Kehonhuolto / Body conditioning

KEVÄT / SPRING 2023

Henrik Burman

Nimeni on Henrik Burman, olen entinen Suomen Kansallisbaletin ja Ruotsin kuninkaallisen baletin tanssija. Tanssijan urani kesti lähes 30 vuotta. Opetan nykyisin oheisharjoituksia Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa ja olen kuntovalmentaja kahdelle muodostelmaluistelujoukkueelle.

Tunneillani mennään tanssin rakenteen perusteisiin, siihen, mihin haluamme työvälineemme kehon olevan fyysisesti valmistautunut silloin kun sitä tarvitsemme.Harjoittelemme kykyjä ja valmiuksia kehittääksemme tanssiamme, voidaksemme esiintyä huipputasollamme ja ehkäistäksemme loukkaantumisia. Pyrimme kehittämään taitoja, joita tanssijan tulee ylläpitää ja kehittää. Esimerkiksi: voima ja vakaus, kestävyys, koordinaatio, nopeus, liikkuvuus ja tasapaino. Jos meillä on nämä kyvyt hyvässä kunnossa, pystymme suoriutumaan huipullamme ja olemme paremmin valmistautuneita loukkaantumisia ja kehon kulumista vastaan. Harjoituksissa on erilaisia teemoja kyvyistä. Uskon, että meillä tanssimaailmassa on paljon opittavaa huippu-urheilijoilta ja heidän lähestymistavastaan harjoitteluun. Heidän tapansa tarkastella perusliikkeitä ja -kykyjä, sekä se että koulutuksen ja kehityksen takana on näyttöön perustuva tutkimus."

//

My name is Henrik Burman, I am a former dancer with the Finnish National ballet and Royal Swedish ballet. I am now a day's teaching supportive training for the Finnish National ballet school and I am a fitness coach for two synchronized skating teams.

In the lessons, will we go to the basics of the mobile structure of the dance, to what we want our instrument, our body, to be physically better prepared for. We train abilities and capacities to develop our dancing, to be able to perform at our top level and to prevent injuries. We will work on skills that a dancer should maintain and develop. For example: strength and stability, endurance, coordination, speed, mobility and balance. By keep these abilities in good condition can we perform at our peak and are better prepared against injuries and wear and tear. The lessons will have different themes. It is my strong belief, that we in the dance world have a lot to learn from the top athletes and their approach to training for abilities and evidence-based research behind the development.

Hely Järvinen

Hely Järvinen on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitokselta 1996. Valmistuttuaan hän muutti Lontooseen esiintyen mm. maineikkaassa Laban Center tanssikoulun ryhmässä ja Scottish Dance Theatressa. Tanssijauransa aikana häntä alkoi kiinnostaa yhä enemmän kuinka keho anatomisesti toimii ja kuinka pysyä terveenä tanssijan ammatissa. 2002 Hely valmistui Lontoossa pilates-ohjaajaksi Pilates Foundation UK mattokoulutuksesta ja 2005 laitekoulutuksesta. Hely ohjaa pilatesta päätoimisesti ja lisäkouluttautuu jatkuvasti. Tällä hetkellä hän keskittyy kansainvälisiin Spiraalistabilaatio-opintoihin. Helyn tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään oman kehon optimaalista fysiologista toimintaa, jotta jokainen voisi tuntea mitä esimerkiksi ovat syvät lihakset mistä liike lähtee ja kuinka hengitys vaikuttaa tähän kaikkeen. Näistä perusasioista syntyvät haastavat harjoitukset, mutta samalla myös liikkumisen turvallisuus, helppous ja ilo.

//

Hely graduated from the Theatre School Dance department in 1996 with an MA in Dance Theatre and was then working as a dancer with several companies in the UK for nearly ten years. As a dancer she became interested in the latest knowledge about the human anatomy and function and started studying Pilates and yoga and also qualified as a massage therapist. She is fully qualified Pilates-instructor in mat 2002 and equipment 2005 by Pilates Foundation UK as well as one of the only two instructors in Finland fully certified with distinction by Canadian STOTT PILATES®. After teaching Pilates and yoga full time for close to 20 years Hely is now the leader Pilates equipment instructor trainer at the Somatic studio and is also responsible for the studios new equipment teacher training program. In the last five years Hely has been studying more functional anatomy with doctor Richard Smisek in Prague, the creator of Spiral Stabilization method. SPS musche chains now have a great influence on Hely's teaching, on understanding why and how movement happens the way it does in each individual. In Hely's Pilates class you have time to explore anatomical connections and relationships between different parts of the body and how muscles work together forming muscle chains that either lengthen (spiral) or compress (vertical) the spine. At the end of the class you will be using Spiral Stabilization (SPS) elastic bands to enhance the experience of muscular and fascial connections within movement. Please bring a towel with you to the class to fold and use as a support under the head.

Iiris Raipala

Iiris Raipala on valmistunut sertifioiduksi iyengarjooganopettajaksi vuonna 2012, ja toiminut opettajana jo yli 15 vuotta. Iiris on kehotietoisuuden laaja-alainen ammattilainen (tanssitaiteen maisteri 2004) ja itsensä jatkuva kouluttaminen ja kehittäminen on hänelle elinehto. Iiriksen vahvuus opettajana on luova, tutkiva ja dialoginen opetustyyli dogmaattisuuteen kangistumatta.

iyengarjooga

Iyengarjooga on syvällinen metodi. Monipuolinen harjoitus kehittää kehon ja mielen eri osa-alueita tasapainoisesti.Hienosyinen tapa harjoitella, vahva tekniikka ja älykäs apuvälineiden käyttö antavat mahdollisuudet harjoituksen variointiin. Iyengarjoogassa painotetaan tarkkuutta ja nivelille suotuisia, terveellisiä linjauksia. Keskittyminen linjaukseen kehittää kehotietoisuutta nopeasti. Huomion tarkka kohdistaminen harjoitukseen linjaa ja hiljentää myös mielen.

//

Iiris Raipala graduated as a certified iyengar yoga teacher in 2012 and has worked as a teacher for over 15 years. Iiris is a wide-ranging professional in body awareness (Master of Arts in Dance 2004) and continuous training and professional development of herself is a lifeline for her. Iiris's strength as a teacher is his creative, exploratory and dialogical teaching style.

iyengar yoga

Iyengar yoga is a profound method. A versatile exercise develops different areas of the body and mind in a balanced way. A sophisticated way of practicing, strong technique and the intelligent use of yoga props provide opportunities for variation in the exercise. Iyengar yoga emphasizes precision and joint-friendly, healthy alignments. Focusing on alignment develops body awareness quickly. Accurately focusing attention on the exercise will line up and also silence the mind.

Jyrki Rytilä

Jyrki Rytilä on ollut TRE-stressinpurkumenetelmän ohjaaja ja kouluttaja vuodesta 2010. Hän kouluttaa uusia TRE-ohjaajia ja on viimeisen kymmenen vuoden aikana opettanut menetelmää tuhansille ihmisille. Jyrki on nuorena saanut Japanissa klassisen budo-koulutuksen, on oman traditionsa kantaja ja opettanutkin lajiaan jo lähes 40 vuoden ajan Suomessa ja ulkomailla. Työelämässä hän on tehnyt uran liikkeenjohdon konsulttina ja yliopisto-opettajana. Hän on myös työskennellyt ammattitanssijana. Parhaillaan käynnissä on loppusuoralla olevat hahmoterapeuttiopinnot.

TRE-tuntien aikana opit yksinkertaisen ja helposti omaksuttavan TRE-menetelmän (Tension, Stress & Trauma Release Exercise) jossa käynnistät lihasten vapinana alkava luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan kehon palautumismekanismin, www.trefinland.fi. Lisäksi opit kehon autenttisesta ja sisäsyntyisestä liikkeestä lähtevää Kiskotekaa, www.kiskoteka.com. Tunneilla luodaan turvallinen ympäristö oman kehon prosessien tutkiskeluun, kehotuntemusten tunnistamiseen ja itsesäätelyyn."

kuva: Inkeri Kallio

Heidi Tiainen

Heidi Tiainen on tanssija ja joogaohjaaja. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi (Teak) 2014, tanssinopettajaksi (TuAMK) 2009 ja joogaohjaajaksi 2018 (YogaSource Finland). Hän työskentelee tanssijana nykytanssiproduktioissa ja ohjaa joogaa eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Heidin joogatunnit ovat lempeän dynaamisia ja antavat aikaa pysähtymiselle. Tunneilla havainnoidaan kehon suuntia ja spiraaleja perinteisen asanan kautta sekä tuodaan tilaa kehoon hengityksen avulla. Asanoissa keskitytään muodon sijaan kehon sisäiseen aistimiseen ja kokemuksellisuuteen. Jokainen harjoitus on aina uusi alku, joka tuo esille kehon ja mielen yhteisen tanssin.

//

Heidi Tiainen is a dancer and yoga teacher. She graduated as a Master of Arts in Dance Performance 2014, Dance Teacher (TuUAS) 2009 and as a yoga teacher 2018 (YogaSourceFinland). She is working as a dancer in a contemporary dance field and gives yoga classes around Helsinki.

Heidi's yoga classes are softly dynamic and give time for resting. Through traditional yoga asanas we observe the body's directions and spirals and give space through breathing. Instead of finding a perfect pose we concentrate sensing the body's inner world and experience. Every practice is a new beginning for the dance of mind and body.

www.heiditiainen.com