Baletti / Ballet

KEVÄT / SPRING 2023

kuva: Nelma Vapaa-Jää

Ilkka Lampi

Ilkka Lampi on ollut Kansallisbaletin tanssija ja Kansallisoopperan balettioppilaitoksen opettaja ja johtaja. Hän valmistui 1983 Vaganovan balettiakatemiasta opettajaksi. Vapaassa tanssikoulussa hän opettaa balettia ja nykytanssia, joka pohjaa improvisaatioon, taijin kehonkäyttöön ja kamppailulajien mattotekniikoihin. Hän tanssii omissa koreografioissaan, joita on ollut esillä mm. Kuopio tanssii ja soi, Lahti Fringe, ApinaFest festivaaleilla ja televisiossa.

Alkutunti keskittyy liikkeiden anatomisesti oikeaan liikerataan, jokaisen sarjan ominaiseen liikkeenlaatuun, dynamiikkaan ja musikaalisuuteen. Keskilattialla painottuvat liikkuminen tilassa, käsien käyttö, vaihtelevat suunnat ja monipuoliset askelyhdistelmät. Lopuksi lisätään vauhtia annetaan mahdollisuus kirmata tanssin hurmassa.

//

Ilkka Lampi has been a dancer in the Finnish National Ballet and a teacher and director at the Finnish National Ballet School. He graduated in 1983 from the teacher's faculty of the Vaganova Ballet Academy. He teaches in Vapaa tanssikoulu ballet and contemporary dance based on improvisation, martial arts ground movements and taiji body mechanics. He dances in his own choreographies, which have been, among others, in the Kuopio dance festival, Lahti Fringe festival, Apinafest festival and on TV.

At the beginning of the class, concentration is on the anatomically correct movements, the excellent movement quality of each combination and musicality. In the centre, moving in space, use of arms, changing directions, and versatile combinations are emphasised. Ultimately, we increase speed and let ourselves go with the feeling.

Ulpu Puhakka

Ulpun tanssillisilla tunneilla yhdistellään tanssia ja tekniikkaa kokonaisuudeksi, joka kehittää kehon oikeaoppista linjausta, voimaa, koordinaatiota ja liikkuvuutta. Tunneilla pääset tekemään liikkuvia tanssisarjoja ja eläytymään musiikkiin.

Ulpu nauttii opettamisesta ja aloittikin muiden ohjaamisen jo ala-asteella. Opettajana Ulpu haluaa innostaa ja välittää kaikkea sitä tietoa, taitoa ja positiivisuutta, jota hän on eri paikoista saanut ja oppinut. Ulpu kokee tärkeänä sen, että tanssimisesta löytyy ilo, sallivuus ja itsensä hyväksyminen, ilman että tanssiminen olisi pakottamista. Harjoitellaan tosissaan, muttei totisesti.

Ulpu Puhakka valmistui tanssijaksi Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitoksen ammatillisesta koulutuksesta 2007. Valmistumisen jälkeen Ulpu perusti oman tanssiryhmän Ulpu Dance Companyn, jonka ohessa lähti kokeilemaan erilaisia puolia tanssin ammattikentästä Suomessa ja ulkomailla, niin tanssijana, harjoittajana, opettajana kuin koreografinakin. Ulpun koreografioita ja tanssia on nähty myös erilaisissa tapahtumissa ja produktioissa: keikoilla, musikkivideoissa, mainoksissa, kilpailuissa, musikaaleissa ja eri tanssioppilaitosten esityksissä. Nyt ensi-iltansa saa Flashdance musikaali, johon Ulpu on tehnyt koreografiat.

Tervetuloa treenaamaan Ulpun tunneille!

Laura Poikolainen

Laura Poikolainen on käynyt tanssiopintonsa Helsingin tanssiopistossa sekä Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa. Pedagogiset oppinsa hän sai Savonia ammattikorkeakoulussa (tanssinopettaja amk 2010) sekä Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitokselta (tanssitaiteen maisteri 2012). Laura opettaa Helsingin tanssiopistossa eri tasoisia balettioppilaita nuorista aikuisiin.

Opetuksessaan Laura keskittyy lantion maljan neutraaliin asentoon, toiminnalliseen aukikiertoon ja ylipäätään kehon kokonaisvaltaiseen toiminnallisuuteen musikaalisuutta unohtamatta. Tangossa edetään suhteellisen yksinkertaisilla sarjoilla ja keskilattialla pyritään nauttimaan liikkeestä.

//

Laura Poikolainen has completed her dance studies at the Helsinki Dance Institute and at the National Opera's ballet school. Her pedagogical competense comes from Savonia University of Applied Sciences (dance teacher 2010) and from the Department of Dance and Theater Pedagogy of the University of the Arts (Master of Arts in Dance 2012). Laura teaches at Helsinki Dance Institute. 

In her teaching, Laura focuses on the neutral position of the pelvis, functional turn out and overall body functionality without forgetting musicality. The class begins with relatively simple combinations, progressing with more dancey combinations in the center. 

Kuva: Mari Waegelein

Minna Tervamäki

Minna Tervamäki on tanssija-koreografi. Hän on esiintynyt yli kolme vuosikymmentä kestäneen uransa aikana lähes kaikissa arvostetuimmissa klassisen baletin päärooleissa sekä merkittävien nykykoreografien teoksissa. Tervamäki on esiintynyt erilaisissa gaaloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Jäätyään eläkkeelle Kansallisbaletista keväällä 2012 tähtitanssijana, Tervamäen toiminta on painottunut koreogafina ja tanssijana poikkitaiteelliseen yhteistyöhön muiden tunnettujen artistien kanssa.

Minna Tervamäki on opettanut balettia useiden vuosien ajan harrastelijoista ammattilaisiin ja opiskelijoihin. Tunneillaan hän painottaa liikkeen hengittävyyttä, baletin tanssillisuutta ja musikaalisuutta. Tunneilla keskitytään myös fokuksen ja tilan käyttöön, sekä kehon avonaisuuteen ja läsnäoloon.

//

Minna Tervamäki is a dancer-choreographer. During her career of more than three decades, she has performed in leading roles of nearly all of the most distinguished roles of classical ballet and in works by several significant modern choreographers. Tervamäki has performed at various galas both in Finland and abroad. After retiring from the National Ballet in the spring 2012 as a star dancer, Tervamäki has focused on cross-art collaboration with other well-known artists as a choreographer and dancer.

Minna Tervamäki has been teaching ballet for many years, from hobbyists to professionals and students. In her classes, she emphasizes the breath and musicality of movement. The classes also focus on the use of focus and space, as well as the openness and presence of the body.

Marita Weinrank

Marita studied at Tallinn Ballet School during 2008-2016. During that time she got a scholarship into The Royal Swedish Ballet School. After graduation 2016 until 2022 she danced as a demi-soloist at the Estonian National Opera and danced many various classical ballet roles as Myrtha from ballet Giselle; Carabosse from Sleeping Beauty; Pas de Trois from Swan Lake, Queen of Hearts from Alice in Wonderland, and many other classical and contemporary works. Ballet competition achievements:

  • Youth American Grand Prix Finals NY 2015 - Finalist top 20

  • International Ballet Competition Grasse, France 2013 - 1st place

  • The Nordic Baltic Ballet Competition Falun, Sweden 2015 - 4th place

The basis of her teaching idea is that dance should be exciting and not scary and oppressive. When dancing, you have to forget everything else and immerse yourself in the wonderful vortex of dance. Marita is a warm and affectionate and very approachable teacher. However, technique is at the center of dance teaching and it is honed in connection with dance material.

kuva: Vivian Ainsalu