Kehonhuolto / Body conditioning

SYKSY / AUTUMN 2022

Anni Rissanen

Pilates vahvistaa tasapainoisempaa kehon käytön tapaa. Sen avulla puretaan lihasjännityksiä, jotka ovat integroituneen liikkeen esteenä. Harjoituksen avulla vahvistetaan syvää ydintukea ja lihasketjuja, jotka luovat perustan hyvälle toiminnalliselle ryhdille. Harjoitus rakentuu lattiatasosta ylöspäin kohti seisoma-asentoa. Tunnin päätteeksi käytämme hetken aikaa vapaampaan liikkeeseen, mikä integroi harjoitusta osaksi omaa tanssia.

Anni Rissanen on tanssitaiteilija, tanssija-koreografi (MA), tanssinopettaja (Amk) sekä pilatesohjaaja (Somatic Studio). Hän on ohjannut pilatesta tanssijan työn ohessa vuodesta 2009 lähtien muun muassa Helsinki Dance Company:lla, Teatterikorkeakoulussa (Dramaturgian laitos), Zodiak - Uuden tanssin keskuksessa sekä Somatic Studiolla.

//

Pilates builds towards a more balanced use of your body. During the exercise we will defuse muscle tensions that are in the way of integrative movement. The excercise strengthens the inner core muscles support and muscle chains, which form the basis of a functional movement. We will start the exercise on the floor level and work our way towards a standing position.

Anni Rissanen is a dancer, choreographer (MA), dance educator (BA) and pilates instructor (Somatic Studio). She has taught pilates alongside her dance work since 2009 at Helsinki Dance Company, Theatre Academy, Zodiac - Centre for New Dance and Somatic Studio, among other places.

Tiina Mankki

Tiina Mankki on tanssipedagogi (amk, DOCH), joogaopettaja ja -kouluttaja (ERYT-500), shiatsuterapeutti (Suomen Shiatsukoulu) sekä tuleva taideterapiaohjaaja (Turun kesäyliopisto). Päätoimenaan Tiina ylläpitää joogastudio Yoga Base Helsinkiä ja kouluttaa uusia joogaopettajia yhdessä kollegansa kanssa.

Tiina ohjaa aina tilanne- ja ryhmäkohtaisesti kartoittaen tunnin alussa, minkä tyyppinen joogaharjoitus kyseisessä hetkessä on kannattavin. Harjoitus voi vaihdella suoraviivaisesta ja energisestä vinyasa flow'sta lempeään ja somaattiseen liikkumiseen, aina restoratiiviseen yin-joogaan saakka. Tärkeintä on yhdessä tekemisen ilo ja mahdollisuus syventyä itsensä äärelle toisia kannattelevassa ilmapiirissä. Tanssille ry:n aamutunnit pitävät sisällään jonkinlaista liikettä joogamatolla, sekä venyttäviä asanoita ja rentoutumis-harjoitteita. Intensiteetti ja tunnelma voi vaihdella eri viikoilla, määräytyen osallistujien energiatasojen mukaisesti. Annetuista eri vaihtoehdoista voi jokainen rakentaa itseään parhaiten palvelevan harjoituksen. Oman itsen kuuntelu ja kehollinen itseilmaisu ovat keskeisiä teemoja.

Varaathan mukaan joogamaton ja viltin jos mahdollista, sekä riittävästi lämmintä vaatetta, (kuten villasukat ja pitkähihaisen paidan) lopun rentoutusta varten. Myös joogan apuvälineet kuten joogatiilet ovat tervetulleita, jos omistat sellaisia. Aiempaa joogataustaa et tarvitse. Tunneilla käytetään musiikkia.

Instagramissa @tiina_mankki_yoga

//

Tiina Mankki is a dance pedagogue (DOCH, Sweden), yoga teacher and educator (ERYT-500), shiatsu therapist (Finnish Shiatsu School) and future art therapy instructor (Turku Summer University). Tiina runs the studio Yoga Base Helsinki and Roots to Rise teacher trainings together with her colleague.

Tiina builds her classes according to the group, sensing in before start, which type of yoga practice is the most profitable at that particular moment. The practice can vary from straightforward and energetic vinyasa flow to gentle and somatic movement, all the way to restorative yin yoga. The most important is the joy of gathering together and the opportunity to deepen self-awareness in a humble and supportive atmosphere. Tanssille ry's morning classes include some kind of movement on a yoga mat, as well as stretching (lengthening asanas) and relaxation exercises. The intensity and atmosphere may vary from week to week, depending on the energy levels of the participants. From the various options given, everyone can build a personal practice that serves them best.

Please bring a yoga mat and blanket if possible, as well as enough warm clothes (such as woolen socks and a long-sleeved shirt) for relaxing at the end. Yoga tools such as yoga blocks are also welcome if you have them. You do not need a previous background in yoga. Music is used in the lessons.

Raisa Vennamo

Raisa Vennamo on Feldenrais-ohjaaja ja tanssitaiteilija. Hän on Feldenkrais-menetelmän pioneereja Suomessa, tehnyt Feldenkrais-ohjausta yli 20 vuotta mm. Teakin tanssin koulutusohjelmissa ja Outokummun tanssijakoulutuksessa. Raisa toimii tällä hetkellä Suomen Feldenkraisyhdistyksen puheenjohtajana. Oma Feldenkrais-praktiikka hänellä on Helsingissä. Raisa tekee töitä osa-aikaisesti ja nauttii valtion ylimääräistä taiteilijaeläkettä.

Minulle tärkeää ohjaustyössäni on kohtaaminen, että voin luoda ilmapiirin, joka sallii kutsua ohjattavani omaan kokemukseensa ja tutkimusmatkaan kehollisuuteensa. Tämä vaatii luottamusta ja hyväksyvää asennetta. Kun ei tarvitse pelätä virheitä voi kohdata itsensä uutena, löytää ja yllättyä. Feldenkrais työskentely keventää liikettä, auttaa liikkumaan kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti ilman ristimotivaatioita. Feldenkrais-menetelmä on somaattinen oppimismenetelmä.

//

Raisa Vennamo is Feldenkrais pioneer in Finland, having taught in Theatre Academy for years and in various dance programs. She has a private Feldenkrais practice in Helsinki.

Raisa underlines encountering in her teaching. To encounter yorself in a nonjudgemental atmosphere, digging into your own bodyawareness and experience. With Feldenkrais work you can smoothen out your movement and make it more efficient, Feldenkrais method is a somatic learning system.

www.raisavennamo.fi