Perustiedot // About us

06.01.2020

TANSSILLE ry on helsinkiläisten ammattitanssitaiteilijoiden vuonna 2001 perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää tanssin ammattilaisten ja opiskelijoiden työskentelyolosuhteita sekä kehittää ja ylläpitää ammatin edellyttämää työkuntoa. Yhdistys järjestää Helsingissä säännöllistä ammattitreenausta. TANSSILLE tunnettiin vuoden 2009 alkuun asti Tiloja Tanssille -nimellä.

TANSSILLE -yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sellainen oikeuskelpoinen yhteisö tai henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu noin kolmesataa tanssitaiteilijaa.

Tanssille ry:n toiminnan päätarkoitus on ammattitreenauksen järjestäminen. Yhdistys järjestää harjoitustunteja nykytanssissa ja klassisessa baletissa jokaisena arkiaamuna Leipätehtaalla Helsingin Sörnäisissä. Ammattitreenaus on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille, jotka työskentelevät ammattimaisesti tanssin alalla tai/ja ovat valmistuneet tanssin alan ammattiin. Myös alaa opiskelevilla on mahdollista anoa oikeutta osallistua tunneille. Yhdistys järjestää myös workshopeja ja kursseja, joiden puitteissa tanssijat pääsevät perehtymään kulloinkin valitun koreografin liikekieleen ja työskentelymetodeihin.

TANSSILLE -yhdistys on saanut tukea toiminnalleen Jenny ja Antti Wihurin rahastolta, Taikelta, Suomen Kulttuurirahastolta, Uudenmaan Taidetoimikunnalta sekä Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:ltä/ Temeltä. Yhteistyössä mukana myös Helsingin Tanssiopisto.

//

Tanssille ry is a non-profit association founded by Helsinki-based professional dance artists in 2001. The association promotes working conditions in the field of dance, while helping develop and maintain the skills and well-being required by the profession. The association organizes regular professional dance classes in Helsinki. Until 2009, the association operated under the name Tiloja Tanssille.

Membership of the association is open to all persons and legal entities that accept the mission and rules of the organization. Membership applications are handled by the board of the association. At the moment, the association has some 200 dance artists as members.

The principal purpose of Tanssille ry is to organize dance classes for professionals. The association runs training classes in contemporary dance, classical ballet or body conditioning every weekday morning at the Leipätehdas building in Helsinki's Sörnäinen area. Professional classes are intended for members of the association who work in dance and/or have completed professional dance training. Professional dance students can also apply to join the classes. Additionally, the association organizes workshops and courses that allow dancers to delve deeper into a particular choreographer's movement language and working practice.

Tanssille ry has received support from The Finnish Cultural Foundation and Arts Promotion Centre Finland. Partners of the association include Helsinki Dance Institute (Helsingin Tanssiopisto), Zodiak - Centre for New Dance and Dance House Helsinki.