Ervi Sirenin nykytanssityöpaja 21.5.-23.5.

16.04.2024

Tanssille ry:n toukokuu huipentuu iki-ihanan Ervi Sirenin työpajaan. Tunneilla Ervi johdattaa osallistujissa esiin kehon luovuuden ja aistillisuuden. Tässä työpajassa jokainen kokee tanssin omassa itsessään!

Työpajan aikataulu

ti 21.5. - to 23.5. klo 10-11.30 Leipätehtaalla

koko kurssi 35€/jäsenet, 60€/muut

yksittäinen päivä 15€/jäsenet, 25€/muut

Ilmoittaudu mukaan ostamalla työpaja verkkokaupasta!

Ilmoittautuminen työpajaan on hyvä tehdä ajoissa, viimeistään 10.5. mennessä. Tämän jälkeen kurssille voi vielä ilmoittautua, jos työpajoissa on tilaa. Mikäli kurssille ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, ilmoitetaan kurssin peruuntumisesta viimeistään 7 päivää ennen kurssin alkua sähköpostitse.

Työpajassa

Tunneilla keskitytään tanssijantyöhön. Työskentely on kehoa ja kehon energioita avaavaa. Periaatteena on liikkeen yksinkertaisuus ja helppous sekä tanssijan mahdollisuus käyttää kaikkea jo osaamaansa taitoa tyylistä riippumatta.

Kehon eri osien aistiminen johtaa liiketeemoihin, eri liikelaatuihin, tilankäyttöön ja vapaaseen omaan tanssiin.

Tietoisen hengityksen myötä avautuu kehon sisäinen suunta ja tila. Harjoitusten avulla tanssija voi laajentaa omaa tanssijanlaatuaan ja taitojaan. En niinkään opeta vaan toivon houkuttelevani esille kehon luovuuden ja aistillisuuden.

//

Tanssille ry's May culminates in the wonderful Ervi Siren's workshop. During the classes, Ervi brings out the creativity and sensuality of the body in the participants. In this workshop, everyone experiences dance in themselves!

Workshop schedule

Tue 21.5. - Thu 23.5. at 10-11:30 a.m. at Leipätehtäta

whole course 35€/members, 60€/others

single day 15€/members, 25€/others

It is good to register for the workshop in time, no later than 10.5. After this, you can still register for the course if there is space in the workshops. If not enough participants register for the course, the cancellation of the course will be notified by e-mail no later than 7 days before the start of the course.

In the workshop

The classes focus on the dancer's work. Working opens up the body and the body's energies. The principle is the simplicity and ease of the movement and the opportunity for the dancer to use all the skills they already know, regardless of the style.

Sensing different parts of the body leads to movement themes, different movement qualities, use of space and free personal dance.

Conscious breathing opens up the internal direction and space of the body. With the help of exercises, the dancer can expand their own quality and skills as a dancer. I don't so much teach as I hope to draw out the creativity and sensuality of the body.