Opettajat ja tuntikuvaukset // Teachers and classes

Opettajat ovat aakkosjärjestyksessä. // Teachers are in alphaphetical order.


Nelody Ahlroth / Nykytanssi

Nelody Ahlroth on Berliinissä asuva tanssija, koreografi ja tanssinopettaja. Hän rakastui alunperin katutanssiin ja -kulttuuriin, ja valmistui nykytanssijaksi vuonna 2014. Hän työskentelee kansainvälisesti elokuvissa, musiikkivideoissa, tanssi- ja tanssiteatteriproduktiossa sekä opettaa tanssijoiden ammattilaistunneilla, alan oppilaitoksissa, festivaaleilla ja tanssikouluissa. Nelody inspiroituu tanssin eri tyylisuuntauksista ja kulttuureista ja hän kutsuu praktiikkaansa ja filosofiaansa conFUSIONconceptiksi. Tunneillaan hän opettaa tekniiikoita eri katutanssisuuntauksista, joiden liittymäkohtia nykytanssin maailmaan etsitään ja jäsennellään uudestaan improvisaation, myöhemmin koreografian kautta. Hän haluaa rohkaista osallistujia uteliaisuuteen tavassa tutkiskella tanssia ja ympäröivää maailmaa, yksilön oman tanssijuuden ja liikekielen kehittämistä, sekä turvallisen oppimisympäristön luomista, unohtamatta.

//

Nelody Ahlroth is a Berlin-based dancer, choreographer and dance teacher. Her career started with hip hop dance and culture and she gratuated as a contemporary dancer in 2014. She works internationally in film, music video and dance theatre productions and teaches her conFUSIONconcept in professional dance educations and programs, festivals and dance schools. In her artistic work and in her classes, she draws inspiration from different dance styles, cultures and techniques. The connections between these elements are being researched, first through improvisation and afterwards through choreography. She encourages the participants to view dance and the surrounding world with playful curiosity, allowing the individuals to search for their own style and movement language. For Nelody it is important to create a safe and allowing atmosphere for everyone in order to guarantee the most constructive learning experience.


Maria Beseghi / BalettiMaria Beseghi (1990) is an Italian professional dancer who has been working in the field of dance as a dancer, dance teacher and most recently also as a choreographer.

At the age of 16, she moved from her home country to pursue a professional dance education in Munich, Germany at the "Hochschule fur Musik und Theater". There she completed her dance education and graduated in 2010 with a Bachelor of Art degree in tandem with long-distance studies at her Italian senior high school (Lyceum).

Straight after her graduation from Munich, she started working as a full-time professional dancer in various companies in Europe: 2010-2012 Finnish National Ballet, 2012-2013 Zurich Ballet (Switzerland), 2013-2014 Northern Ballet (England), 2014-2015 Staatsoper Hannover (Germany), and 2015-2018 again the Finnish National Ballet.

"Strengthen, lengthen and sweat! Welcome to my floor barre workouts, where you will not be feeling any limitations of space when you can't be in a proper dance studio. We will work on specific muscles (such as inner thighs, back of the legs, chore, feet, back and arms) with a feeling of lengthening and mobility. We will also play with different dynamics and speeds. I will be taking elements from different disciplines: ballet of course but also pilates, yoga and sports disciplines ( I have been working with professional athletes in the past few years and got some influences from their training). All you need is a mat or a towel and for best effects a theraband elastic!"


Minna Harri/ Nykytanssi

Minna Harri on esitystaiteen maisteri 2006 (TEAK), urheiluhieroja 2015 (San Francisco School of Massage and Bodywork), Pilatesohjaaja 2018 (Somatic Studio), sekä Axis Syllabus opettajakandidaatti. Minnan tunnit rakentuvat Axis Syllabuksen idean mukaisesti liikkeellisen aiheen ympärille. Hänen tavoitteensa on antaa tanssijoille uusia näkökulmia harjoitteluunsa, sekä luoda tila tanssista nauttimiseen. Koreografioidut sarjat vuorottelevat yksilö- ja ryhmätyöskentelyn kanssa.

Viime vuodet Minna Harri on tutkinut askellusta biomekaniikan ja kävelyn kulttuurisen kontekstin näkökulmasta. Hän myös kirjoittaa aiheesta. Kävely on lajiominainen tapamme liikkua maailmassa. Siksi siihen sisältyvät kaikkien inhimillisten liikkeiden siemenet.

//

Minna Harri builds each class around a chosen concept of biomechanics. She aims to give dancers new perspectives to approach their practice with. Choreographed sequences alternate with individual and group investigations. Joy of dancing is central in her practice.

Since several years Minna is researching and writing about the human gait. Her lens is biomechanics and cultural contexts. Walking is interweaved into our evolution, and as such it includes seeds for all of our possible movements.

Minna Harri received a MA in Performing Arts and Theory (2006 TEAK), does (sports)massage (graduated 2015 from San Francisco School of Massage and Bodywork), teaches Pilates (certified at Somatic Studio in 2018), and is Axis Syllabus teacher candidate (January 2019 on).


Petia Ilieva/ Baletti

"My classes are challenging in consideration with the needs of the dancers, with understanding how to be in best help for keeping in good shape and developing the individual qualities. I am using my long experience as a professional ballet dancer and my Master's degree in Ballet pedagogy in the traditions of Vaganova methodology with the knowledge trough the years working in many different styles with many different teachers and choreographers."


Hely Järvinen/ Pilates & SPS-spiraalistabilaatio

Hely Järvinen valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitokselta 1996. Valmistuttuaan hän muutti Lontooseen esiintyen mm. maineikkaassa Laban Center tanssikoulun ryhmässä ja Scottish Dance Theatressa. Tanssijauransa aikana häntä alkoi kiinnostaa yhä enemmän kuinka keho anatomisesti toimii ja kuinka pysyä terveenä tanssijan ammatissa. 2002 Hely valmistui Lontoossa pilates-ohjaajaksi Pilates Foundation UK mattokoulutuksesta ja 2005 laitekoulutuksesta. Hely ohjaa pilatesta päätoimisesti ja lisäkouluttautuu jatkuvasti. Tällä hetkellä hän keskittyy kansainvälisiin Spiraalistabilaatio-opintoihin. Helyn tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään oman kehon optimaalista fysiologista toimintaa, jotta jokainen voisi tuntea mitä esimerkiksi ovat syvät lihakset mistä liike lähtee ja kuinka hengitys vaikuttaa tähän kaikkeen. Näistä perusasioista syntyvät haastavat harjoitukset, mutta samalla myös liikkumisen turvallisuus, helppous ja ilo.

//

Hely graduated from the Theatre School Dance department in 1996 with an MA in Dance Theatre and was then working as a dancer with several companies in the UK for nearly ten years. As a dancer she became interested in the latest knowledge about the human anatomy and function and started studying Pilates and yoga and also qualified as a massage therapist. She is fully qualified Pilates-instructor in mat 2002 and equipment 2005 by Pilates Foundation UK as well as one of the only two instructors in Finland fully certified with distinction by Canadian STOTT PILATES®. After teaching Pilates and yoga full time for close to 20 years Hely is now the leader Pilates equipment instructor trainer at the Somatic studio and is also responsible for the studios new equipment teacher training program. In the last five years Hely has been studying more functional anatomy with doctor Richard Smisek in Prague, the creator of Spiral Stabilization method. SPS musche chains now have a great influence on Hely's teaching, on understanding why and how movement happens the way it does in each individual. In Hely's Pilates class you have time to explore anatomical connections and relationships between different parts of the body and how muscles work together forming muscle chains that either lengthen (spiral) or compress (vertical) the spine. At the end of the class you will be using Spiral Stabilization (SPS) elastic bands to enhance the experience of muscular and fascial connections within movement. Please bring a towel with you to the class to fold and use as a support under the head.


Kuva: Maija Hartikainen
Kuva: Maija Hartikainen

Minna Karttunen / Nykytanssi

Minna Karttunen on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi vuonna 2015 (Teak). Hän toimii freelance-tanssijana pääosin Suomessa, mutta on työskennellyt myös Kanadan Vancouverissa sekä New Yorkissakin. Eri koreografien lisäksi Minna on työskennellyt viime aikoina omien projektiensa parissa sekä kolmen tanssijan yhteisen /\/\ /\/\ /\/\ -kollektiivin jäsenenä. Minna kokee tärkeäksi luoda tunneilleen rento, pehmeä ja leikkisä ilmapiiri, jossa jokaisen yksilöllinen suhde kehonsa taustaan ja liikkeeseen voi avautua. Tunneilla tutkaillaan kehon kolmiulotteisuuden mahdollisuuksia kallistua, kaatua ja löytää keholle reittejä sukkuloida tilassa yllättäviinkin suuntiin. Minna teettää liikelähtöisen improvisaation harjoituksia, opeteltavia liikekudelmia sekä yhdistelee näitä kahta. Hänen tunneilleen ominaista ovat vaihtelevia tunnelmia luovat eri genrejen musiikit.

//

Minna Karttunen earned her Master's Degree in Arts (Dance) in 2015. She works as a freelance dancer in Finland and has also been in productions in Vancouver and New York. In addition to collaborating with various choreographers, Minna works on her own projects and as one of the three members of the /\/\ /\/\ /\/\ - collective.

For her classes, Minna feels it important to create a relaxed, soft, and playful atmosphere, where everyone's unique relation to their body movement and past can be explored. The classes examine the body's abilities to lean, fall, and find paths, even surprising ones, along which to move in space. Minna's exercises include both movement-oriented improvisation and choreographed movement combinations. Her classes are known for the variety of music genres that keep the atmosphere fresh.  


Kuva: Simo Liukka
Kuva: Simo Liukka

Tiia Kasurinen/ Nykytanssi

Tiia Kasurinen on taiteilija, koreografi ja tanssija, joka työskentelee Helsingissä ja Tukholmassa. Hän tutkii töissään identiteetin, sukupuolen, vallan ja pop-kulttuurin teemoja, usein maskeerauksen ja visuaalisen muodonmuutoksen kautta. Youtube- tutorialit ja somaattinen liike kulkevat hänen töissään rinnakkain, luoden tunnistettavan estetiikan. Kun Tiia ei työskentele omien projektien parissa, hän tekee töitä tanssijana, esiintyjänä ja kollaboraattorina muille taiteilijoille.

Kasurisen nykytanssitunnilla nautitaan musiikista, ravistellaan kehoa ja tutkitaan liikelaatuja - liikkuen vuoroin pehmeästi ja vuoroin jäntevästi. Tunnit koostuvat pääasiassa ohjatuista improvisaatioharjoitteista, joiden aikana osallistujien on mahdollista tutkia liikkeellisiä laatuja ja soveltaa työkaluja omalle keholle ja sen impulsseille sopivaksi.

https://tiiakasurinen.wordpress.com

//

Tiia Kasurinen is a choreographer and artist who works in Helsinki and Stockholm. Her works explore the themes of identity, gender, power and popular culture, often through makeup and visual transformations. YouTube tutorials and somatic movement go side by side in her output, creating a recognisable aesthetic. When not working with her own projects, she works as a dancer and performer in collaboration with other artists.

In addition to dancing, participants of the class enjoy music, shake up the body and explore qualities in movement - with exercises ranging from soft to dynamic. The classes primarily consist of guided improvisation exercises where the participants can indulge in different qualities of moving, adapting the assignments to their own bodies and physical capacities.

https://tiiakasurinen.wordpress.com


Anandah Kononen/ Baletti

Suomen Kansallisbaletissa (1993-2016) balettitanssijan uransa tehnyt Anandah Kokonen on myös koreografi ja ammatillinen opettaja. Hän työskentelee nykyään Helsingin tanssiopiston Erikoiskoulutus Ylimmän luokan toisena baletin vastuuopettajana, sekä SM-ja MM-tason muodostelmajoukkueiden vakituisena baletinopettajana HTK:ssa ja Kaarinan taitoluistelijoissa. Kts www.anandahkononen.com.

Anandah'n balettitunneilla Tanssille ry:ssä keskitytään työstämään omia vahvuuksia paremmiksi. Baletille tyypillinen jalkojen aukikierron oikeaoppinen työstäminen on vain osa kokonaisuutta. Tanssi on kokonaisvaltaista kehon ja mielen hallitsemista sekä tanssillista illuusion luomista. Näitä asioita painotetaan kronologisesti etenevillä tunneilla, jossa tulee vähän hiki!


Mari Koponen/ Nykytanssi

Mari Koponen on tanssitaiteilija ja- pedagogi, joka on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi 2018 (Teak) sekä tanssinopettajaksi 2006 (AMK Kuopio). Hän on opettanut tanssitaidetta Helsingissä vuodesta 2006 lähtien. Tällä hetkellä Mari työskentelee tanssitaiteen saralla freelancerina. Viimeisen vuoden aikana Mari on syventynyt Maya-kulttuuriin ja -kalentereihin, erityisesti pyhään Cholq'ij kalenteriin, johon innostuksen hän sai matkallaan Meksikoon ja Guatemalaan viime vuonna. Tällä hetkellä hän työskentelee henkilökohtaisen projektin 'Cholq'ij minussa' parissa. Kalenteri koostuu 20 eri energiasta, jotka ilmenevät kukin 13 kertaa yhden kalenterisyklin aikana. Näiden energioiden pohjalta Mari suunnittelee improvisaatioharjoituksia, liikkeellistä sanastoa sekä tanssitunteja. Tanssitunneillaan Mari käyttää paljon erilaisia improvisaatio- ja läsnäoloharjoituksia. Tanssiteknisissä harjoitteissa on tarkoitus kasvattaa kehotietoisuutta ja liikkeen sujuvuutta oman kehon mahdollisuudet huomioon ottaen.

//

Mari Koponen is a dance artist and pedagogy. She has a Master´s degree in Dance Art from the Theater Academy 2018 and has gratuaded from Kuopio Polytechnic as a dance teacher in 2006. Mari has been teaching dance art in Helsinki from 2006. At the moment Mari is working as a freelancer. Her current personal project involves drawing inspiration from a Mayan sacred calendar Cholq'ij - something that she has been deepening her knowledge of since her travels in Mexico and Guatemala last year. Cholq'ij consists of 20 different energies which appear 13 times in one calendar cycle. Mari creates improvisation exercises, movements and dance classes based on these energies. In her classes Mari uses different kind of methods for "being in the present" and improvisation exercises. For Mari, the main focus in dance technique is to become more aware of ones own body and its possibilities.


Taru Meri Koski / Nykytanssi

Taru Meri Koski on helsinkiläinen tanssija. Koulutukseltaan Taru on teatteripraktiikan maisteri (ArtEZ), käytännöllisen filosofian kandidaatti (HY) ja tanssipedagogiikan kandidaatti (OAMK). Tällä hetkellä Taru opiskelee Helsingin yliopistolla käytännöllisen filosofian maisteriohjelmassa ja pohdiskelee seminaariesseissään toimijuuden käsitettä.

"Rakastan hoppibiittejä, baunssailua, lauleskelua, lattiasarjoja, filosofista pohdiskelua, rytmejä, flowtiloja, juoksemista, uudelleenohjelmointia, painontuntua, soljuvia liikefraaseja, grand jetéitä, haasteita, eteenpäin suuntautumista ja takaperin kävelemistä. Tulevaisuudessa haluan ottaa isompia riskejä, iloita ja luottaa enemmän keveyteen. Tiistain tunnilla yhdistelen erilaisia, itselleni toimivilta tuntuneita harjoitteita erilaisista, tanssin ja kehon harjoittamisen kautta vastaan tulleista nykytanssi-, katutanssi- ja meditaatiopraktiikoista. Haluan lähestyä tanssituntia fyysisen ja henkisen voimaantumisen, nautinnon ja ilon kautta. Aloitamme tiistaina rauhallisilla kehoa sisäkautta linjaavilla harjoitteilla ja improvisaatiotehtävillä ja lopputunnista saatetaan tanssia myös jotain koreopätkää."


Kaisa Kukkonen/ Nykytanssi

Kaisa Kukkonen on tanssija, tanssinopettaja ja tuottaja. Hän opiskelee MaCODE-maisteriohjelmassa Frankfurtissa Saksassa (Master of Contemporary Dance Education, HfMDK), on valmistunut tanssijaksi Outokummun tanssin koulutuksesta 2010 ja kulttuurituottajaksi 2015. Hänen työhönsä on vaikuttanut kontakti-improvisaatiotekniikka sekä opettajat Joerg Hassmann, Christine Mauch ja Anya Cloud; Deborah Hayn ja Nita Littlen työ sekä NVC. Somaattisen työskentelyn sekä improvisaation hän on löytänyt erityisesti Katariina Vähäkallion ja Pia Lindyn kautta. Tärkeimpiä töitä ovat TRIOT-improvisaatioryhmä (2017-) ja toimijuutta ja haavoittuvuutta käsittelevä Maybe I Lay On Your Belly Forever (2017-19) Diana Thielenin kanssa. Kaisa on ollut mukana HETKI-festivaalin työryhmässä vuodesta -18. Tanssissa Kaisalle on tärkeintä toimijuus, kommunikaatio, pehmeys sekä improvisaatio.

https://kaisakukkonen.wordpress.com/ https://kaisakukkonen.weebly.com/

//

Kaisa Kukkonen is a dancer, teacher and producer. Currently she studies at the MA programme of Contemporary Dance Education in Frankfurt (HfMDK). She graduated as a dancer fromNorth Carelia College Outokumpu in 2010 and has a BA in Culture and Arts. Her work is influenced by the technique of CI especially through Joerg Hassmann and Christine Mauch, the movement practices of Deborah Hay, Nita Little and NVC. Somatic practices and improvisation came to her from teachers like Katariina Vähäkallio and Pia Lindy. Her latest collaborations include; a performance project about agency and vulnerability Maybe I Lay on Your Belly Forever with Diana Thielen and voice and movement improvisation group TRIOT with Heini Nukari and Elina Hauta-aho. She has worked as a producer in the dance field (Helsinki Meeting Point 2012-15, HETKI festival 2018-21). In dance Kaisa enjoys agency, communication, softness and improvisation.

https://kaisakukkonen.wordpress.com/ https://kaisakukkonen.weebly.com/


Kuva: Iina-Alisa Lakea
Kuva: Iina-Alisa Lakea

Riikka Lakea & Vincent Jonsson / Nykytanssi

Kuva: Martin Dam Kristensen
Kuva: Martin Dam Kristensen


Riikka Lakea ja Vincent Jonsson (SE/DK) ovat tanssintekijöitä, musiikkinörttejä ja kollegoja. Opettamallaan tunnilla he jakavat luomaansa "tanssivan musiikin" (eng. "dancing music") improvisaatiopraktiikkaa, jonka he ovat kehittäneet yhteistyönsä A cCompany Dancing nimen alla. Tunti koostuu erilaisista teknisistä ja esityksellisistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on tarjota työkaluja oman ilmaisun, musikaalisuuden ja tilasuhteen harjoittamiseen ja tarkentamiseen improvisaation aikana.
Lakea ja Jonsson ovat työskennelleet tanssijoina ja koreografeina erityisesti Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Lakea on tanssitaiteen maisteri ja työskentelee taiteellisen työnsä ohella esittävien taiteiden tuottajana. Jonsson on tanssin ja koreografian kandidaatti. Hän on opettanut tanssia ammattilaisille monissa Euroopan maissa ja on toiminut kansanopisto Lunnevads Folkhögskolan tanssiohjelmien johtajana.

//

Riikka Lakea (FI) and Vincent Jonsson (SE/DK) are dancemakers, music lovers and colleagues. Under the name of A cCompany Dancing, they develop and perform the dance improvisation practice "dancing music", that they will be sharing in their teaching. The class aims for providing tools for refining the precision of one's expression, musicality and connectivity to one's surroundings while improvising through both technical and performative exercises.
Lakea and Jonsson have both worked as performers and choreographers especially in Denmark, Sweden and Finland. Lakea holds an MA in Dance Performance and works as a producer of performing arts in addition to her artistic work. Jonsson holds a BA in Dance & Choreography, has taught dance in numerous European countries, and worked as the head of dance at Lunnevads Folkhögskola's dance educations.


Ilkka Lampi/ Baletti

Ilkka Lampi on ollut Kansallisbaletin tanssija ja Kansallisoopperan balettioppilaitoksen opettaja ja johtaja. Hän valmistui 1983 Vaganovan balettiakatemiasta opettajaksi. Vapaassa tanssikoulussa hän opettaa balettia ja nykytanssia, joka pohjaa vahvasti improvisaatioon, taijin kehonkäyttöön ja kamppailulajien mattotekniikoihin. Hän tanssii omissa koreografioissaan, joita on ollut esillä mm. Kuopio tanssii ja soi, Lahti Fringe, ApinaFest -festivaaleilla ja televisiossa. 

Alkutunti keskittyy liikkeiden anatomisesti oikeaan liikerataan, jokaisen sarjan ominaiseen liikkeenlaatuun, dynamiikkaan ja musikaalisuuteen. Keskilattialla painottuvat liikkuminen tilassa, käsien käyttö, vaihtelevat suunnat ja askelyhdistelmät. Lopuksi lisätään vauhtia annetaan mahdollisuus kirmata tanssin hurmassa.


Sebastian López-Lehto/ Nykytanssi

Sebastian López-Lehto on tanssija ja koreografi. Hän on valmistunut tanssijaksi Pohjois-Karjalan Ammattiopistosta ja koreografiksi Taideyliopistosta. Hänen tuntinsa ovat liiketutkimustunteja, joissa tutkitaan kehon painon ja tilallisen orientaation suhdetta, sekä sosiaalisen yhteenliittymisen kehollisuutta.

//

Sebastian López-Lehto is a dancer and a choreographer. He is graduated as a dancer from North Karelian College and as a choreographer from Arts University Helsinki. He´s classes are movement exploration on the relationships between the body´s weight and spatial orientation and on the corporeality of social engagement.  


Susanna Nurminen/ Klein-tekniikka

Klein-tekniikka auttaa tunnistamaan kehon syvät tukilihakset ja niiden roolin luiden linjaajana ja kehon liikuttajana. Tunti etenee hitaasti ja ajatuksella; tavoitteena on oppia itsenäisesti uudelleenkouluttamaan omaa kehoaan. Tunnilla kehoa työstetään sekä kehollisen tuntemuksen, että teoreettisen tiedon avulla.

Susanna Nurminen on ensimmäinen ja tällä hetkellä ainut Klein-tekniikka opettaja Suomessa. Hän aloitti Klein-tekniikan opettajaopinnot syksyllä 2004 New Yorkissa ja valmistui syksyllä 2016 Berliinissä.

//

Klein Technique™ works at the level of the bones, to align the bones using the muscles of deep postural support. We don't work to exercise these muscles but rather to wake them up, to become conscious of their role in the support and movement of the body. Class is designed as a process of student self-discovery, to place people in an environment of thoughtful, slow exploration of possibility and potential.

Susanna Nurminen is the first and at the moment the only Klein Technique™ teacher in Finland. She started Teacher Certification Program 2004 in New York and graduated as Certified teacher of Klein Technique™ in Berlin 2016.


Wilhelmina Ojanen / Nykytanssi

Wilhelmina Ojanen on freelance koreografi, tanssija ja tanssinopettaja. Tanssitaiteen maisteriksi (Laban) valmistuttuaan hän on työskennellyt eri koreografien kanssa esiintyjänä, esiintyen pääasiassa Englannissa ja muualla ulkomailla. Viime vuosina Wilhelmina on työskennellyt koreografina Sadler's Wells - teatterille Lontoossa, ja hänen teoksiaan on esitetty muun muassa Sadler's Wells teatterin isolla ja pienellä näyttämöllä, Laban teatterissa, ja The Place teatterilla. Wilhelminan tunneilla liikutamme kehoa monitasoisesti, sisältä ulospäin, jatkuvassa spiraalissa. Työskentelyssä tutkimme runollisesti, liikkeen kautta, yhteyksiä toisiimme ja ympäröivään maailmaan, ja syvennämme vahvuutta pehmeydessä. Tunnilla löydämme erilaisia tapoja harjoittaa kehon herkkyyttä yksin ja yhdessä liikkumalla lattia-tasossa, kontaktissa ja ohjatun improvisaation kautta.

//

Wilhelmina Ojanen is a freelance choreographer, performer and teacher. After graduating as Master of Dance Performance (Laban) she has worked with various choreographers as a performer, performing in England and abroad. Recently, Wilhelmina has worked as a choreographer for Sadler's Wells Theatre, and her work has been presented both on Sadler's Wells Main Stage & Lilian Baylis Studio as well as Laban Theatre, The Place theatre, amongst other places. In Wilhelmina's classes we move the body in different levels from inside out, finding continuous spirals. We study poetically, through movement, our relations to one another and the world around us, deepening strength in softness. In the class we uncover different ways to exercise the sensitivity of our bodies both together and alone, on the floor level, in contact and through guided improvisation.


Kuva: Teemu Silván
Kuva: Teemu Silván

Meri Pajunpää/ Nykytanssi

Meri Pajunpää on Suomessa ja Belgiassa työskentelevä tanssitaiteilija. Viimeiset 13 vuotta hän on työskennellyt tanssijana lukuisissa produktioissa ympäri Eurooppaa. Hän valmistui vuonna 2008 Amsterdamin taidekorkeakoulusta, Modern Theater Dance linjalta. Koreografina Meri on tehnyt omia, sekä yhteistyöprojekteja muusikoiden ja kuvataiteilijoiden kanssa. Meri on opettanut nykytanssia ammattilaisille ja opiskelijoille Suomessa, Belgiassa sekä Iso-Britanniassa. 

"Tuntini koostuvat kehotyöskentelystä ja instant composition- harjoituksista. Työskentelemme paljon improvisaation kautta. Tunnin teknisiä elementtejä ovat kehossa olevien yhteyksien ja ketjujen tutkiminen, lihasjännityksen nyanssien hyväksikäyttäminen, informaation kulkeminen kehossa, sekä tasapainon hakeminen liikkeen kautta staattisten asentojen sijaan. Etsimme koko kehon tiedostamista liikkeessä, muokkaamme energiaamme kunkin tilanteen mukaan. Tapaani käsitellä ja tutkia kehoa on vaikuttanut paljon Shiatsu, Qi gong ja Tai chi opinnot, sekä kiinnostus siihen, miten liikkeen kanssa voi työskennellä läpi vuosikymmenten, kunnioittaen kunkin hetkistä kehon tilaa. Teemme myös harjoituksia, joissa sukelletaan syvemmälle hetkessä syntyvän koreografian maailmaan, mutta tunneille voi hyvin tulla, vaikkei olisi ollut edellisinä kertoina paikalla."

//

Meri Pajunpää is a dance artist working in Finland and Belgium. During the last 13 years she has been working as a dancer in numerous projects around Europe. She graduated from the Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Modern Theater Dance department in 2008. Her choreographic works consist of solo performances and collaborations with musicians and visual artists. Meri has been teaching contemporary dance for students and professionals in Finland, Belgium and the UK. 

"My classes consist of bodywork and instant composition practices. We will work a lot through improvisation exercises. The main technical elements in this class are: researching the chains and connections already present in the body, searching for balance through movement rather than static positions, exploring and benefiting from the nuances of muscular tension. We look for the awareness of the whole body in motion, shaping our energy according to each situation. The way I treat and research the human body has been greatly influenced by my studies in Shiatsu, Qi gong, and Tai chi and by my interest in working with movement throughout the dancer's decades, respecting the state of the body in each moment. We will also work with practices which take us deeper into the world of instant composition, but feel free to drop by even if you weren't present in previous classes."


Laura Poikolainen / Baletti

Laura Poikolainen on saanut tanssikoulutuksensa Helsingin Tanssiopiston erikoiskoulutusluokalla sekä SKO: n Balettiopilaitoksessa. Lisäopintoja hän on tehnyt kursseilla Tanskassa, Yhdysvalloissa sekä Ranskassa. Vuodet 2004-2006 hän työskenteli Kansallisbaletissa. Laura on valmistunut Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulusta baletinopettajaksi 2010, tanssitaiteen maisteriksi TEAKin pedagogiikan laitokselta 2012 ja opettaa tällä hetkellä päätoimisesti Helsingin Tanssiopistossa.

Opetuksessaan Laura keskittyy lantion oikean asennon ja toiminnallisen aukikierron olemassaoloon sekä musikaalisuuteen. Tangossa pyritään löytämään em. asiat, jotta keskilattialla päästään nauttimaan liikkuvammista sarjoista.

//

Laura Poikolainen got her initial dance training from Helsinki Dance Institute and FNO ballet school. She attended courses in Denmark, United States and France and worked in the Finnish National Ballet briefly. Laura became a ballet teacher in 2010 and got her Master's degree in dance pedagogy in 2012. She is now a teacher at Helsinki Dance Institute.

Laura focuses on the correct alignment of pelvis as well as finding fuctional turnout in dace. Musicality is a priority. During barre work, we are trying to find said skills, so we can enjoy more dancy combinations in the centre. 


Olga Potapova/ Baletti

The class is based on Vaganova method, while approaching it from a somatic perspective. Instructions appeal to the dancers' imagination with an attempt to re-open the functionality and support in familiar forms. The class starts from tuning into the body, and develops with carrying and expanding the obtained information. We are going to maintain coordination and musicality, while looking for a joy in the movement. The special attention goes to elongation and épaulement. The class provides a safe space for exploration, or revisiting corporeal memories and rehabilitating.

Olga Potapova is a dance artist and pedagogue based in Helsinki. She is a graduate of Master Programme in Dance Pedagogy at Theatre Academy (2019), as well of the pedagogical programme at Faculty of Choreography at Natalia Nesterova Academy of Education in Moscow (2014). She has been raised as a dancer in the tradition of Russian ballet school, and subsequently expanded her knowledge by working with contemporary dance and multiple bodily practices. She has been working as a performer since 2009, participating in classical dance, contemporary dance, and multidisciplinary productions. She has been teaching dance classes and making choreography for various groups across Russia, Finland, and Norway. In her work she is focused on the connection of sound and movement, somatic approach to dance, and research of dance as a continuous practice.


Ulpu Puhakka/ Baletti

Ulpu Puhakka aloitti tanssimisen siskojen jalanjälkiä seuraten 3-vuotiaana. Harrastuksesta kasvoi vahingossa ammatti, kun Ulpu valmistui Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitoksen ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2007. Samana vuonna on perustettu Ulpu Dance Company Oy tuottamaan iloa ja taiteellisia tanssipalveluja yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Ulpu on saanut kokea tanssin kentällä erilaisia puolia niin tanssijana, koreografina kuin tanssinopettajanakin. Tanssi on saanut Ulpun arvostamaan myös kokonaisvaltaista hyvinvointia ja perustamaan oman valmennustudion Ruoholahteen - Ulpustudion, josta saa aina henkilökohtaista palvelua ajatuksella ja sydämellä. Tanssille tunneilla Ulpu toivoo välittävänsä positiivista otetta baletin treenaamiseen, tanssillisia tanko- ja keskilattiasarjoja sekä energiaa, hyvää fiilistä ja heittäytymistä tanssiin myös treenitunnilla. "Toivon että jokainen nauttii tunneista ja etenkin omasta olostaan tunneilla!"


Kuva: Mikko Juntura
Kuva: Mikko Juntura

Ilona Salonen/ Nykytanssi

Ilona on freelance tanssitaiteilija. Hän työskentelee tanssijana, tanssintekijänä ja -opettajana Suomessa ja ulkomailla. Koulutukseltaan Ilona on tanssinopettaja (AMK, 2013) ja tanssijantaiteen maisteri (TeaK, MA, 2019). Lisäksi hän on opiskellut SEADissa (2015-2016). Ilona on MP-kollektiivin toinen perustaja.

Ilonan nykytanssitunneilla tutkitaan omaa tanssijuutta ja sukelletaan kehollisiin virtauksiin. Tunnit sisältävät kehomieliyhteyttä vahvistavia harjoituksia, lattiatekniikka- ja improvisaatioharjoitteita sekä laajasti liikkuvia sarjoja. Tunnit rakentuvat harjoitus harjoitukselta kohti moniulotteisempaa ja fyysisempää tanssijantyötä, jossa liikkeen flow, tilallisuus ja nautinto ovat läsnä. Ilonan opetuksessa on vaikutteita mm. Flying Low, Depth Movement ja Fighting Monkey -praktiikoista.

//

Ilona is a freelance dance artist who works in Finland and abroad. She has a bachelor's degree in Dance Education (BA, 2013) and a master's degree in Dance Performance (MA, 2019). She has also complemented her education at SEAD, Austria (2015-2016). She is the founder of MP-kollektiivi together with Suvi Nieminen.

Ilona's morning classes are a place for exploring one's individual dance and diving into bodily flow. The class consist of exercises that strengthen the bodymind connection and combinations that challenge spatial our awareness. Improvisation exercises are also part of the classes that will develop towards multi-dimentional and more demanding physical dance work. Ilona's teaching is inspired by many techniques such as Flying Low, Depth Movement and Fighting Monkey practice.


Gabriella Serra / Baletti

Gabriella Serra opiskeli tunnetussa ranskalaisessa balettikoulussa Centre de Danse International Rosella Hightower Pariisin oopperan opettajien ja tähtitanssija Rosella Hightowerin johdolla. Hän on toiminut tanssijana Belgiassa, Italiassa, Saksassa ja useissa Suomen Kansallisoopperan produktioissa teoskohtaisilla sopimuksilla. Hän on opettanut vuodesta 2008 Järvenpään Tanssiopistossa, Tanssikeskus Footlightissa ja vierailevana opettajana Tanssivintillä. Syksyllä 2019 hän valmistui tanssitaiteen maisteriksi (MA) klassisen baletin pedagogiikan koulutuslinjalta, Rooman korkeakoulusta Accademia Nazionale di Danza. Eri balettimestareilta hän on imenyt vaikutteita useista tyyleistä ja hänen opetuksensa onkin kombinaatio eri koulukunnista: venäläisen koulun metodologiaa, ranskalaiselle tyylille ominaista pehmeyttä ja nopeutta ja italialaisen tekniikan dynaamisuutta.

//

Gabriella Serra studied classical ballet at the renowned French School Centre de Danse International Rosella Hightower in Cannes, with teachers from Paris Opéra and the great ballerina Rosella Hightower. She worked as a dancer in Belgium, Italy, Germany and in several productions of the Finnish National Opera under production specific contracts. She has been teaching since 2008 at the Järvenpää Tanssiopisto, Dance Center Footlight and as guest teacher at the Tanssivintti Dance School. She earned her Master's degree in Ballet Pedagogy in 2019 from the Accademia Nazionale di Danza in Rome. She has been influenced by ballet masters from all over the world, and in her teaching there is a combination of different schools: the methodology of the Russian school, the softness and quick footwork of the French and the dynamism of the Italian technique.


Kardo Shiwan/ Nykytanssi

Kardo Shiwan on monipuolinen liikkuja ja liikkeen taitaja. Kardo on tehnyt töitä tanssijana, näyttelijänä ja koreografin assistenttina eri ympäristöissä ja kokoonpanoissa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti muun muassa Madeline Hollanderin, Tuomas A. Laitisen, Chikako Fujiin, Wilhelmina Ojasen ja Liisa Pentin kanssa.

Tunnilla yhdistämme erilaisia elementtejä nykytanssiin liike-sanastoon. Tutkimme monin tavoin dynaamisuutta, tasapainoa ja joustoa. Tunnilla teemme kokonaisvaltaisen lämmittelyn eri tasoissa jossa koko keho otetaan huomioon, tämän jälkeen sukelletaan ohjattuihin improvisaatio-harjoituksiin yksin ja yhdessä sekä uppoudumme liike-fraaseihin ottaen koko kehon huomioon suhteessa kyseiseen tilaan ja hetkeen.


Minna Tervamäki/ Baletti

Minna Tervamäki on Suomen Kansallisbaletin tähtitanssija. Hän on esiintynyt kolmatta vuosikymmentä kestäneen uransa aikana lähes kaikissa arvostetuimmissa klassisen baletin päärooleissa sekä merkittävien nykykoreografien teoksissa. Tervamäki on esiintynyt erilaisissa gaaloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ensimmäisen koreografiansa Tervamäki teki vuonna 2005. 

Jäätyään eläkkeelle Kansallisbaletista keväällä 2012 Tervamäen toiminta on painottunut koreogafina ja tanssijana poikkitaiteelliseen yhteistyöhön muiden tunnettujen artistien kanssa, kuten viulisti Pekka Kuusiston, pianisti Heini Kärkkäisen, flamencotanssija ja -koreografi Kaari Martinin, harmonikkataiteilija Kimmo Pohjosen, taiteilija-ohjaaja Marita Liulian ja kuvataiteilija Hannaleena Heiskan kanssa. Tervamäki on palkittu useilla tunnustuksilla mm. Philip Morris Dance Flower Award -palkinnolla, Edvard Fazer -palkinnolla, Suomen Leijonan ritarikunnan ensimmäisen luokan ritarimerkillä ja Muusikkojen liiton tunnustuspalkinnolla.

Taiteellisen työskentelyn lisäksi hän opettaa muun muassa tanssia, rentoutumistaitoja ja Minnan metodeita, sekä luennoi yrityksissä. Tunneillaan hän painottaa liikkeen hengittävyyttä, baletin tanssillisuutta ja musikaalisuutta.

www.minnatervamaki.com

//

Minna Tervamäki is a dancer étoile with the Finnish National Ballet. During her career of nearly 30 years she has performed in leading roles of nearly all of the most distinguished roles of classical ballet and in works by several significant modern choreographers. Tervamäki has performed in different award galas in Finland as well as abroad. Since her retirement from the Finnish National Ballet in 2012 her activities have emphasized more and more in cross-artistic collaboration.

Tervamäki debuted as a choreographer in 2005 with the piece Something Else?. Since then Tervamäki has collaborated with other well known artists, such as violonist Pekka Kuusisto, pianist Heini Kärkkäinen, flamenco-dancer and choreographer Kaari Martin, accordion artist Kimmo Pohjonen, multimedia artist Marita Liulia and artis Hannaleena Heiska.
Minna Tervamäki received the respected Philip Morris Dance Flower Award in 1997, the Edvard Fazer -award in 2000, the Libris Award in 2006 and the Imatra Ballet Gala recognition award in 2009. In autumn 2011 she was awarded with The Knight of the White Rose of Finland and in October 2011 with The Finnish Musicians Union recognition award.

In addition to her artistic work she teaches among other things dance, relaxation skills and Minna's Methods as well as gives lectures in companies. In her ballet classes she emphasizes the breath and musicality of movement and dance.

www.minnatervamaki.com


Heidi Tiainen/ Jooga

Heidi Tiainen on freelance-tanssija ja joogaohjaaja. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi (Teak) 2014, tanssinopettajaksi (Turku AMK) 2009 ja joogaohjaajaksi 2018 (YogaSource Finland). Hän työskentelee tanssijana nykytanssiproduktioissa ja ohjaa joogaa eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Heidin joogatunnit ovat lempeän dynaamisia ja antavat aikaa pysähtymiselle. Tunneilla havainnoidaan kehon suuntia ja spiraaleja perinteisen asanan kautta sekä tuodaan tilaa kehoon hengityksen avulla. Asanoissa keskitytään muodon sijaan kehon sisäiseen aistimiseen ja kokemuksellisuuteen. Jokainen harjoitus on aina uusi alku, joka tuo esille kehon ja mielen yhteisen tanssin.

//

Heidi Tiainen is a freelance dancer and yoga teacher. She graduated as a Master of Arts in Dance Performance 2014, Dance Teacher (Turku UAS) 2009 and as a yoga teacher 2018 (YogaSourceFinland). She is working as a dancer in a contemporary dance field and gives yoga classes around Helsinki.

Heidi's yoga classes are softly dynamic and give time for resting. Through traditional yoga asanas we observe the body's directions and spirals and give space through breathing. Instead of finding a perfect pose we concentrate sensing the body's inner world and experience. Every practice is a new beginning for the dance of mind and body. 


Marjaterttu Willman/ Pilates

Marjaterttu Willman on liikunnan moniammattilainen; pilatesohjaaja, tanssija ja koreografi. Hän on valmistunut pilatesohjaajaksi Somatic Studioilta 2010 ja toiminut tanssijana Kansallisbaletissa vuodesta 1994 tanssien lukuisissa klassisissa baleteissa ja nykytanssiteoksissa. Nykytanssikoreografina Willman on toiminut vuodesta 2002. Hän on Willman Dance Companyn taiteellinen johtaja.

Willman on erikoistunut ohjaamaan pilatesta tanssijoille. Hänen tuntiensa rakenne on harkittu tarkkaan kohderyhmän tarpeiden mukaiseksi. Tunneillaan hän kiinnittää huomiota eri lihasten tasapuoliseen harjoittamiseen ja tanssijoille tyypillisten kehon heikkouksien vahvistamiseen. Tunneilla tehdään monipuolisesti keskivartalon voimaa ja hallintaa vahvistavia harjoitteita sekä lihastasapainoa kehittäviä liikkeitä.

Pyrin tukemaan asiakasta kehon ja mielen välisen yhteyden muodostamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteenani on tarjota tuntieni kautta tasapainoinen, rauhallinen ja lämmin olo niin kehoon kuin mieleenkin.