Turvallisemman tilan periaatteet // Safer Space Policy

04.11.2020

Tanssille ry noudattaa turvallisempien tilojen periaatetta. Turvallisemman tilan käsite tarkoittaa yhteisöllistä yritystä luoda käytäntöjä, jotka saavat kaikki toimintaamme osallistuvat ihmiset kokemaan olonsa turvalliseksi. Se tarkoittaa yritystä ottaa vastuuta hankalista tilanteista ja reflektoida ristiriitoja sen sijaan että niitä vain siedettäisiin. Käytämme sanaa "turvallisempi" sanan "turvallinen" sijaan, koska ymmärrämme, ettei täysin turvallista tilaa ihan kaikille pystytä luomaan takuuvarmasti, mutta pyrkimys siihen on toimintamme keskiössä.

 • Älä oleta kaikkien olevan samanlaisia kuin itse olet. Koska teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi. Ole avoin ja kuunteleva. Tanssille ry:n toiminta on syrjinnästä vapaata. Emme suvaitse minkäänlaista syrjintää ihonvärin, iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden takia.
 • Ole kunnioittava. Älä kyseenalaista toisen erilaisuutta tai erilaisia tanssitaustoja. Anna tilaa myös eriäville mielipiteille.
 • Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Kunnioita ihmisen fyysisiä ja emotionaalisia rajoja. Ei:n sanominen tarkoittaa ei:tä. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää.
 • Anna tilaa. Huolehdi että kaikki pääsevät osalliseksi. Jokaisella on oikeus kuunnella itseään ja osallistua itselleen sopivimmalla tavalla.
 • Älä kommentoi arvostellen kenenkään kehoa tai tekemistä. Tunneilla tapahtuva kehoa koskeva ohjaus ja keskustelu ovat aina kytköksissä tunnilla tehtävään harjoitteeseen.
 • Älä kuvaa ilman lupaa.
 • Jos kaipaat yllä oleviin apua tai tukea, pyydä sitä. Pyydämme olemaan yhteydessä opettajaan paikan päällä tai jälkeenpäin sähköpostitse: info@tanssille.net

//

Tanssille ry is committed to follow the guidelines of safer space. The concept of safer space is a collective effort to create practices that would make people taking part in our acitivities feel safe. It is an aim to take responsibility for difficult situations and to reflect on conflicts instead of just tolerating them. We use the word "safer" insted of "safe" because we understand that totally safe space cannot be guaranteed for everyone, but the aim towards that is at the core of our actions.

 • Don't assume the others to be similar than you are. We make assumptions of each others all the time, try to be aware of them. Be open and listen. The activities of Tanssille ry are discrimination-free. We do not tolerate racism, ageism, sexism, heterosexism, transphobia, ableism or discrimination based on personal capacities.
 • Be respectful. Do not question other people's differences or different dance backgrounds. Give space also for different opinions.
 • Do not harass anyone verbally, with touch or by staring. Respect the physical and emotional boundaries of others. Saying no means no. Stop or change your behaviour if someone asks for it.
 • Give space. Make sure that everyone can be involved. Everyone has the right to listen to oneself and to participate in a way that suits one best.
 • Do not comment criticizing anyones body or doing. During the classes the guidance and discussion about the body is always linked to the exercise that is being done.
 • Do not take photos or video without permission.
 • In case you need help or support with the things mentioned above, ask for it. We ask you to be in contact with the teacher before, during or after the class or afterwards by email: info@tanssille.net