Sustainable Dance Training - hanke  2023-2024

14.02.2024


Tanssille ry on mukana pohjoismaisessa Sustainable Dance Training -hankkeessa (SDT) kaudella 2023-2024. Hankkeen tarkoituksena on jakaa resursseja, laajentaa taiteilijoiden työkenttää pohjoismaisessa kontekstissa sekä tarjota laadukasta ja kiinnostavaa opetusta hankkeeseen osallistuville. Yksi hankkeen tavoitteista onkin tietotaidon vaihtamisen myötä luoda vahvempaa pohjoismaista tanssin kenttää. Hanketta rahoittaa Pohjoismainen kulttuurirahasto.

Sustainable Dance Training on Tanskalaisen Dansehallernen käynnistämä projekti, johon on lähtenyt mukaan Ruotsista Danscentrum, Norjasta PRODA ja Suomesta Tanssille ry. Kaikki nämä yhteisöt tarjoavat koulutusta ammattitanssitaiteilijoille omassa toimintaympäristössään pohjoismaisissa pääkaupungeissa. Jokaisella yhteisöllä on pitkä historia ja vahvaa osaamista, joten onkin luontevaa jakaa vastavuoroisesti toinen toisilleen omaa työtä.


Helsingissä keväällä 2024

Hanke kuljettaa valittuja tanssitaiteilijoita pohjoismaasta toiseen pitämään kursseja, työpajoja ja keskusteluja. Maaliskuussa Helsinkiin saapuu norjalainen Daniel Sarr, jonka jazz-tunneista pääsee nauttimaan Tanssille ry:llä viikolla 10.

4.3.-8.3. (vko 10) klo 10-11.30 Daniel Sarr


kuva: Eva Rose
kuva: Eva Rose

Daniel Sarr (Norja)

Sarr yhdistelee opetuksessaan nykyjazzia ja jazztanssin historiallisia afrikkalaisia elementtejä sekä ottaa huomioon jazzin historiallisen aikajänteen. Tunnit alkavat perusteellisella lämmittelyllä, jossa käydään läpi release-tekniikkaa, isolaatioita ja lattiatyöskentelyä. Tuntien koreografiat ovat puolestaan yhdistelmä nykytanssia ja jazzia ripauksella hip hopia. Sarr sisällyttää koreografioihinsa myös liikkeellisiä elementtejä taiteellisesta tutkimuksestaan sekä jakaa tietoa niiden alkujuurista.

Sarrin taiteellisen työn keskiössä ovat jazztanssin juuret ja historia sekä varhaisen jazzin liikkeelliset piirteet. Esimerkiksi nykyään "jazz-käsiksi" kutsuttu liike on peräisin munaisista afrikkalaisista tanssiseremonioista. Myös breakdancen juuret ylettyvät Afrikkaan: breakdancen alkuperänä on pidetty 70- ja 80-lukujen taitteen New Yorkin Etelä-Bronxia, mutta hiljattain nykypäivän breikkaamista (breaking) on tunnistettu myös Nigeriassa 1959-luvulla kuvatussa videomateriaalissa. Sarria kiinnostaa erityisesti tutkia, miten esivanhempiemme liikkeellinen ilmaisu on siirtynyt eteenpäin ja miten eri aikakausien ympäristöt ja poliittinen ilmapiiri ovat vaikuttaneet sen kehittymiseen. Sarrin kiinnostus jazztanssin alkuperäisiin afrikkalaisiin juuriin on myös merkittävää melaniinirikkaiden kehojen representaation näkökulmasta.

Daniel Sarr aloitti ammattimaisen työskentelyn 13-vuotiaana ja siirtyi 16-vuotiaana Oslon taidekorkeakouluun (KHiO), josta hän valmistui jazztanssin kandidaatiksi. Sarr on erikoistunut hip hopiin ja jazziin mutta myös kouluttautunut muihin tanssityyleihin. Hänellä on laaja-alaista kokemusta sekä tanssi- ja teatterituotannoista että kaupalliselta alalta. Sarr on työskennellyt muun muassa Oslo Danse Ensemblen, Jo Strømgrenin, Fredrik Benke Rydmanin, Ingri Fiksdalin, Nordic Black Theatren, Nagelhus Schia Productionsin ja Nakul Dev Mahajanin kanssa. Lisäksi Sarr on työskennellyt useissa eri tv-tuotannoissa tanssijana ja koreografina sekä tehnyt yhteistyötä muun muassa A.R. Rahmanin, Madconin, Loreenin, Julie Berganin ja Ash Emblan kanssa. Vuonna 2008 Sarr ylsi So You Think You Can Dance Scandinavian norjalaiseksi semifinalistiksi, ja vuonna 2011 hän voitti Eurovision Young Dancers -kilpailun Norjan edustajana.


Helsingissä syksyllä 2023

Suomeen SDT toi syksyllä 2023 kaksi erityistä taiteilijaa Tanskasta ja Ruotsista. He pitivät kumpikin viikon verran tanssin aamutunnit Tanssille ry:llä sekä ohjasivat minityöpajat Zodiak -uuden tanssin keskuksessa.

Aikataulu

Tanssille ry:n aamutunnit

Ti 26.9.- pe 29.9. (vko 39) Dorte Bjerre Jensen: Caring with - sensitizing oneself towards gravity

Ma 2.10.- pe 6.10. (vko 40) Linda Blomqvist: Dancing with pleasure and precision

Näille aamutunneille voi ostaa osallistumisen viikkohintaan Tanssille ry jäsenille 20€/vko ja muille 40€/vko. Myös syksyn ensimmäinen periodimaksu (80€) kattaa nämä viikot.


Zodiak -uuden tanssin keskuksen minityöpajat

To 28.9. klo 18.00-20.30 Dorte Bjerre Jensen: Caring with - sensitizing oneself towards gravity

To 5.10. klo 18-20 Linda Blomqvist: Dancing with pleasure and precision

Työpajat ovat avoimia myös harrastajille ja ammattiopiskelijoille.


Dorte Bjerre Jensenin (Tanska)

"You've been swimming in gravity since the day you were born. Every cell knows where down is. Easily forgotten. Your mass and the earths mass calling to each other." Steve Paxton


Dorte Bjerre Jensen opetuksen sisällöstä:

Tanssijana, taiteilijana, tutkijana ja kasvattajana olen kiinnostunut kehomme synnynnäisestä kyvystä reagoida fyysisesti ympäristöön sekä yllättävistä tavoista, joilla luomme yhteyksistä matriiseja sommittelemalla kehojamme tilaan. Haluan ehdottaa yhdessä hoivaamisen (Caring with) praktiikkaa kohden painovoimaa. Yhdessä hoivaamista toisten läsnäolossa, kosketuksen, kitkan, painovoiman, aistien ja hajujen epäsymmetriassa, hoivaamista epätasa-arvoisissa, sotkuisissa ja ongelmallisissa tilanteissa. Yhdessä hoivaamista syvällisesti kuuntelemalla. Hoivaamisen harjoittaminen luo mahdollisuuden olla haavoittuvainen toisille. Se luo haavoittuvuutta, joka antaa tilaa arvaamattomille kohtaamisille: "emme ole kontrollissa, emme edes itsestämme... olemme heittäytyneet vaihtuviin kokoonpanoihin, jotka tekevät uusia versioista sekä meistä että muista". (Anna Lowenhaupt Tsing, 2015, Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins).

Caring with- sensitizing oneself towards gravity -tunneilla annetaan ehdotus kehollisesti moniaistillisesta sekä affektiivisesti ja poliittisesti suuntautuneesta tavasta tietää. Sen pohjana on herkistyminen toisillemme ja "enemmän-kuin-inhimillisen" aistimiselle. Tämä käytäntö kysyy: millaiset huomion muodot ja virittäytymisen käytännöt edistävät vastuullisten suhteiden ruokkimista?

Painovoima on jatkuva kumppanimme, se on kaikille olennoille yhteinen voima tällä maapallolla. Leikkisillä ja haastavillakin ohjatuilla tutkimusmatkoilla työskentelemme aistimalla, missä suunta on alaspäin: annamme painovoiman informoida kehoamme. Osallistuja saa työkaluja omatoimiseen liikkumiseen ja välineitä fyysiseen kontaktiin muiden kanssa. Harjoittelemme putoamista, itsemme ja toistemme kiinni ottamista, lentämistä, rullaamista, liukumista, tasapainoilua, tasapainon menettämistä, kömpelyyttä, spiraloitumista, painonjakamista sekä keskinäisyyden että tuntemattomuuden tunnetta.

Dorte Bjerre Jensenin työskentelyn keskiössä on hänen taiteellinen tutkimuksensa, joka tarkastelee moniaistillisuuden ja ekologisen tietoisuuden välisiä yhteyksiä liikkeen kautta. Hänen työnsä ilmenee esityksinä, osallistavina performatiivisina scoreina, live-taideinstallaatioina, työpajoina ja kirjoittamisena. Vuosina 2019–2022 Dorte oli mukana Studio Olafur Eliassonin ja Århusin yliopiston Interacting Minds Centren (IMC) tutkimushankkeessa Experimenting, Experiencing, Reflecting (EER). Osana EER-projektia Dorte esitti teoksen Sharing Perspectives (SP) Tate Modernissa Lontoossa. SP perustuu kontakti-improvisaation ja scoren suunnitteluun, ja se tarjosi harvinaisen näkymän toiseuden maailmaan kehollistamalla toisen ihmisen näkökulman. Koronapandemian aikana Dorte loi performatiiviset scoret Greeting Cards (2020) ja INviteME Online (2021), jotka auttoivat häntä navigoimaan pandemiatilanteessa. Greeting Cards kyseenalaisti ja uudelleenmääritteli koreografista tervehdyksen elehtimistä ja INviteME Online puolestaan kutsui osallistujat löytämään uudelleen yhteyden heidän henkilökohtaisiin tiloihinsa ja kasveihinsa sekä toisiinsa. Dorte julkaisee yhteistyöhankkeitaan sekä taiteellisissa että tieteellisissä kirjoissa ja julkaisuissa. Hänen viimeisin teoksensa Cluster of Forces on interaktiivisen installaation ja performanssin hybridi, joka tutkii kaikkea muutoksessa olevaa, kuten kykyämme selviytyä. Olemme jatkuvasti tiiviisti yhteydessä toisiimme ja enemmän-kuin-inhimilliseen kosketuksen, tuoksujen ja taajuuksien kautta. Teos leikittelee taiteilija-neron käsitteellä sekä elämän ja työn riippuvuussuhteella, feministis-materialistisella tuotannon estetiikalla.
Linda Blomqvist (Ruotsi)

Aamutunneilla pelaamme ja liikumme muodon ja improvisaation välillä – parantaen fyysistä-, intuitiivista- ja tunneälyämme. Pyrimme toimimaan yhdessäolosta käsin, kunnioituksen ja kriittisen ajattelun kautta. Lähtökohtana kaikelle tekemiselle ovat jokaisen omat erityiset kyvyt ja resurssit. Emme pyri sopimaan muottiin, vaan tutkimaan valtavaa potentiaalia, joka meissä jokaisessa on. Työpajan tarkoituksena on antaa osallistujille inspiraatiota ja uusia suuntia tekemiseen.

Tukholmassa vuonna 1985 syntynyt Linda Blomqvist on koreografi ja tanssija. Hänen työnsä tavoitteena on laajentaa koreografian käsitettä keskittyen vaihtoehtoisiin tuotantotapoihin, prosesseihin ja käytäntöihin spekulatiivisesta näkökulmasta käsin, työn saadessa erilaisia ​​muotoja ja ulostuloja. Linda opiskeli tanssia Ruotsin kuninkaallisessa balettikoulussa 1995-2004 ja P.A.R.T.S ´ssa 2008-2010. Hän on työskennellyt muun muassa seuraavien taiteilijoiden kanssa Anne Teresa De Keersmaeker, Mårten Spångberg ja Florentina Holtzinger.

Linda perusti Indigo Dancen yhdessä Emma Danielin, Anna Gaiottin ja Adriano Wilfert Jensenin kanssa kun heidät kutsuttiin kuratoimaan PAF:n "Dance week" osana kesäyliopistoa 2014. Indigo Dance on alusta taiteilijoille manifesteineen. Indigo Dance sisältää opintopiirejä, festivaalin, tumblr ja julkaisun The Indigo dance magazine – They come at dawn. Näillä eri ilmenemismuodoilla pyritään löytämään vaihtoehtoisia tiedon tuottamisen ja vaihdon tapoja, mikä tarkoittaa, että vertaiset opettavat vertaisia ​​uteliaisuuden, kokeilun ja konseptien toteuttamisen nimissä. Indigo Dance tekee tilaa toisia tukevalle ja sallivalle ilmapiirille pyrkien rakentamaan keskustelua praktiikoistamme ja kentästämme. Tanssi praktiikkansa ohella Linda harjoittaa myös doula / synnytysavustajan työtä. Linda suoritti Doula-tutkinnon FUR-doulakoulutuksessa Tukholmassa 2018.