KESÄTYÖPAJA: Anna Mustonen

21.05.2024

Kesällä 2024 on tarjolla Anna Mustosen kiehtova työpaja. Työpaja järjestetään yhdessä Zodiak -uuden tanssin keskuksen kanssa. Tule mukaan tanssimaan ja kohtaamaan uusia ja vanhoja tuttuja!

Harmillisesti Milla Koistisen ja los loco(motion)/ los little guysin työpajat ovat peruuntuneet.

Katri Naukkarinen
Katri Naukkarinen

Kesätyöpaja: Anna Mustonen


Anna Mustosen ohjaamassa työpajassa tanssitaan kehoa, musiikkia ja kanssatanssijoita herkästi kuunnellen. Kukin osallistuja tanssii omista lähtökohdistaan ammentaen ja toisille tilaa antaen.

Syvennymme muutaman sanallisesti ohjatun kehollisen harjoitteen tekemiseen. Harjoittelemme tarkkojen havaintojen tekemistä ja pyrimme huomaamaan myös sellaisia eleitä, liikkeitä ja oloja, jotka usein jätetään huomioimatta. Tanssimme vähäisyyksien, mitättömyyksien, oletusten, epävarmuuksien ja aikeiden läpi.

Osa harjoitteista tehdään läheisessä suhteessa musiikkiin. Tanssimme musiikkia myötäeläen ja kuuntelemme musiikin avaamia kokemuksellisia tiloja. Musiikki voi näin toimia väylänä kokea tuntuja ja tunteita kehon sisässä.


Anna Mustonen työskentelee koreografina, tanssijana ja tanssinopettajana. Hänen teoksiaan on nähty tanssin ja esittävän taiteen näyttämöillä vuodesta 2007 lähtien. Anna työskentelee mielellään pitkäkestoisissa ja taiteidenvälisissä prosesseissa, joissa yhteistyön ja esittämisen tapojen uudelleen ajattelulle on aikaa. Hänen työnsä tapahtuu usein kuuntelun, tunnun, tarkkojen havaintojen, oletusten kyseenalaistamisen ja ei-tietämisen kautta.

Annalle on tärkeää, että hänen ohjaamillaan kursseilla on salliva ja tilaa antava ilmapiiri, jossa jokainen voi tanssia omista lähtökohdistaan ammentaen. Hänellä on pitkä kokemus tanssiin ja koreografiaan liittyvien kurssien opettamisesta mm. tanssikoulu Tanssivintillä ja Taideyliopistossa.

Annan viimeisimmät teokset Zodiakissa ovat olleet yhteistyönä cembalisti Marianna Henrikssonin kanssa tehdyt varhaisbarokin musiikkia ja uutta tanssia yhdistävät suurimuotoiset näyttämöteokset Maria-vesper (Pannuhalli, 2018) ja Eros (Tanssin talon Erkko-sali, 2022). Hän on mukana taideyhdistys i dolcissa ja rendezvous-taiteilijayhdistyksessä sekä kuuluu tanssikoulu Tanssivintin johtajistoon.

Voit tutustua Anna Mustosen työhön lisää täällä: https://www.annamustonen.com/

//

Summer Workshop: Anna Mustonen

The workshop, led by Anna Mustonen, is about dancing with sensitivity to the body, music and fellow dancers. Each participant dances from their own starting point, giving space to others.

We will deepen into a few verbally guided bodily exercises. We will practise accurate observation and try to notice gestures, movements and conditions that are often overlooked. We dance through trivialities, insignificances, assumptions, uncertainties and intentions.

Some of the exercises are done in close relation to the music. We dance to the music and listen to the experiential spaces opened up by the music. In this way, music can serve as a channel to experience sensations and emotions within the body.


Anna Mustonen works as a choreographer, dancer, and dance teacher. Her works have been performed on the stages of dance and performing arts since 2007. Anna enjoys working with long-term and interdisciplinary processes that allow for rethinking of collaboration and ways of performing. She often works through listening, sensing, precise observations, questioning assumptions, and embracing the unknown.

Anna's courses emphasise creating a permissive and space-giving atmosphere where each participant can dance from their own starting point. She has extensive experience teaching courses in dance and choreography, e.g. at Tanssivintti Dance School and Uniarts Helsinki.

Anna's most recent works at Zodiak, created in collaboration with harpsichordist Marianne Henriksson, include the large-scale stage works Maria-vesper (Pannu Hall, Helsinki, 2018) and Eros (Erkko Hall of Dance House Helsinki, 2022) that combine early Baroque music and new dance. Anna is a member of the art association i dolci and art community rendezvous, and she is also one of the co-directors of Tanssivintti Dance School.

More about Anna Mustonen´s work: https://www.annamustonen.com/

Sinem Kayacan
Sinem Kayacan

PERUTTU: Kesätyöpajat: Milla Koistinen


Tämän työpajan ohjaa koreografi Milla Koistinen. Koistisen tekniikka-, improvisaatio- ja movement research - tunneilla keskitytään harjoituksiin ja menetelmiin, joita hän käyttää monipuolisesti työssään koreografina, esiintyjänä ja opettajana. Harjoitukset on suunniteltu herättelemään tarkkuutta, selkeyttä, energiaa, läsnäoloa ja dynamiikkaa. Osallistujat harjoittelevat kehon kuuntelun ja havainnoinnin kautta liikkumaan valppaasti ja artikuloidusti. Annetun materiaalin monipuolisuus ja improvisaatio valmistavat kehoa soveltamaan ja yhdistämään tietoa nopeasti. Tässä työpajassa työskentelemme liikkeellisten periaatteiden ja työkalujen kanssa, jotka mahdollistavat yksityiskohtaisen, vaivattoman, energisen ja kekseliään tavan liikkua.

//

canceled: Summer Workshops: Milla Koistinen

This workshop is led by choreographer Milla Koistinen. Her technique, improvisation and movement research classes focus on exercises and methods she uses in diverse ways in her work as a choreographer, performer and teacher. The exercises are designed to evoke precision, clarity, energy, presence and dynamics. Through listening and observing the body the participants practice to move in an alert and articulated way. The variety in given material and improvisations prepare the body to adapt and connect information quickly. In this workshop we work with tools and movement principles, which enable detailed, effortless, energetic and inventive ways of moving.

PERUTTU: Kesätyöpajat: little loco(motion) / los little guys


Little loco(motion) -työpajan ohjaa tanssitaiteilija Erik Elizondon ja Dimitri Kalaitzidisin muodostama ryhmä los little guys. Työpajassa keskitymme fyysisen tutkimuksen elementteihin, jotka pohjaavat liikeimprovisaatioon, ja tähtäävät fyysisen potentiaalimme laajuden ja monimutkaisuuden oivaltamiseen.

Työpaja on suunnattu kokeiluun, los little guys opastavat ja antavat osallistujille työkaluja liikkeen kanssa työskentelyyn, mutta heidän päätavoitteensa kuitenkin on, että osallistujat kokevat itsensä rohkaistuneiksi kokeilemaan uusia asioita ja löytämään iloa liikkeestä.

//

Summer Workshops: little loco(motion) / los little guys (canceled)

The little loco(motions) workshop is led by los little guys, a group formed by the dance artist Erik Elizondo and Dimitri Kalaitzidis. In this workshop we will focus on elements of physical investigation based on the study of movement improvisation to discover the range and complexity of our physical potential.

The little loco(motion) workshop is directed towards experimentation and while the los little guys will be guiding and providing tools to take away from the experience, their main aim is for participants to feel encouraged to try new things and find pleasure in movement.

Ma 3.6, ti 4.6. ja ke 5.6.

Kaikkina päivinä klo 10.00-13.30

Ohjaaja: Anna Mustonen

Tapahtumapaikka: Zodiak Studio C4

Hinta: 150€, Tanssille ry: n jäsenet 130€ (hinnat sis. alv 24 %)

Tanssille ry: n jäsenet saavat erillisen maksulinkin alennushinnan maksamista varten. Linkin saamista varten ota yhteyttä Zodiakin kurssituottajaan. Yhteystiedot löytyvät alta.

Ilmoittautuminen kurssille on hyvä tehdä ajoissa, viimeistään kaksi viikkoa ennen työpajan alkua eli 20.5. mennessä. Tämän jälkeen kurssille voi vielä ilmoittautua mikäli ryhmässä on tilaa. Mikäli kurssille ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, ilmoitetaan kurssin peruuntumisesta viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua sähköpostitse ilmoittautuneille ja kurssimaksu palautetaan automaattisen.

Lisätiedot ja yhteydenotot: elina.hauta-aho@zodiak.fi / 044 975 4698

Ilmoittautuminen päättyy 3.6.2024

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

//

Mon 3.6, Tue 4.6. and Wed 5.6.

Every day at 10.00-13.30

Instructor: Anna Mustonen
Price: 150€, Tanssille ry members 130€ (prices incl. VAT 24%)

Members of Tanssille ry will receive a separate payment link to pay the discounted price. To obtain the link, please contact the Zodiak course producer. Contact details can be found below.

Please register to the courses in advance, at least two weeks before the beginning of a course by 20 May. After this date, you can still register if there are places left in the groups. You can register until 3 June. If there are not enough participants registered for the course, Zodiak will inform all participants about the cancellation by email 10 days prior to the beginning of the course. The course fee will be automatically refunded.

Contact and additional information: elina.hauta-aho@zodiak.fi


READ MORE AND REGISTER

Tero Ahonen
Tero Ahonen
Rodrigo de la Cruz Abúndez
Rodrigo de la Cruz Abúndez
 Dimitri Kalaitzidis
Dimitri Kalaitzidis