Baletti / Ballet

SYKSY / AUTUMN 2023

Fenella O'Neill

Fenella was born and grew up in Sydney, Australia and danced professionally in the United States with State street Ballet and Oklahoma City Ballet where some favourite performances included Septime Webre's ALICE and Balanchine's the Four Temperaments.

Since the covid pandemic, she has been continuing to dance with freelancing projects and began her teaching journey.

In her class she focuses on movement quality, musicality and looking at dancers individually to explore how shifting weight or slight posture adjustments can create more equilibrium and freedom. Imagery is a tool she is also passionate about and would like to share with other dancers to help to create movements and connect the physical form to the art form. 

Kirsi Aromaa

Suomen kansallisbaletin solistitanssija ja tanssitaiteen maisteri. Nykyisin toimin balettipedagogina ja harjoittajana eri tanssikouluissa.

Tunnit ovat lämmittäviä ja liikkuvia, ja noudattavat balettitunnin rakennetta.

Anandah Kononen

Suomen Kansallisbaletissa (1993-2016) balettitanssijan uransa tehnyt Anandah Kononen on myös koreografi ja ammatillinen opettaja. Nykyään työskentelee Helsingin tanssiopiston Erikoiskoulutus Ylimmän luokan toisena baletin vastuuopettajana, sekä SM- ja MM-tason muodostelmajoukkueiden vakituisena baletinopettajana HTK:ssa ja Kaarinan taitoluistelijoissa.

Kts www.anandahkononen.com

Anandah'n balettitunneilla Tanssille ry:ssä keskitytään työstämään omia vahvuuksia paremmiksi. Baletille tyypillinen jalkojen aukikierron oikeaoppinen työstäminen on vain osa kokonaisuutta. Tanssi on kokonaisvaltaista kehon ja mielen hallitsemista sekä tanssillista illuusion luomista. Näitä asioita painotetaan kronologisesti etenevillä tunneilla, jossa tulee vähän hiki!

Petia Ilieva

My classes are challenging in consideration with the needs of the dancers, with understanding how to be in best help for keeping in good shape and developing the individual qualities. I am using my long experience as a professional ballet dancer and my Master's degree in Ballet pedagogy in the traditions of Vaganova methodology with the knowledge trough the years working in many different styles with many different teachers and choreographers.

Reija Heinonen

Olen Reija, tanssijatutkija, jota kiehtovat sekä ihmiskehon että luonnon liike ja ilmiöt. Valmistuin tanssijaksi Kansallisoopperan balettioppilaitoksesta vuonna 2008 ja olen työskennellyt mm. Suomen kansallisbaletissa, Centro ProDanza de Cuba:ssa, IT Dansa nuorisoryhmässä (Barcelona), Danish Dance Theatressa sekä Staatstheater Braunschweigissa (Saksa).
Tällä hetkellä teen töitä väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa, josta valmistuin maisteriksi vuonna 2020 pääaineenani ympäristötiede. Viime vuosien aikana olen lisäksi tutustunut uusiin tapoihin käyttää kehoa aikidon ja kalisteniikan parissa.


Baletissa nautin etenkin laajoista liikekaarista ja pyrin leikittelemään sekä rytmityksillä että tilankäytöllä. Tunneillani kannustan tekemään baletista omannäköistä ja käyttämään sekä kehoa että tilaa monipuolisesti, hetkestä nauttien.

//

I'm Reija, a researcher-dancer who is fascinated by the motion of the human body as well as nature in general. I graduated from the Finnish National Opera ballet school in 2008. I've danced in Finnish National ballet, Centro ProDanza de Cuba, IT Dansa (Barcelona), Danish Dance Theatre and State Theatre of Braunschweig (Germany).
Currently I work as a doctoral researcher at University of Helsinki, where I completed my master's degree in environmental sciences in 2020. During the last years, I have also expanded my study of the dynamics of the human body to include aikido as well as calisthenics.

I enjoy the large ranges of motion and arcs one can create in ballet. Overall, I like to play with space and movement dynamics. In my classes I encourage to explore the space of motion within the framework of ballet and making it your own!