Ryhmätyö / Ryhmän työ-työpaja la 3.12 klo 10.30-17.30 Stoassa

27.10.2022

Simo Kellokumpu & Outi Condit: RYHMÄTYÖ / RYHMÄN TYÖ

Esittävä taide syntyy usein ja hyvin tavallisesti ryhmätyön tuloksena. Mitä tahansa taiteellista visiota ryhmä alkaakin harjoittaa tai toteuttaa, työskentelyyn vaikuttavat alusta asti monet seikat, jotka eivät suoraan kumpua taiteellisesta visiosta tai ryhmän taiteellisesta tarkoituksesta. Taiteellista prosessia ajatellen työpaja keskittyy ryhmän ja sen jäsenten toimintaa koskeviin keskeisiin ilmiöihin. Yhden päivän mittaisessa työpajassa käsitellään ryhmädynamiikkaan liittyviä käsitteellisiä viitekehyksiä ja käsitellään kysymyksiä, joiden avulla voi rakentaa ymmärrystä ryhmien luonteesta, ryhmäprosesseista ja ryhmätyöhön liittyvistä tekijöistä. Työpajan yhteisesti pohdittavia kysymyksiä ovat: Millainen on kestävästi toimiva ryhmä? Miten ylläpitää taiteellisesti kokeilevaa ja kestävää ryhmädynamiikkaa? Miten ryhmän työskentelyssä turvallinen tila kietoutuu yhteen rohkean tilan kanssa?

Työpajan on tarkoitus tukea esittävän taiteen ammattilaisia ryhmätyöhön liittyvien lainalaisuuksien tunnistamisessa ja keskustella niistä esittävän taiteen tekemisen viitekehyksessä ryhmädynaamisten taitojen näkökulmasta. Tavoitteena on tarjota työpajaan osallistuville työkaluja kehittää työskentelyään ryhmässä moninaisista positioista; työryhmien koollekutsujista esiintyjiin ja muihin ryhmätyön sekä esityksen mahdollistajiin. Työpajatyöskentelyyn sisältyy ohjattuja harjoitteita, keskustelua ja kokemusten jakamista.

Työpajan fasilitoivat koreografi-tutkija Simo Kellokumpu ja näyttelijä-tutkija Outi Condit.

//

La 3.12.2022 klo 10:30-17:30

Stoan musiikkisali

Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki (Itäkeskus)

Työpajapäivä sisältää lounastauon

//

Työpaja on ilmainen Tanssille ry:n, TREenit ry:n sekä Dansart ry:n jäsenille. Ei-jäsenille työpajan hinta on 25€. Työpajaan mahtuu mukaan 30 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu sähköpostitse info(a)tanssille.net. 

Simo Kellokumpu

Simo Kellokumpu on Helsingissä asuva koreografi ja tutkija. Hänen taiteellinen työnsä tarkastelee ruumiillisuuden ja materiaalisuuden välisiä koreografisia suhteita avaruuskulttuurin, spekulatiivisen fiktion ja paikkasidonnaisuuden yhteenkietoutumissa. Kellokumpu on toteuttanut vuosina 2013-2019 tohtorintutkintoon johtaneen taiteellisen tutkimusprojektin Choreography as Reading Practice Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa Tutkessa. Tällä hetkellä häntyöskentelee väitöstutkimuksen jälkeisen taiteellisen tutkimusprojektin xeno/exo/astro -choreoreadings parissa sekä lehtorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja ylläpitää Pengerkatu 7 - Työhuone taidetilaa. Työn ohessa hän vie eteenpäin liikuntapsykologian opintojaan Jyväskylän avoimessa yliopistossa. 

Outi Condit

Outi Condit on Helsingin Kontulaan kotiutunut näyttelijä ja esitysten tekijä sekä väitöstutkija Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimuksensa lähestyy näyttämön ja esiintyvien ruumiiden politiikkaa ruumiillisuutta muovaavien materiaalisten, sosiaalisten ja teknologisten suhteiden kautta. Sen taiteellisissa töissä ihmisruumis menettää tarkkarajaisen yksilöllisyytensä, ja siitä tulee teknometabolinen hybridi, vallan ja vierauden näyttämö. Tutkimuksen ja muun taiteellisen työn rinnalla hänellä on myös pitkäaikainen kokemus osallisuutta ja ryhmien toimintaa tukevista taidelähtöisistä menetelmistä Q-teatterin yleisötyön alaisuudessa. Sen kautta hän on tehnyt monivuotista yhteistyötä mm. Espoon sosiaalitoimen, lastensuojelun, nuoriso- ja päihdetyön sekä useiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.