiikista, ravistellaan kehoa ja tutkitaan liikelaatuja - liikkuen vuoroin pehmeästi ja vuoroin jäntevästi. Tunnit koostuvat pääasiassa ohjatuista improvisaatioharjoitteista, joiden aikana osallistujien on mahdollista tutkia liikkeellisiä laatuja ja soveltaa työkaluja omalle keholle ja sen impulsseille sopivaksi.

https://tiiakasurinen.wordpress.com

//

Tiia Kasurinen is a choreographer and artist who works in Helsinki and Stockholm. Her works explore the themes of identity, gender, power and popular culture, often through makeup and visual transformations. YouTube tutorials and somatic movement go side by side in her output, creating a recognisable aesthetic. When not working with her own projects, she works as a dancer and performer in collaboration with other artists.

In addition to dancing, participants of the class enjoy music, shake up the body and explore qualities in movement - with exercises ranging from soft to dynamic. The classes primarily consist of guided improvisation exercises where the participants can indulge in different qualities of moving, adapting the assignments to their own bodies and physical capacities.

https://tiiakasurinen.wordpress.com


Kaisa Kukkonen/ Nykytanssi

Kaisa Kukkonen on tanssija, tanssinopettaja ja tuottaja. Hän opiskelee MaCODE-maisteriohjelmassa Frankfurtissa Saksassa (Master of Contemporary Dance Education, HfMDK), on valmistunut tanssijaksi Outokummun tanssin koulutuksesta 2010 ja kulttuurituottajaksi 2015. Hänen työhönsä on vaikuttanut kontakti-improvisaatiotekniikka sekä opettajat Joerg Hassmann, Christine Mauch ja Anya Cloud; Deborah Hayn ja Nita Littlen työ sekä NVC. Somaattisen työskentelyn sekä improvisaation hän on löytänyt erityisesti Katariina Vähäkallion ja Pia Lindyn kautta. Tärkeimpiä töitä ovat TRIOT-improvisaatioryhmä (2017-) ja toimijuutta ja haavoittuvuutta käsittelevä Maybe I Lay On Your Belly Forever (2017-19) Diana Thielenin kanssa. Kaisa on ollut mukana HETKI-festivaalin työryhmässä vuodesta -18. Tanssissa Kaisalle on tärkeintä toimijuus, kommunikaatio, pehmeys sekä improvisaatio.

https://kaisakukkonen.wordpress.com/ https://kaisakukkonen.weebly.com/

//

Kaisa Kukkonen is a dancer, teacher and producer. Currently she studies at the MA programme of Contemporary Dance Education in Frankfurt (HfMDK). She graduated as a dancer fromNorth Carelia College Outokumpu in 2010 and has a BA in Culture and Arts. Her work is influenced by the technique of CI especially through Joerg Hassmann and Christine Mauch, the movement practices of Deborah Hay, Nita Little and NVC. Somatic practices and improvisation came to her from teachers like Katariina Vähäkallio and Pia Lindy. Her latest collaborations include; a performance project about agency and vulnerability Maybe I Lay on Your Belly Forever with Diana Thielen and voice and movement improvisation group TRIOT with Heini Nukari and Elina Hauta-aho. She has worked as a producer in the dance field (Helsinki Meeting Point 2012-15, HETKI festival 2018-21). In dance Kaisa enjoys agency, communication, softness and improvisation.

https://kaisakukkonen.wordpress.com/ https://kaisakukkonen.weebly.com/
Rebecca Laube-Pohto / Nykytanssi

Rebecca on freelance-tanssitaiteilija, koreografi ja tanssipedagogi. Hän työskentelee tällä hetkellä pääsääntöisesti Helsingissä ja Jyväskylässä, mutta on esiintynyt Suomen lisäksi ympäri Eurooppaa ja pohjoismaita, sekä Japanissa ja Intiassa. Viimeisimmät projektit ovat tanssi- ja musiikkilähtöinen teos yhdessä työryhmän Solidaariset kehomme kanssa, tanssin ammattilaisten opettaminen ympäri Suomea ja työskentely KSTK:n tuotantotuella Jyväskylässä.

Rebecca on erityisen kiinnostunut lattiatyöskentelystä, improvisaatiosta, hetkessä olemisesta, kontaktista ja ylipäätänsä liikkeestä. Tärkeitä avainsanoja ovat myös näkeminen, tunteminen, vapautuminen, musikaalisuus, maadoittuminen ja oman liikkeen löytäminen. Tunti sisältää elementtejä eri liikeharjoitteista ja tunnilla työskennellään myös improvisaation ja läsnäolon parissa.

https://rebeccalaubepohto.wordpress.com

//

Rebecca is a freelance dance artist, choreographer and dance teacher - currently based in Helsinki and Jyväskylä, but she's often traveling to experience and discover new sources of inspiration. Her work has been shown in many festivals around Europe, like in Love & Anarchy Film Festival, Loikka Dance Film Festival and Festival Deltebre Dansa. The latest project is a dance- and music-based work with the working group Our Solidaric Bodies, teaching professional dance classes around Finland and working with KSTK's production funding in Jyväskylä.

Rebecca is particularly interested in floor work, improvisation, being in the moment, contact work and movement in general. Important keywords are also seeing, feeling, liberating, musicality, grounding, and finding your own movement. Class will include elements from different movement practices and we'll play with improvisation and being aware of the moment and space.


Kuva: Maria Kärkkäinen
Kuva: Maria Kärkkäinen

Anna Mustonen / Jooga

Anna Mustosen ohjaamilla Heartful hatha -joogatunneilla kiinnitetään huomiota kehon hienovaraiseen kuunteluun, syvään tukeen sekä pehmeyden ja voiman rinnakkaisuuteen. Tunneilla kietoutuvat yhteen virkistävät, linjaavat ja palauttavat asanaharjoitukset sekä hengitys- ja meditaatioharjoitteet. Annalla on pitkä kokemus kehotietoisuuden kanssa työskentelystä sekä erityinen kiinnostus ohjaamisessa käytettävään kielen mahdollisuuksiin. Hän on opiskellut Heartful-joogaa Kaisa Kärkkäisen johdolla (200h, 2018) ja täydentänyt opintojaan Donna Farhin kurssilla (20h, 2020). Anna opettaa joogan viikkotunteja Virgiiniassa ja Tanssivintillä sekä työskentelee koreografina, tanssijana ja tanssinopettajana.

//

Anna Mustonen teaches Heartful Hatha yoga. The classes focus on the subtle listening of the body, building deep core stregth and simultaneous sensing of softness and strentgh. Awakeing, aligning and restorative asanas intertwine to breathing and meditation exercises. Anna has a long history of working with bodily awareness and a special interest towards the possibilities of language of teaching. She has studied Heartful Yoga with Kaisa Kärkkäinen (200h, 2018) and completed her studies with Donna Farhi (20h, 2020). Anna teaches yoga classes at Virgiinia and Tanssivintti and works as a choregrapher, dancer and dance teacher. 


Wilhelmina Ojanen / Nykytanssi

Wilhelmina Ojanen on freelance koreografi, tanssija ja tanssinopettaja. Tanssitaiteen maisteriksi (Laban) valmistuttuaan hän on työskennellyt eri koreografien kanssa esiintyjänä, esiintyen pääasiassa Englannissa ja muualla ulkomailla. Viime vuosina Wilhelmina on työskennellyt koreografina Sadler's Wells - teatterille Lontoossa, ja hänen teoksiaan on esitetty muun muassa Sadler's Wells teatterin isolla ja pienellä näyttämöllä, Laban teatterissa, ja The Place teatterilla. Wilhelminan tunneilla liikutamme kehoa monitasoisesti, sisältä ulospäin, jatkuvassa spiraalissa. Työskentelyssä tutkimme runollisesti, liikkeen kautta, yhteyksiä toisiimme ja ympäröivään maailmaan, ja syvennämme vahvuutta pehmeydessä. Tunnilla löydämme erilaisia tapoja harjoittaa kehon herkkyyttä yksin ja yhdessä liikkumalla lattia-tasossa, kontaktissa ja ohjatun improvisaation kautta.

//

Wilhelmina Ojanen is a freelance choreographer, performer and teacher. After graduating as Master of Dance Performance (Laban) she has worked with various choreographers as a performer, performing in England and abroad. Recently, Wilhelmina has worked as a choreographer for Sadler's Wells Theatre, and her work has been presented both on Sadler's Wells Main Stage & Lilian Baylis Studio as well as Laban Theatre, The Place theatre, amongst other places. In Wilhelmina's classes we move the body in different levels from inside out, finding continuous spirals. We study poetically, through movement, our relations to one another and the world around us, deepening strength in softness. In the class we uncover different ways to exercise the sensitivity of our bodies both together and alone, on the floor level, in contact and through guided improvisation.


Laura Poikolainen / Baletti

Laura Poikolainen on saanut tanssikoulutuksensa Helsingin Tanssiopiston erikoiskoulutusluokalla sekä SKO: n Balettiopilaitoksessa. Lisäopintoja hän on tehnyt kursseilla Tanskassa, Yhdysvalloissa sekä Ranskassa. Vuodet 2004-2006 hän työskenteli Kansallisbaletissa. Laura on valmistunut Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulusta baletinopettajaksi 2010, tanssitaiteen maisteriksi TEAKin pedagogiikan laitokselta 2012 ja opettaa tällä hetkellä päätoimisesti Helsingin Tanssiopistossa.

Opetuksessaan Laura keskittyy lantion oikean asennon ja toiminnallisen aukikierron olemassaoloon sekä musikaalisuuteen. Tangossa pyritään löytämään em. asiat, jotta keskilattialla päästään nauttimaan liikkuvammista sarjoista.

//

Laura Poikolainen got her initial dance training from Helsinki Dance Institute and FNO ballet school. She attended courses in Denmark, United States and France and worked in the Finnish National Ballet briefly. Laura became a ballet teacher in 2010 and got her Master's degree in dance pedagogy in 2012. She is now a teacher at Helsinki Dance Institute.

Laura focuses on the correct alignment of pelvis as well as finding fuctional turnout in dace. Musicality is a priority. During barre work, we are trying to find said skills, so we can enjoy more dancy combinations in the centre. 


Olga Potapova/ Baletti

The class is based on Vaganova method, while approaching it from a somatic perspective. Instructions appeal to the dancers' imagination with an attempt to re-open the functionality and support in familiar forms. The class starts from tuning into the body, and develops with carrying and expanding the obtained information. We are going to maintain coordination and musicality, while looking for a joy in the movement. The special attention goes to elongation and épaulement. The class provides a safe space for exploration, or revisiting corporeal memories and rehabilitating.

Olga Potapova is a dance artist and pedagogue based in Helsinki. She is a graduate of Master Programme in Dance Pedagogy at Theatre Academy (2019), as well of the pedagogical programme at Faculty of Choreography at Natalia Nesterova Academy of Education in Moscow (2014). She has been raised as a dancer in the tradition of Russian ballet school, and subsequently expanded her knowledge by working with contemporary dance and multiple bodily practices. She has been working as a performer since 2009, participating in classical dance, contemporary dance, and multidisciplinary productions. She has been teaching dance classes and making choreography for various groups across Russia, Finland, and Norway. In her work she is focused on the connection of sound and movement, somatic approach to dance, and research of dance as a continuous practice.


Ulpu Puhakka/ Baletti

Ulpu Puhakka aloitti tanssimisen siskojen jalanjälkiä seuraten 3 vuotiaana. Harrastuksesta kasvoi vahingossa ammatti, kun Ulpu valmistui Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitoksen ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2007. Samana vuonna on perustettu Ulpu Dance Company Oy tuottamaan iloa ja taiteellisia tanssipalveluja yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Ulpu on saanut kokea tanssin kentällä erilaisia puolia niin tanssijana, koreografina kuin tanssinopettajanakin. Tanssi on saanut Ulpun arvostamaan myös kokonaisvaltaista hyvinvointia ja perustamaan oman valmennustudion Ruoholahteen - Ulpustudion, josta saa aina henkilökohtaista palvelua ajatuksella ja sydämellä. Tanssille tunneilla Ulpu toivoo välittävänsä positiivista otetta baletin treenaamiseen, tanssillisia tanko- ja keskilattiasarjoja sekä energiaa, hyvää fiilistä ja heittäytymistä tanssiin myös treenitunnilla. "Toivon että jokainen nauttii tunneista ja etenkin omasta olostaan tunneilla!"


Kuva: Miika Karttunen
Kuva: Miika Karttunen

Nadja Pärssinen/ Nykytanssi

"Viime vuosien aikana työskentelyni on nojautunut liikkeen ja musiikin vuoropuheluun, kielellisyyteen ja poikkitaiteellisiin yhteistöihin FlowWowProductions taiteellisessa alustassani. Tällä hetkellä tanssitaiteessa minua kiehtoo erityisesti funktionaalisuus, tunteellisuus ja spontaani ruumiillisuus. Liikkeelliseen ajatteluuni ammennan inspiraatiota seuraavilta alueilta: mm. Taiji, Asthanga yoga, improvisaatio, temppuilu ja taivaltaminen luonnossa.

Tanssitunneillani tutkimme omaa liikkumista ja ennalta asetettua tanssisarjaa lattian ja energiatyöskentelyn läpi. Liikkuessamme kiinnitämme huomiota etenkin katseen merkityksen selkeään artikulointiin, eri tasoissa liikkumiseen ja jalkaterien ilmaisuun. Tanssitunnilla reflektoimme myös omaa flowtilaa liikkeestä nauttimiseen."

 www.npflowwow.com

LINKKI liikevideoon: https://vimeo.com/user6345749

//

"In recent years, my work has relied on the interactions between movement and music, linguistics, and interdisciplinary collaborations in my artistic platform, FlowWowProductions. Currently, in the art of dance, I am particularly fascinated by functionality, emotionality, and spontaneous corporality and dialog. For my embodyment I draw inspiration from the following areas: Taiji, Asthanga yoga, improvisation, trickery and wandering in nature.

In my dance lessons, we explore our own movement and set phrase through the floor and energy work. While moving, we pay special attention to the importance of the gaze for clear articulation, movement in different levels and expression of the feet. During the dance lesson we also reflect our flow space and joy of the movement."

www.npflowwow.com

LINK to the movement video: https://vimeo.com/user6345749IIris Raipala/ Nykytanssi

Tutkimme tunneilla hengityksen ja liikkeen moniulotteista suhdetta. Hengitys on liikettä. Hengitys tapahtuu paineenvaihtelun seurauksena riippumatta tahdostamme. Voimme kuitenkin tietoisesti osallistua hengitystapahtumaan koko kehollamme. Liike itsessään vaikuttaa paineenvaihteluun ja täten se miten liikumme vaikuttaa hengitykseen. Syventämällä hengityksen ja liikkeen suhdetta voimme löytää herkkyyttä, sulavuutta ja artikulaatiota liikkeeseemme. Anatomis- fysiologinen tieto hengitystapahtumasta ja -lihaksistosta toimii pohjana kokemukselliselle liiketutkimukselle. Teemme soolo- ja ryhmäimprovisaatioharjoitteita sekä koreografioitua materiaalia. 

Iiris Raipala on helsinkiläinen tanssija ja tanssinopettaja. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi 2004 (teak). Hän on opettanut improvisaatiota ja kontakti-improvisaatiota jo 20 vuotta ja on useamman kansainvälisen improvisaatiofestivaalin järjestäjä. Iiris on Axis Syllabus International Research Community:n aktiivinen jäsen. Axis Syllabus pyrkii luomaan vuoropuhelua tieteellisen ja kokemuksellisen tiedon välille. Iiristä kiinnostaa, miten biomekaniikka ja funktionaalinen anatomia voivat palvella liikkuvaa kehoamme.

//

We are exploring how our whole body is participating in breathing, and how that can bring more smoothness, sensitivity and intimacy in the way we experience our moving body. The work will include solo exploration and group improvisation and some set material. The functional anatomical study of breathing will offer background for the experiantial part.

Iiris Raipala is dance artist, performer and teacher living in Helsinki. She graduated in 2004 as Master of Arts in dance from the Theatre Academy of Finland. She has also completed her Pedagogic studies in Art University in 2018. Iiris is greatly inspired by how biomechanics and functional anatomy can support te moving body. She is an active member of the Axis Syllabus International Research Community and currently in the teacher certification process. The aim of axis syllabus is to encourage the dialogue between scientific and experiential knowledge. Besides teaching Iiris has been working closely with improvisation and contact improvisation in several performing groups and is organizing international improvisation festivals.


Kuva: Mikko Juntura
Kuva: Mikko Juntura

Ilona Salonen/ Nykytanssi

Ilona on freelance tanssitaiteilija. Hän työskentelee tanssijana, tanssintekijänä ja -opettajana Suomessa ja ulkomailla. Koulutukseltaan Ilona on tanssinopettaja (AMK, 2013) ja tanssijantaiteen maisteri (TeaK, MA, 2019). Lisäksi hän on opiskellut SEADissa (2015-2016). Ilona on MP-kollektiivin toinen perustaja.

Ilonan nykytanssitunneilla tutkitaan omaa tanssijuutta ja sukelletaan kehollisiin virtauksiin. Tunnit sisältävät kehomieliyhteyttä vahvistavia harjoituksia, lattiatekniikka- ja improvisaatioharjoitteita sekä laajasti liikkuvia sarjoja. Tunnit rakentuvat harjoitus harjoitukselta kohti moniulotteisempaa ja fyysisempää tanssijantyötä, jossa liikkeen flow, tilallisuus ja nautinto ovat läsnä. Ilonan opetuksessa on vaikutteita mm. Flying Low, Depth Movement ja Fighting Monkey -praktiikoista.

//

Ilona is a freelance dance artist who works in Finland and abroad. She has a bachelor's degree in Dance Education (BA, 2013) and a master's degree in Dance Performance (MA, 2019). She has also complemented her education at SEAD, Austria (2015-2016). She is the founder of MP-kollektiivi together with Suvi Nieminen.

Ilona's morning classes are a place for exploring one's individual dance and diving into bodily flow. The class consist of exercises that strengthen the bodymind connection and combinations that challenge spatial our awareness. Improvisation exercises are also part of the classes that will develop towards multi-dimentional and more demanding physical dance work. Ilona's teaching is inspired by many techniques such as Flying Low, Depth Movement and Fighting Monkey practice.


Gabriella Serra / Baletti

Gabriella Serra opiskeli tunnetussa ranskalaisessa balettikoulussa Centre de Danse International Rosella Hightower Pariisin oopperan opettajien ja tähtitanssija Rosella Hightowerin johdolla. Hän on toiminut tanssijana Belgiassa, Italiassa, Saksassa ja useissa Suomen Kansallisoopperan produktioissa teoskohtaisilla sopimuksilla. Hän on opettanut vuodesta 2008 Järvenpään Tanssiopistossa, Tanssikeskus Footlightissa ja vierailevana opettajana Tanssivintillä. Syksyllä 2019 hän valmistui tanssitaiteen maisteriksi (MA) klassisen baletin pedagogiikan koulutuslinjalta, Rooman korkeakoulusta Accademia Nazionale di Danza. Eri balettimestareilta hän on imenyt vaikutteita useista tyyleistä ja hänen opetuksensa onkin kombinaatio eri koulukunnista: venäläisen koulun metodologiaa, ranskalaiselle tyylille ominaista pehmeyttä ja nopeutta ja italialaisen tekniikan dynaamisuutta.

//

Gabriella Serra studied classical ballet at the renowned French School Centre de Danse International Rosella Hightower in Cannes, with teachers from Paris Opéra and the great ballerina Rosella Hightower. She worked as a dancer in Belgium, Italy, Germany and in several productions of the Finnish National Opera under production specific contracts. She has been teaching since 2008 at the Järvenpää Tanssiopisto, Dance Center Footlight and as guest teacher at the Tanssivintti Dance School. She earned her Master's degree in Ballet Pedagogy in 2019 from the Accademia Nazionale di Danza in Rome. She has been influenced by ballet masters from all over the world, and in her teaching there is a combination of different schools: the methodology of the Russian school, the softness and quick footwork of the French and the dynamism of the Italian technique.


Ervi Sirén/ Nykytanssi

Tunneilla keskitytään tanssijantyöhön. Työskentely on kehoa ja kehon energioita avaavaa. Periaatteena on liikkeen yksinkertaisuus ja helppous sekä tanssijan mahdollisuus käyttää kaikkea jo osaamaansa taitoa tyylistä riippumatta. Kehon eri osien aistiminen johtaa liiketeemoihin, eri liikelaatuihin, tilankäyttöön ja vapaaseen omaan tanssiin. Tietoisen hengityksen myötä avautuu kehon sisäinen suunta ja tila. Harjoitusten avulla tanssija voi laajentaa omaa tanssijanlaatuaan ja taitojaan. En niinkään opeta vaan toivon houkuttelevani esille kehon luovuuden ja aistillisuuden. 


Minna Tervamäki/ Baletti

Minna Tervamäki on Suomen Kansallisbaletin tähtitanssija. Hän on esiintynyt kolmatta vuosikymmentä kestäneen uransa aikana lähes kaikissa arvostetuimmissa klassisen baletin päärooleissa sekä merkittävien nykykoreografien teoksissa. Tervamäki on esiintynyt erilaisissa gaaloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ensimmäisen koreografiansa Tervamäki teki vuonna 2005. 

Jäätyään eläkkeelle Kansallisbaletista keväällä 2012 Tervamäen toiminta on painottunut koreogafina ja tanssijana poikkitaiteelliseen yhteistyöhön muiden tunnettujen artistien kanssa, kuten viulisti Pekka Kuusiston, pianisti Heini Kärkkäisen, flamencotanssija ja -koreografi Kaari Martinin, harmonikkataiteilija Kimmo Pohjosen, taiteilija-ohjaaja Marita Liulian ja kuvataiteilija Hannaleena Heiskan kanssa. Tervamäki on palkittu useilla tunnustuksilla mm. Philip Morris Dance Flower Award -palkinnolla, Edvard Fazer -palkinnolla, Suomen Leijonan ritarikunnan ensimmäisen luokan ritarimerkillä ja Muusikkojen liiton tunnustuspalkinnolla.

Taiteellisen työskentelyn lisäksi hän opettaa muun muassa tanssia, rentoutumistaitoja ja Minnan metodeita, sekä luennoi yrityksissä. Tunneillaan hän painottaa liikkeen hengittävyyttä, baletin tanssillisuutta ja musikaalisuutta.

www.minnatervamaki.com

//

Minna Tervamäki is a dancer étoile with the Finnish National Ballet. During her career of nearly 30 years she has performed in leading roles of nearly all of the most distinguished roles of classical ballet and in works by several significant modern choreographers. Tervamäki has performed in different award galas in Finland as well as abroad. Since her retirement from the Finnish National Ballet in 2012 her activities have emphasized more and more in cross-artistic collaboration.

Tervamäki debuted as a choreographer in 2005 with the piece Something Else?. Since then Tervamäki has collaborated with other well known artists, such as violonist Pekka Kuusisto, pianist Heini Kärkkäinen, flamenco-dancer and choreographer Kaari Martin, accordion artist Kimmo Pohjonen, multimedia artist Marita Liulia and artis Hannaleena Heiska.
Minna Tervamäki received the respected Philip Morris Dance Flower Award in 1997, the Edvard Fazer -award in 2000, the Libris Award in 2006 and the Imatra Ballet Gala recognition award in 2009. In autumn 2011 she was awarded with The Knight of the White Rose of Finland and in October 2011 with The Finnish Musicians Union recognition award.

In addition to her artistic work she teaches among other things dance, relaxation skills and Minna's Methods as well as gives lectures in companies. In her ballet classes she emphasizes the breath and musicality of movement and dance.

www.minnatervamaki.com