Jäsenyys // Membership

04.01.2020

Liittyäksesi TANSSILLE ry:n jäseneksi täytä jäsenhakemuslomake, joka löytyy etusivulta (skrollaa alaspäin). Tutustuthan myös yhdistyksen sääntöihin.

Yhdistyksen hallitus käsittelee uudet jäsenhakemukset ja jäsenyys astuu voimaan, kun hallitus on hyväksynyt hakemuksen. Sihteeri ilmoittaa hakijoille jäseneksi hyväksymisestä.

Treenitunneille voi osallistua vasta, kun sinut on hyväksytty jäseneksi ja olet hoitanut asianmukaiset maksut. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään kaikki, jotka työskentelevät ammattimaisesti tanssin alalla ja / tai ovat valmistuneet tanssin alan ammattiin. Myös alan opiskelijat voivat hakea jäsenyyttä.

Ennen jäseneksi hyväksymistä treenitunneille saa osallistua vain ja ainoastaan vierailijana. Vierailijan tulee olla tanssitaiteen ammattilainen tai toimia tanssitaiteen kentällä. Vierailijalle yksittäisen tunnin maksu on 17€/krt. Tanssille ry:n jäsenille yksittäisen tunnin maksu on 12€.

Jäsenyydestä voi erota vain kirjallisesti lähettämällä eroilmoitus sähköpostitse yhdistyksen sihteerille info(at)tanssille.net.

Yhdistyksen hallitus erottaa jäsenyydestään ne henkilöt, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa hoitamatta. Vuosittain jäsenmaksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä, vaikkei treenitunneilla kyseessä olevana vuotena kävisikään. Muussa tapauksessa jäsenyys raukeaa.

Halutessaan liittyä jäseneksi uudelleen, erotetun jäsenen tulee hakea jäsenyyttä ja maksaa jäsenmaksun lisäksi myös liittymismaksu uudelleen.

Jäsenmaksu 30€ (2022) ja lisäksi ensimmäisen kerran maksetaan myös liittymismaksu 30€ (2022).

//

To join as a member of Tanssille ry, please fill out the membership application form that can be found on the front page (scroll down). Please also review the rules of the association.

The board of the association processes membership applications and your membership will begin once the application has been approved by the board. The secretary will notify applicants of the approval of their application.

You can take part in our classes once your membership application has been approved and you have paid the appropriate fees. Membership in the association is open to all dance professionals as well as students who have graduated into a profession in the field. Students who are still undergoing their professional dance studies may also apply for membership.

Before being accepted as a member, it is only possible to take part in the classes as a guest. A guest should be working on the professional dance field. The fee for a single class for guests is 17 euros. For members of Tanssille ry, the fee for a single class is 12 euros.

Membership in the association can be terminated only in writing by sending an e-mail to the association's secretary at info(at)tanssille.net.

The board of the association will terminate membership if the annual membership fee is not paid. The membership fee must be paid by the due date even if you do not attend classes during the year. If the fee is not paid, your membership will expire.

If a member wishes to rejoin the association, they must reapply for membership and pay the sign-up fee again in addition to the annual membership fee.  

Membership fee 30€ (2022) and sign-up fee when accepted as a member 30€ (2022).